To już ostatni w tym roku wpis na blogu. Niestety jego treść nie będzie napawała optymizmem przyszłych upadłych dłużników a zwłaszcza ich małżonków. Sąd Najwyższy zawiódł bowiem pokładane w nim nadzieje i ogłoszenie upadłości nadal będzie wiązało się z utratą Czytaj dalej Majątek wspólny po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej – z orzecznictwa Sądu Najwyższego

>>

Na blogu wielokrotnie wskazywałem, że jednym ze skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest prawo syndyka do wstąpienia do toczących się już postępowań cywilnych, wszczętych zarówno z powództwa upadłego, jak i przeciwko niemu. Dlatego też postępowania cywilne z udziałem upadłego dłużnika są Czytaj dalej Wpływ zagranicznego postępowania upadłościowego na postępowania cywilne w Polsce

>>

Nie każdemu dłużnikowi po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dane doczekać jego rozpoznania przez sąd. W toku postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku mogą zaistnieć bowiem różne nieprzewidziane i nadzwyczajne okoliczności, jak choćby śmierć dłużnika. Ponieważ przepisy Prawa upadłościowego Czytaj dalej Śmierć dłużnika w toku postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – z orzecznictwa

>>

Rozstrzygnięcie w przedmiocie planu spłaty wierzycieli po jego uprawomocnieniu się formalnie kończy konsumenckie postępowanie upadłościowe. Niestety wierzyciele najczęściej uaktywniają się właśnie na tym etapie postępowania odwlekając moment jego zakończenia. Potrafią oni bowiem dla samej zasady skarżyć nawet postanowienie ustalające na Czytaj dalej Zażalenie na plan spłaty wierzycieli – z orzecznictwa sądów

>>

Zgodnie z przepisami art. 144 Prawa upadłościowego po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowo-administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Powyższy przepisy na pierwszy rzut oka może wydawać się jasny, jednakże Czytaj dalej Na czyją rzecz sąd powinien wydać wyrok po ogłoszeniu upadłości – z orzecznictwa

>>