Prawomocność planu spłaty wierzycieli decyduje o dacie rozpoczęcia jego wykonywania. Terminowe dokonywanie spłat na rzecz wierzycieli warunkuje zaś umorzenie przez sąd pozostałych zobowiązań niezaspokojonych w toku postępowania upadłościowego, czyli pełne oddłużenie. Dlatego też ustalenie daty uprawomocnienia się postanowienia ustalającego plan Czytaj dalej Prawomocność planu spłaty wierzycieli – jak ustalić?

>>

Cesja wierzytelności nie jest niczym nadzwyczajnym. Obrót długami jest bowiem powszechną praktyką zarówno wśród banków, jak i funduszy skupujących wierzytelności. Z tego też względu większość dłużników miała już z nią do czynienia jeszcze przed ogłoszeniem upadłości. Samo ogłoszenie upadłości i Czytaj dalej Cesja wierzytelności po ustaleniu planu spłaty wierzycieli

>>

Wykonanie planu spłaty wierzycieli jest warunkiem umorzenia pozostałych jeszcze zobowiązań upadłego dłużnika. Należyte wypełnienie tego obowiązku jest zatem niezwykle istotne dla osiągnięcia celu upadłości konsumenckiej. Jego uchybienie może zniweczyć cały trud poniesiony w toku postępowania upadłościowego. Temat stwierdzenia wykonania planu Czytaj dalej Wykonanie planu spłaty wierzycieli

>>

Ustalając plan spłaty wierzycieli sąd określa w jakim określi upadły dłużnik ma go wykonać. Okres ten co do zasady wynosi maksymalnie 36 miesięcy (3 lata). Przy czym w wyjątkowych przypadkach może zostać ustalony nawet na okres 84 miesięcy (7 lat). Czytaj dalej Wcześniejsze wykonanie planu spłaty wierzycieli

>>

Umorzenie planu spłaty wierzycieli było już przedmiotem moich dwóch wpisów z 2015 r. Z uwagi na znaczny upływ czasu oraz pewne drobne zmiany, które od tego czasu zostały wprowadzone, postanowiłem poświęcić temu tematowi dzisiejszy wpis. Dodatkowo przygotowałem wzór wniosku o Czytaj dalej Uchylenie planu spłaty wierzycieli

>>