Nieruchomość rolna w postępowaniu upadłościowym stanowiła swego czasu spory problem dla syndyka przy likwidacji masy upadłości. Dokonując sprzedaży nieruchomości rolnej syndyk musiał bowiem uwzględniać ograniczenia zasad jej nabywania wprowadzone ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Czytaj dalej Nieruchomość rolna w postępowaniu upadłościowym

>>

Upadłość konsumencka rolnika zasadniczo nie różni się niczym od upadłości przeciętnego Kowalskiego. Przy czym nie każdy rolnik może się o nią starać. O tym czy dany rolnik może ogłosić upadłość konsumencką decyduje bowiem charakter prowadzonej działalności i w pewnych przypadkach Czytaj dalej Upadłość konsumencka rolnika

>>

W dniu 02 sierpnia 2017 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określające przedmioty należące do rolników, które nie podlegają egzekucji komorniczej. Ponieważ przedmioty niepodlegające egzekucji jednocześnie nie wchodzą w skąd masy upadłości likwidowanej przez syndyka po ogłoszeniu upadłości, treść Czytaj dalej Upadłość konsumencka rolnika – nowe przepisy utrudnią postępowanie upadłościowe

>>

Okres trwania postępowania upadłościowego niewątpliwie nie należy do najprzyjemniejszych. Dlatego też każdemu upadłemu zależy na jak najszybszym zamknięciu tego etapu swojego życia. Niestety nieruchomość rolna w majątku dłużnika nie wróży szybkiego zakończenia procedury. Za sprawą ostatniej nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju Czytaj dalej Kłopotliwa nieruchomość rolna

>>