W ostatnim wpisie opisywałem skutki sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym. Co do zasady odnoszą się one również do sprzedaży ułamkowej części nieruchomości (udziału w nieruchomości). Niemniej występują tu pewne istotne odrębności, o których poniżej.

Jak już wielokrotnie wskazywałem w skład masy upadłości wchodzi własność i inne prawa majątkowe stanowiące mienie upadłego dłużnika. W odniesieniu zaś do składników masy upadłości syndyk działa wyłącznie w granicach uprawnień upadłego dłużnika, a co za tym idzie w ramach swego zarządu masą upadłości może on podejmować jedynie takie działania jakie mógł podejmować dotychczas dłużnik. W związku z powyższym syndyk w ramach likwidacji masy upadłości nie może sprzedać zarówno całej nieruchomości, jak i udziału większego niż przysługuje upadłemu dłużnikowi.

Odmiennie od zasady przyjętej przy sprzedaży całej nieruchomości uregulowana została kwestia hipotek wpisanych do ksiąg wieczystych lub ujawnionych w zbiorze dokumentów przed powstaniem współwłasności. Hipoteki takie pozostają bowiem w mocy i nadal obciążają całą nieruchomość – w tym sprzedany przez syndyka udział w prawie własności nieruchomości. Oznacza to, że potencjalny nabywca będzie ponosił odpowiedzialność rzeczową i będzie zobowiązany spłacić hipoteki powstałe przed powstaniem współwłasności.

Ponadto jeżeli przedmiotem sprzedaży jest ułamkowa część nieruchomości, pozostają w mocy bez potrącenia ich wartości z ceny nabycia obciążenia tej części ułamkowej nieruchomości ujawnione przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru oraz nieujawnione w ten sposób, lecz zgłoszone w terminie sędziemu-komisarzowi, jeżeli zostały ustanowione przed powstaniem współwłasności.

W odniesieniu do zasad obowiązujących przy sprzedaży ułamkowej część nieruchomości należy wskazać, że opisowi i oszacowaniu (tj. wycenie rzeczoznawcy) podlega cała nieruchomość. Przy czym sumę oszacowania ułamkowej części nieruchomości oblicza się, biorąc pod uwagę stosunek tej części do wartości całej nieruchomości.

Sprzedaż ułamkowej części nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

14 Replies to “Sprzedaż ułamkowej części nieruchomości w postępowaniu upadłościowym”

 1. panie mecenasie a jesli ja jako upadla mam ulamkowa niewydzielona czesc nieruchomosci dokladnie 1\2 domek sklada sie z dwoch pokoi kuchni i lazienki.zamieszkuje wraz z mezem i synami.w jaki sposob sprzeda to syndyk jesli nie jest wydzielone?pytajac go powiedzial ze bedzie to bardzo trudne.upadlosc ogloszono w 2015 roku

   • no tak ale jesli ktos kupi to jaki udzial jesli mieszkamy w 4 na dwoch pokojach?zalozmy ze ja sie wyprowadze bo musze a reszta czlonkow rodziny?co z nimi?

    • Nie do końca rozumiem pytanie. Przedmiotem sprzedaży jest udział w mieszkaniu. Ilość pokoi nie ma tu nic do rzeczy. Nie ma to wpływu na prawo pozostałych współwłaścicieli do użytkowania mieszkania. Nabywca takiego udziału może ewentualnie na drodze sądowej żądać zniesienia współwłasności poprzez przyznanie całego mieszkania na jego wyłączna własności z obowiązkiem spłaty udziału pozostałych współwłaścicieli.

     • rozumiem.prosze mi jeszcze powiedziec czy syndyk bedzie probowal to sprzedac do skutku ?w tej chwili mija 2 lata prawie od ogloszenia upadlosci i nawet rzeczoznawca jeszcze nie byl.w mojej masie jest zero.

 2. Mój przypadek dotyczy w/w kwestii. Kredyt hipoteczny, właścicielem mieszkania jestem ja i były mąż, więc 50/50.
  Ja ogłosiłam upadłość wobec b.męża bank ogłosił egzekucję czy w takiej kwestii syndyk może wystawić mieszkanie na sprzedaż?

 3. Wg mnie sprawa jest bardziej złożona. W znakomitej większości przypadków upadłości konsumenckiej gdzie mamy do czynienia z małżeństwem, nieruchomość będzie wchodziła w skład majątku wspólnego. W takiej sytuacji formalnie mamy dwóch upadłych, ale w praktyce syndyk wystawi na sprzedaż udział w nieruchomości jednego z małżonków z obowiązkiem zakupu drugiego udziału. W takim przypadku, skoro przepisy prawa upadłościowego każą stosować „odpowiednio” art. 1012 kpc to należy mieć na uwadze cel postępowania upadłościowego. SN wypowiadał się już, że sprzedaż nieruchomości przez syndyka może mieć różną formę – grunt, żeby odbyła się w ramach postępowania upadłościowego, wobec czego art. 313 ust 1 i 2 należy stosować. Tak samo w tym przypadku – mimo, że syndyk na licytację wystawi udział, to jednak sprzeda całą nieruchomość i wtedy art. 1012 kpc nie będzie miał zastosowania.

 4. A co z hipotekami wpisanymi na udziale nie zbywanym przez syndyka, a należącym do drugiego współwłaściciela będącego jednocześnie nabywcą udziału od syndyka? Jak rozumiem one nie wygasają na skutek sprzedaży udziału w nieruchomości w postępowaniu upadłościowym?

 5. Dzień dobry. Jestem zielona w temacie upadłości i syndyka. Syndyk wystawił na sprzedaż 1/2 mieszkania (swpdl). W KW drugim współwłaścicielem jest kobieta (domyślam się żona po zbliżonym wieku, jednak innym nazwisku). W jaki sposób mogę kupić całe to mieszkanie?
  Dziękuję za odp.

  • Są dwa sposoby. Pierwszy, to zakupić udział 1/2 od syndyka, a następnie spróbować skłonić współwłaściciela do odsprzedania swojej części. Drugi, zakupić 1/2 od syndyka, a następnie w braku porozumienia ze współwłaścicielem złożyć w sądzie wniosek o zniesienie współwłasności. Drugi sposób wprawdzie jest bardziej czasochłonny i skomplikowany, niemniej współwłaściciel nie jest w stanie się temu przeciwstawić. Spór przed sądem może dotyczyć jedynie sposobu podziału nieruchomości. Podział może nastąpić albo przez sprzedaż nieruchomości i podziału środków (wymagana zgoda obu stron), fizyczne jej podzieleni (rzadko kiedy możliwe do przeprowadzenia), przyznanie całej nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty drugiego. Mam już sporo takich postępowań za sobą i trzeba się liczyć, że będzie trwało minimum rok, o ile nie uda się szybko dogadać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *