Skarga pauliańska stanowi instrument prawny pozwalający wierzycielom na zaspokojenie się z rzeczy stanowiących niegdyś majątek dłużnika, a wchodzącej już w skład majątku innej osoby. Najczęściej dotyczy to nieruchomości darowanych przez dłużnika członkom rodziny lub zbytych znacznie poniżej wartości. Z moich Czytaj dalej Skarga pauliańska – wszystko co musisz o niej wiedzieć

>>