W ostatnim wpisie (link TUTAJ) pisałem o zmianach dotyczących treści wniosku o upadłość konsumencką, które wejdą w życie w dniu 24 marca wraz z najnowszą nowelizacją Prawa upadłościowego. Nie są to jednak wszystkie zmiany.

Zgodnie z przepisami art. 458 (2) § 1 pkt 10) Kodeksu postępowania cywilnego sprawy z zakresu prawa upadłościowego należą do kategorii sprawa gospodarczych. Do spraw gospodarczych znajdują natomiast zastosowanie przepisy art. 458 (3) § 1 i 3 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z ich treścią:

„Pozew powinien zawierać również wskazanie adresu poczty elektronicznej powoda albo oświadczenie powoda, że nie posiada takiego adresu.”

Uchybienie powyższemu obowiązkowi stanowi zaś brak formalny pisma uniemożliwiający nadanie mu prawidłowego biegu.

Wskazane przepisy obowiązują już od 07.11.2019 r. Ich zastosowanie w prawie upadłościowym, a co za tym idzie również w upadłości konsumenckiej wynika z art. 35 Prawa upadłościowego, zgodnie z treścią którego:

„W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości stosuje się odpowiednio przepisy księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem przepisów o zawieszeniu i wznowieniu postępowania.”

W sądach upadłościowych przywołane przepisy chyba się jednak nie przyjęły, albo ich nie zauważono. Od listopada zeszłego roku zgłosiłem już bowiem ok. 30 wniosku o upadłość konsumencką w różnych sądach, z których większość została już nawet rozpoznania. W żadnym z nich nie podawałem powyższych informacji i do tej pory nie byłem jeszcze wzywany do ich uzupełnienie.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej 2020

Osobom zainteresowanym tematyką Upadłości konsumenckiej 2020 polecam lekturę niżej wymienionych artykułów opublikowanym na blogu, które odnoszą się do zmian mających wejść w życie 24 marca 2020 r.:
Nowe tryby postępowania
Układ z wierzycielami
Oddłużenie nie dla wszystkich
Upadłość konsumencka 2020 mniej dotkliwa
Upadłość konsumencka 2020 – o czym musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek!!!
Czy upadłość konsumencka 2020 pomoże małżonkowi upadłego dłużnika?
Upadłość konsumencka 2020 – szybsze zakończenie postępowania upadłościowego
Zmiana wyroku alimentacyjnego przez syndyka 
Warunkowe umorzenie zobowiązań
Kiedy wchodzi w życie Upadłość konsumencka 2020?
Skarga na czynności syndyka
Pre-pack a upadłość konsumencka
Wniosek o upadłość konsumencką 2020

o upadłość konsumencką

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *