Przygotowana likwidacja, czyli tzw. pre-pack jest instytucją bardzo rzadko stosowaną w upadłości konsumenckiej. Wynika to nie tylko z braku wiedzy o jej istnieniu, ale również wyrażanych powszechnie wątpliwości co do możliwości przeprowadzenia przygotowanej likwidacji w ramach upadłości konsumenckiej w oparciu Czytaj dalej Pre-pack a upadłość konsumencka

>>