Poszukiwanie majątku upadłego dłużnika celem jego zabezpieczenia, włączenia do masy upadłości i spieniężenia stanowi jedno z podstawowych zadań należących do syndyka. Wiedzę o sytuacji majątkowej i finansowej upadłego syndyk czerpie w pierwszej kolejności od samego zainteresowanego. Niemniej zobowiązany jest on Czytaj dalej Poszukiwanie majątku upadłego przez syndyka

>>

W ostatnim wpisie dotyczącym kwoty dochodu wolnej od potrącenia do masy upadłości (link TUTAJ) wskazywałem na możliwość odstępstwa od ogólnych zasad w sposób uwzględniający indywidualną sytuację dłużnika.  Informacja ta wzbudziła spore zainteresowanie czytelników bloga i otrzymałem kilkanaście maili z prośbą Czytaj dalej Wniosek o określenie dochodu niewchodzącego do masy upadłości

>>

Zarówno syndycy, jak i sam ZUS mieli dotychczas spore problemy z określaniem wysokości potrąceń dokonywanych do masy upadłości z emerytury lub renty upadłego dłużnika. Przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rantach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Czytaj dalej Wysokość potracenia z renty i emerytury ostatecznie wyjaśniona

>>

Czas trwania konsumenckiego postępowania upadłościowego zależy wielu czynników. Największe znaczenie ma tu jednak przebieg procesu likwidacji masy upadłości, bez zakończenia którego nie można zakończyć procedury upadłości konsumenckiej. Niestety stosunkowo często zdążają się postępowania, w których zachodzi ewidentny braku możliwości likwidacji Czytaj dalej Nowe rozwiązanie starego problemu – Upadłość konsumencka 2020

>>

Trzynasta emerytura, znana też jako Emerytura Plus to jednorazowe, dodatkowe świadczenie pieniężne, które ma zostać wypłacone emerytom i rencistom już w maju 2019 r. „Trzynastka” jest wyczekiwana przez wiele osób, w tym dłużników mających wszczęte postępowania egzekucyjne i upadłościowe. W Czytaj dalej Trzynasta emerytura – czy podlega potrąceniu?

>>