Umorzenie planu spłaty wierzycieli było już przedmiotem moich dwóch wpisów z 2015 r. Z uwagi na znaczny upływ czasu oraz pewne drobne zmiany, które od tego czasu zostały wprowadzone, postanowiłem poświęcić temu tematowi dzisiejszy wpis. Dodatkowo przygotowałem wzór wniosku o Czytaj dalej Uchylenie planu spłaty wierzycieli

>>

Stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli oraz umorzenie pozostałych zobowiązań stanowi treść ostatniego postanowienia wydawanego przez sąd upadłościowy, które definitywnie kończy procedurę upadłości konsumenckiej. Jednakże o ile wszyscy upadli mają świadomość konieczności składania corocznych sprawozdań z wykonywania planu spłaty wierzycieli, albowiem Czytaj dalej Stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli

>>

Warunkowe umorzenie zobowiązań to zupełnie nowa instytucja, która pojawi się w prawie upadłościowym wraz w wejściem w życie Upadłości konsumenckiej 2020. Jej wprowadzenie stanowi niewątpliwie spory ukłon ustawodawcy w stronę wierzycieli. Kosztem spokoju ducha upadłych dłużników wprowadza ona bowiem możliwość Czytaj dalej Warunkowe umorzenie zobowiązań – Upadłość konsumencka 2020

>>

Rozstrzygnięcie w przedmiocie planu spłaty wierzycieli po jego uprawomocnieniu się formalnie kończy konsumenckie postępowanie upadłościowe. Niestety wierzyciele najczęściej uaktywniają się właśnie na tym etapie postępowania odwlekając moment jego zakończenia. Potrafią oni bowiem dla samej zasady skarżyć nawet postanowienie ustalające na Czytaj dalej Zażalenie na plan spłaty wierzycieli – z orzecznictwa sądów

>>

W jednym ze wcześniejszych wpisów pisałem już o obowiązkach ciążących na upadłym dłużniku w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli. Do obowiązków tych należy przede wszystkim składanie sądowi corocznych sprawozdań z jego wykonywania. Ponieważ aktualnie sporo upadłości konsumenckich wchodzi w ten Czytaj dalej Sprawozdanie z wykonania planu spłaty wierzycieli

>>