Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się już projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia nowego wzoru formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2020. Zasadniczo poza czterema dodatkowymi rubrykami treść formularza nie uległa istotniejszym zmianom. Na chwile obecną jest on wprawdzie na etapie opiniowania, niemniej nie przypuszczam aby wprowadzono jeszcze jakieś większe zmiany.

Proces legislacyjny można śledzić pod poniższym linkiem:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12330459

Sam projekt nowego formularza wniosku o upadłość konsumencką można pobrać klikając poniżej:
Wniosek o upadłość konsumencka 2020

UAKTUALNIENIE
FORMULARZ WNIOSKU O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ 2020 MOŻNA POBRAĆ
TUTAJ

 

Jak już wskazywałem na wstępie, w porównaniu do obowiązującego jeszcze formularza, nowy formularza będzie bogatszy o cztery nowe rubryki: 

Rubryka 7
„Informacje o osiągniętych przychodach w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku” 
Rubryka 8
„Informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w ostatnich sześciu miesiącach przed złożeniem wniosku”

Informacje zwarte w powyższych rubrykach są niezbędne dla określenia wysokości potrąceń dokonywanych z wygrodzenia upadłego dłużnika w toku postępowania upadłościowego. Po wejściu w życie nowych przepisów sędzia-komisarz będzie mógł bowiem w sposób indywidualny określić zakres wyłączenia z masy upadłości części dochodu upadłego, biorąc pod uwagę jego rzeczywiste potrzeby, jak i osób pozostających na jego utrzymaniu, a w szczególności stan zdrowi i potrzeby mieszkaniowe (więcej na ten temat TUTAJ). Ponadto powyższe informację pozwalają na podjęcie decyzji w przedmiocie planu spłaty wierzycieli.

Rubryka 9
„Informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach” 
Rubryka 10
„Informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed złożeniem wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł”

Powyższe dane służą zarówno syndykowi, wskazują one bowiem na rozporządzenia majątkiem, które mogą być bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, jak i sądowi upadłościowemu, który na tej podstawie może m.in. ocenić czy dłużnik nie zwiększył w sposób istotny stopnia swojej niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych posiadanego majątku (więcej na ten temat TUTAJ).

Ponadto w związku z możliwością skierowania dłużnika, który złożył wniosek o upadłość, do postępowania o zawarcie układu z wierzycielami, w Rubryce 3 dodano pole, w którym można odmówić zgody na przekazanie sprawy do trybu układowego.

Osobom zainteresowanym tematyką Upadłości konsumenckiej 2020 polecam lekturę niżej wymienionych artykułów opublikowanym na blogu, które odnoszą się do zmian mających wejść w życie 24 marca 2020 r.:
Nowe tryby postępowania
Układ z wierzycielami
Oddłużenie nie dla wszystkich
Upadłość konsumencka 2020 mniej dotkliwa
Upadłość konsumencka 2020 – o czym musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek!!!
Czy upadłość konsumencka 2020 pomoże małżonkowi upadłego dłużnika?
Upadłość konsumencka 2020 – szybsze zakończenie postępowania upadłościowego
Zmiana wyroku alimentacyjnego przez syndyka 
Warunkowe umorzenie zobowiązań
Kiedy wchodzi w życie Upadłość konsumencka 2020?
Skarga na czynności syndyka
Pre-pack a upadłość konsumencka
Wniosek o upadłość konsumencką 2020
Dodatkowe zmiany we wniosku o upadłość konsumencką 2020

formularz wniosek o upadłość konsumencka 2020

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *