Zobowiązania alimentacyjne korzystają ze szczególnego uprzywilejowania zarówno w postępowaniu egzekucyjnym, jak i postępowaniu upadłościowym. Ta uprzywilejowana pozycja w stosunku do innych zobowiązań stanowi częstą przyczynę różnego rodzaju nadużyć, tak ze strony dłużnika, jak i samego wierzyciela alimentacyjnego. Aby przeciwdziałać wszelkim Czytaj dalej Zmiana wyroku alimentacyjnego przez syndyka – Upadłość konsumencka 2020

>>

Syndyk powoływany jest w każdym przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Od jego poczynań w znacznej mierze zależy to jak długo będzie trwało postępowanie upadłościowe i jak „dotkliwe” będzie ono dla upadłego dłużnika. Niestety dłużnik nie ma wypływu na to kto zostanie Czytaj dalej Zmiana syndyka i jego odwołanie

>>

Wynagrodzenie syndyka w konsumenckim postępowaniu upadłościowym to temat, który rozpala głowę niejednego upadłego dłużnika. Wokół jego wysokości i zasad ustalania narosło już sporo mitów, które nijak mają się do rzeczywistości. W przypadku upadłości konsumenckiej ustawodawca przewidział bowiem szczególne zasady, odbiegające Czytaj dalej Wynagrodzenie syndyka w upadłości konsumenckiej

>>

Syndyk jest samodzielnym podmiotem prowadzącym postępowanie upadłościowe, który przy wykonywaniu swoich obowiązków zasadniczo nie podlega ani upadłemu, ani wierzycielom. Nie oznacza to jednak, że nie ponosi on jakiejkolwiek odpowiedzialności za swoje działania. Przepisy prawa upadłościowego przewidują bowiem instrumenty mające na Czytaj dalej Odpowiedzialność porządkowa syndyka

>>

Syndyk masy upadłości jest tym organem postępowania upadłościowego, z którym upadły konsument będzie miał najczęściej do czynienia. To w zasadzie od jego postawy zależy jak uciążliwym i dotkliwym będzie dla upadłego konsumenta przebieg całego postępowania. Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej Czytaj dalej Obowiązki syndyka w postępowaniu upadłościowym konsumenta

>>