Kontynuując temat zaskarżenia listy wierzytelności dzisiaj zamieszczam do pobrania przykładowy sprzeciw co do uznania wierzytelności składany przez upadłego dłużnika. Przypominam przy tym, że prawo złożenia sprzeciwu przysługuje upadłemu jedynie w przypadku gdy treść listy wierzytelności nie jest zgodny z jego wnioskami lub Czytaj dalej Sprzeciw co do uznania wierzytelności – wzór

>>

Lista wierzytelności co do zasady sporządzana jest przez syndyka na podstawie otrzymanych zgłoszeń wierzytelności oraz informacji uzyskanych od upadłego i wynikających z wydanych przezeń dokumentów. Ponieważ syndyk nie jest związany przy tym ani żądaniami wierzycieli, ani stanowiskiem upadłego, przepisy przewidziały Czytaj dalej ZASKARŻENIE LISTY WIERZYTELNOŚCI

>>

Wierzyciel, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym co do zasady powinien w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność. Jednakże nawet znaczne przekroczenie powyższego terminu w większości przypadków nie będzie rodziło dla wierzyciela Czytaj dalej Uzupełnienie listy wierzytelności

>>

Zmiana wierzyciela należy do bardzo częstych sytuacji. Dochodzi do niej zarówno przed, jak i po ogłoszeniu upadłości. Może ona nastąpić nie tylko na skutek przelewu wierzytelności (cesji), ale również innych zdarzeń prawnych takich jak dziedziczenie, sprzedaż przedsiębiorstwa, połączenie lub podział Czytaj dalej Zmiana wierzyciela po zgłoszeniu wierzytelności

>>

Lista wierzytelności to najważniejszy dokument sporządzany przez syndyka w toku postępowania upadłościowego. Nie tylko bowiem określa ona krąg uczestniczących w nim wierzycieli, a co za tym idzie uprawnionych do udziału w podziale środków uzyskanych z likwidacji masy upadłości, ale co Czytaj dalej Lista wierzytelności – czym jest i jak powstaje?

>>