Reprezentowanie

Reprezentuję swoich Klientów  podczas rozprawy przed sądem w sprawie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości oraz już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej w toku całego postępowania, kontrolując czynności syndyka.