Sporządzenie wniosku

Przygotowuję dla klientów najważniejsze pismo postępowania upadłościowego – wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

30 Replies to “Sporządzenie wniosku”

 1. Witam.
  Czy otrzymam wzór wniosku o upadłość konsumencka? Czy ewentualnie mógł by Pan mi pomóc napisać taki wniosek?
  Pozdrawiam serdecznie

 2. Witam. Mam pytanie odnośnie wniosku o upadłość. Jaką kwotę długu mam wpisać? Tzn. np. wpisać podstawową kwotę długu, a w nawiasie napisać plus odsetki, bo wiadomo, że one z dnia na dzień się zmieniają. I jak w tej tabeli ująć dodatkowo jakieś koszty, np. procesu? I co zrobić, gdy wierzyciele nie mieszczą się w tabeli, tzn. jest ich więcej niż 5. Dziękuję

  • We wniosku o upadłość konsumencką należy wskazać wysokość zadłużenia aktualną na dzień składania wniosku. Najlepiej wskazać jaka jest kwota główna zadłużenia, a jaka wysokość odsetek naliczonych do dnia złożenia wniosku. Jeżeli coś się nie mieści w rubrykach, to należy postąpić zgodnie z instrukcją wskazaną na początku formularza, tj. dane, które nie uda się zmieścić w formularzu należy wskazać w osobnych kartkach A4 załączonych do wniosku i podpisanych, ze wskazaniem rubryki której uzupełnienie stanowią.

   • Tzn. mam rozumieć, że mam sama wyliczyć te odsetki? Czy jeżeli np. dług został odkupiony przez jakąś firmę to mogę napisać w rubryce kwotę główną długu i adnotację: plus odsetki od dnia kupna długu? Czy to musi być konkretna kwota tych odsetek? Czy mogę załączyć pismo od tej firmy, to pierwsze, które dostałam z kwotą główną? Czy lepiej ostatnie które mam? A co do odsetek na dzień skladania wniosku to jak w przypadku gdy wniosek chce wysłać pocztą? To wtedy na jaki dzień? Dziękuję.

    I jeszcze jedno pytanie. Termin zapłaty? Czy jest to data zawarcia umowy kupna długu przez nową firmę? Czy jeśli ta firma złożyła pozew i ma nakaz zapłaty to terminem płatności jest data wydania nakazu przez sąd? Dziękuję.

    • Na te wszystkie terminy Sądy nie zwracają szczególnej uwagi – to i tak zadanie głównie dla syndyka. Sądy w których byłem kładły nacisk na ogólną sytuację, przyczyny i na ewentualne branie kredytów na poprzednie kredyty (pętla). Ewentualnie pytanie o łączną kwotę zadłużenia. Nie da się tego wyliczyć dokładnie, bo każdy liczy własne odsetki. Pan Hajduk jest czasem zbyt dokładnie zupełnie niepotrzebnie. Taki obraz się rysuje.

     • A Pan też składał taki wniosek? Co do odsetek to ciężko wyliczyć, na pismie od komornika stawka dzienna podana, od dwóch czy trzech lat ta sama, a ogólna kwota odsetek nie zgadza sie ni jak, jak sama licze. Bo to przecież odsetki ustawowe? Na jednym nakazie zapłaty jest pdana wysokość odsetek, na innym nie, a jak jest to też wychodzi inna kwota niż np. w pismie od komornika. Też mi się wydaje, że kwota odsetek nie jest ważna, aż tak. Bo przecież wiadomo, że od długu odsetki są, a jeśli jest głowna kwota długu podana, to ktoś kto zna się na tym jest w stanie obliczyć. Ale sama nie wiem już. W internecie ciężko znaleć informacje na ten temat.

     • Piszę z praktyki, nie z teorii. Odsetki da się wyliczyć jak mamy zaległość w danym banku przez daną x-ilość dni. W pozostałych wypadkach to albo niemożliwe albo skrajnie trudne. I niepotrzebne – Sądy zwykle pytają ogólnie o wysokość zadłużenia. I tak to weryfikuje i wylicza na podstawie danych od wierzycieli syndyk.

     • No nie w każdym przypadku to jest takie proste. Tak jak pisałam na nakazie zapłaty jest napisane np. odsetki ustawowe 20%, a na pismie od firmy ktora kupiła dług, nie wiem jak obliczone, inaczej wychodzi. A jak oddają sprawę do komornika to na pismach od niego jeszcze inna kwota.

      A jeszcze pytanie, termin zapłaty? Data zawarcia umowy cesji wierzytelności czy data z nakazu zapłaty? bo w nakazie np.odsetki są od dnia wniesienia pozwu?

     • Na terminy zapłaty niektóre sądu zwracają wyjątkową uwagę. Zwłaszcza niektórzy sędziowie w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy. Nieraz wzywano mnie do uzupełnienia/wskazania jakiegoś terminu, chociaż zaznaczałem, że dłużnik nie posiada danymi/dokumentami pozwalającymi na jego określenie. Terminy zapłaty mają większe znaczenie przy rozpoznawaniu wniosku niż wysokość zaciągniętych zobowiązań. Miesiąc lub kilka dni w tą czy w drugą stronę może diametralnie zmienić sytuację dłużnika, zwłaszcza jeżeli wcześniej była prowadzona działalność gospodarcza.
      Jeżeli chodzi o kwoty zadłużenia, to tu sądy nie są jakoś nad wyraz skrupulatne.

     • Niestety to nie jest prawdą. Sąd w Gdańsku nam właśnie odrzucił wniosek przez błędy formalne co do dat zapłaty i inne drobne. 9 miesięcy zmarnowane, a komornicy chcą zabierać rzeczy z mieszkania rodziny. W ogolę nie skupiono się nad przyczyną, że były mąż jest narkomanem i hazardzistą oraz jest wyrok rozwodowy z winy męża. NIe wiemy co dalej.

    • Na dłużniku spoczywa ciężar wskazania wysokości wysokości posiadanych zobowiązań na dzień składania wniosku. Skro jest taki obowiązek, to niedopełniająca go dłużnik naraża się na kłopoty jeżeli trafi na nazbyt zasadniczego sędziego lub syndyka. Niemniej w praktyce, w większości przypadków jeżeli nie kontrolowało się na bieżąco stanu swojego zadłużenia jest to awykonalne.
     Nie ma żadnych wytycznych, ani wiążących interpretacji jak dokładnie należy to ująć we wniosku. Przepisy mówią jedynie o wskazaniu wysokości. Prawdę mówiąc sądy nie przywiązują w zasadzie do tego większej uwagi. Najlepiej zwrócić się do wierzyciela z prośbą o wskazanie kwoty zadłużenia i wskazać taką wysokość jaką wierzyciel poda w odpowiedzi. Ewentualnie można wykorzystać ostanie w miare aktualne pismo do komornika lub wierzyciela.
     Termin zapłaty, to termin zapłaty 🙂 Czyli np. data, w której kwota pożyczki powinna zostać zwrócona lub zapłacona faktura/rachunek.

     • Czyli jeżeli 16.04.2012 otrzymałam pismo z banku, które zawiera zapis: działając na podstawie postanowień umowy o kartę kredytową bank wypowiada z dniem 25.07.2012 umowę o kartę kredytową z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, po upływie którego cała należność z tytułu karty kredytowej stanie się natychmiast wymagalna, mam rozumieć, że ostatecznym terminem zapłaty będzie 25.08.2012? Bo okres wypowiedzenia kończy się 24.08.2012?

     • A jeżeli dług został odkupiony to data zapłaty, termin kiedy umowa została wypowiedziana przez bank? Mimo, że dług został odkupiony przez inną firmę?

     • Dziękuję za odpowiedź. Nasunęło mi si ę jeszcze jedno pytanie. A co w sytuacji gdy miałam zobowiązanie wobec sklepu (kilka faktur) i w wyniku egzekucji część długu została oddana. Na piśmie od komornika po umorzeniu postępowania mam ile wyegzekwowano łącznie. Ale jak teraz podać termin płatności, gdy nie wiem które faktury zostały „zapłacone” w wyniku egzekucji? Czy przyjąć, że najstarsze? Tylko w sumie nie wiadomo ile wierzyciel otrzymał, a ile poszło na koszty. Czy pierwotną wysokość zadłużenia wpisać, a w uzasadnieniu napisać ile zostało, że reszta spłacona w wyniku licytacji ruchomości?

 3. Witam.Czy komornik moze zająć mi auto jak sie dogadalam z bankiem ze bede splacac zadlurzenie w ratach .Pisalam do banku o odstapienie od czynnosci komorniczych . Oni sie na to zgodzili ( mam pismo) .Mnie nie bylo w domu komorni zostawil mi pismi w skrzynce o zajeciu bez mojego podpisu . Nie wiedzac o ugodzie z bankiem . teraz dzwoni by sie z nim spotkac i podpisac dokumenty.jestem wspulwlascicielem auta . Jakie mam prawa . prosze o pomoc.

 4. Jaki jest koszt sporządzenia wniosku o upadłość osoby prowadzącej wcześniej działalność gospodarczą w spółce jawnej i będącą członkiem zarządu upadłej spółki?

 5. Witam, proszę o podanie ceny napisania wniosku o upadłość konsumencką osoby prywatnej.
  Czy raport BIK jest odpowiednim dokumentem, do sporządzenia spisu zobowiązań?

 6. Jeżeli w nakazie zapłaty mam informację, że należność jest z odsetkami od np. 23 czerwca do dnia zapłaty to można przyjąć że termin zapłaty był do 22 czerwca? Czy w wysokości należności należy wskazywac również koszty egzekucji komorniczej, zastępstwa prawnego w post. egzekucyjnym itd. Dziękuję z góry za odp

 7. Czy w przyszłym roku, kiedy będą już obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące upadłości konsumenckiej, kształt wniosku o ogłoszenie upadłości ulegnie istotnym zmianom? Chodzi mi o elementy opisujące jak doszło do powstania zadłużenia, które do tej pory były niezbędne żeby sąd mógł ocenić czy nie ma przesłanek do oddalenia wniosku.

  • W przyszłym roku nastąpi zmiana formularza wniosku o upadłość konsumencką, ale nie w związku z wejściem w życie ostatniej nowelizacji praw upadłościowy. Nowe formularze mają obowiązywać od 01.12.2020 r. w związku z wejściem w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (link do ustawy TUTAJ). Wejście w życie rzeczonej ustawy spowoduje bowiem jednocześnie uchylenie rozporządzenia, które dotychczas określało wzór formularza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *