Wniosek o upadłość konsumencką 2020 początkowo będzie składany na dotychczasowym formularzu, o czym już pisałem w ostatnim wpisie na blogu (link TUTAJ). Nie oznacza to jednak, że treść wniosku o upadłość składanego po 24 marca będzie identyczna z treścią dotychczas składanych wniosków. Zmiany wprawdzie są niewielkie, ale w pewnych przypadkach mogą poważnie utrudnić sporządzenie wniosku.

Numer NIP

We wniosku o upadłość 2020 poza numerem PESEL należy wskazać również numer NIP, jeżeli dłużnik posiadał go w ciągu ostatnich dziesięciu lat licząc do daty złożenia wniosku. 

Informacje o przychodach i kosztach

Wniosek powinien zawierać dodatkowo informację o przychodach dłużnika oraz kosztach utrzymania dłużnika, jak i osób pozostających na jego utrzymaniu, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku.

Powyższe informację już od dłuższego czasu są wymagane przez większość sądów upadłościowych (np. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XVIII i XIX Wydział Gospodarczy) i można powiedzieć, że nowe przepisy usankcjonowały dotychczasową praktykę.

Informacje o czynnościach prawnych

Ponadto w treści wniosku należy zawrzeć informacje o czynnościach prawnych (sprzedaży, darowiźnie) dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed datą złożenia wniosku, jeżeli miały one za przedmiot:

– nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
– ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł.

Powyższe informacje powinny sprowadzać się do wskazanie:
– daty dokonania czynności prawnej,
– danych drugiej strony,
– ceny, jeżeli była to sprzedaż.

Również aktualnie bardzo często można spotkać się z żądaniem przedłożenia powyższych informacji tytułem uzupełnienia treści wniosku i to za okres nawet ostatnich 5 lat. W większości przypadków nie nastręcza to większych problemów. Jednakże w przypadku byłych przedsiębiorców, którzy przed złożeniem wniosku imali się handlem i np. prowadzili hurtownię może stanowić to poważny problem. 

Oświadczenie o prawdziwości danych

Oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku o upadłość dotychczas składane było jedynie w załączeniu do wniosku o upadłość gospodarcza. Niemniej niektóre sądy upadłościowe (np. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy) już teraz wzywają do uzupełnienia wniosku o upadłość konsumencką przez przedłożenie takiego oświadczenia.

Treść takiego oświadczenia zapewne będzie wpisana w treść nowego formularza wniosku, tak samo jak aktualnie ma to miejsce w przypadku oświadczenia co do przesłanek stanowiących podstawę oddalenia wniosku zamieszczonego w rubryce nr 10.

Do tego czasu można posiłkować się poniższym wzorem stosowanym przez wspomniany już sąd upadłościowy we Wrocławiu:

OŚWIADCZENIE

Ja, Jan Kowalski, numer PESEL 78071901387, zapewniam o prawdziwości oraz zupełności danych zawartych we wniosku o ogłoszenie mojej upadłości, w uzupełnieniu wniosku oraz w załączonych spisach, wykazach i zestawieniach.
Zapewnienie to składam, będąc świadoma odpowiedzialności karnej grożącej na podstawie art. 522 Prawa upadłościowego, który stanowi, że ten kto:
– będąc dłużnikiem, podaje we wniosku o ogłoszeniu upadłości nieprawdziwe dane,
– będąc dłużnikiem, w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości podaje sądowi nieprawdziwe informacje co do stanu swego majątku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.                                                                                                                                      

…………………….
Jan Kowalski

Gdzie zamieszczać powyższe dodatkowe informacje oraz oświadczenie?

Nowy formularz wniosku o upadłość, który pojawi się dopiero wraz z wejściem w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, zapewne będzie posiadał już nowy układ, a co za tym idzie osobne rubryki na wyżej wskazane dodatkowe informacje. Do tego czasy rzeczone dodatkowe informacje należałoby zamieszczać w uzasadnieniu dotychczasowego formularza wniosku, tj. w rubryce 7.

Oświadczenie o prawdziwości danych składałbym natomiast na osobnej kartce A4 załączanej do wniosku wraz z pozostałymi dokumentami.

UAKTUALNIENIE
FORMULARZ WNIOSKU O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ 2020 MOŻNA POBRAĆ
TUTAJ
o tym czym nowy formularz rożni się od starego można przeczytać
TUTAJ

Do pobrania jest również
wzór wniosku o upadłość konsumencką 2020 wraz z instrukcją jego sporządzania 
TUTAJ

 

Więcej na temat upadłości konsumenckiej 2020

Osobom zainteresowanym tematyką Upadłości konsumenckiej 2020 polecam lekturę niżej wymienionych artykułów opublikowanym na blogu, które odnoszą się do zmian mających wejść w życie 24 marca 2020 r.:
Nowe tryby postępowania
Układ z wierzycielami
Oddłużenie nie dla wszystkich
Upadłość konsumencka 2020 mniej dotkliwa
Upadłość konsumencka 2020 – o czym musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek!!!
Czy upadłość konsumencka 2020 pomoże małżonkowi upadłego dłużnika?
Upadłość konsumencka 2020 – szybsze zakończenie postępowania upadłościowego
Zmiana wyroku alimentacyjnego przez syndyka 
Warunkowe umorzenie zobowiązań
Kiedy wchodzi w życie Upadłość konsumencka 2020?
Skarga na czynności syndyka
Pre-pack a upadłość konsumencka

Wniosek o upadłość konsumencką 2020

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

One Reply to “Wniosek o upadłość konsumencką 2020”

  1. Tak naprawdę każde bankructwo oznacza jakąś naszą porażkę, jednak jeśli może nas uratować przed większymi problemami, warto je przeprowadzić. Na pewno pomoże nam w tym odpowiednia kancelaria prawna. Choć Pana porady są bardzo dobre i wiele wyjaśniają. Dziękuję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *