Nowa upadłość konsumencka 2020 jest coraz bliżej. Projekt nowelizacji upadłości konsumenckiej został bowiem przyjęty już przez rząd. Jednakże wbrew dotychczasowym zapowiedziom nie każdy dłużnik będzie mógł liczyć na oddłużenie. Co więcej, sytuacja niektórych dłużników może się okazać gorsza od obecnej.

Upadłość konsumencka 2020 dla każdego

Sąd upadłościowy przy ogłaszaniu upadłości konsumenckiej nie będzie już badał, czy stan niewypłacalności jest wynikiem zawinionego działania dłużnika lub skutkiem jego rażącego niedbalstwa. Z ustawy zostaną usunięte również pozostałe przesłanki stanowiące dotychczas podstawę do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką, jak choćby brak wcześniejszego terminowego wniosku o upadłość gospodarczą w przypadku byłego przedsiębiorcy. Usunięty zostanie bowiem cały art. 4914 Prawa upadłościowego

Oznacza, to że po wejściu w życie nowelizacji upadłość konsumencką będzie ogłaszana każdemu, kto popadł w stan niewypłacalności, bez względu na przyczynę. Niemniej przyczyny powstania stanu niewypłacalności nadal będą badane i wpływały na sytuację dłużnika. Będzie to jednak czynione nie na początku postępowania a pod jego koniec.

Przyczyny powstania stanu niewypłacalności będą brane pod uwagę dopiero przy ustalaniu formy zakończenia postępowania upadłościowego, tj. przy wydawaniu postanowienia w przedmiocie planu spłaty wierzycieli. Wbrew temu co do tej pory się publicznie mówiło, nie będą one wpływały jedynie na wymiar okresu wykonywania ewentualnego plany spłaty wierzycieli, ale również decydowały o możliwości oddłużenia.

Oddłużenie nie dla wszystkich

Sam fakt ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie będzie już dawał gwarancji oddłużenia. Uwzględniono bowiem zarzut nadmiernej liberalizacji podstaw ogłoszenia upadłości i przewidziano swego rodzaju wentyl bezpieczeństwa.

Zgodnie z treścią przepisów dodanego art. 49114a ust. 1

„Sąd odmawia ustalenia planu spłaty wierzycieli lub umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli:

1) upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,

2) w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań

– chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.”

Zatem pomimo ogłoszenia upadłości i przeprowadzenia całego postępowania upadłościowego może zdarzyć się, że dłużnik finalnie nie zostanie oddłużony.

Na domiar złego przesłanki odmowy oddłużenia sformułowano na tyle ogólnie, że można podciągnąć pod nie naprawdę sporo przypadków. O ile celowe doprowadzenie do niewypłacalności jest bardzo trudno stwierdzić, to już celowe zwiększanie jej stopnia – przy odrobinie złej woli – można zarzucić każdemu dłużnikowi, który np.:

– zaciągał kolejne pożyczki/kredyty na spłatę poprzednich – dotyczy zwłaszcza osób które wpadły w tzw. spierali zadłużenia;
– wyprzedawał swój majątek celem pozyskania środków na życie lub przenosił na inne osoby celem chronienia go przed wierzycielami.
– zaciągał zobowiązania celem pozyskania środków na gry hazardowe, alkohol, narkotyki – dotyczy osób ze wszelkiego rodzaju uzależnieniami, a zwłaszcza z patologicznym uzależnieniem od hazardu.

Jeżeli powyższe przepisy zostaną utrzymane, to nadal dużo będzie zależało od szczęścia do sędziego. Dodatkowo należy też liczyć się ze zwiększoną aktywnością wierzycieli, którzy w toku postępowania upadłościowego będą zbierali informacje i dowody świadczące o „celowym i istotnym zwiększeniu przez dłużnika stopnia niewypłacalności.”

Co istotne, ma zostać wprowadzony przepis, zgodnie z którym sąd odmówi upadłemu wierzycielowi umorzenia wszczętego postępowania upadłościowego, jeżeli uzna, że umorzenie postępowania mogłoby skutkować pokrzywdzeniem wierzycieli. Nie trudno przewidzieć, że uczyniono to m.in. aby nie umarzać postępowań dłużników, którzy nie zostaną oddłużeni.

Celowe a umyślne doprowadzenie do niewypłacalności?

Dokładana lektura projektu wskazuję, że zostaną wprowadzone dwa, na pierwszy rzut oka tożsame pojęcia, tj. celowe doprowadzenie do niewypłacalności i umyślne doprowadzenie do niewypłacalności. Wygląda na to, że dla ustawodawcy mają one różną treść, albowiem ich zaistnienie w odmienny sposób będzie wpływało na sytuację dłużnika.

Ustalenie celowego doprowadzenia do niewypłacalności – jak już wskazano powyżej – ma stanowić podstawę do odmowy oddłużenia, a dokładniej odmowy ustalenia planu spłaty wierzycieli lub umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Ustalenie umyślnego doprowadzenia do niewypłacalności będzie miało natomiast jedynie wpływ na czas wykonywania planu spłaty wierzycieli, który nie będzie mógł być krótszy niż trzydzieści sześć miesięcy i dłuższy niż osiemdziesiąt cztery miesiące.

Niestety jak na razie nie udało mi się ustalić sensownych różnicy między umyślnym a zawinionym doprowadzenie do niewypłacalności.

Kiedy upadłość konsumencka 2020

Ustawa nowelizująca upadłość konsumencką ma wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Biorąc pod uwagę, że najbliższa posiedzenia Sejmu odbędą się w dniach 12, 13, 14 czerwca 2019 r., nawet przy bardzo szybkim procedowaniu zmiany wejdą w żyjcie najwcześniej w lutym 2020 r.

Treść przyjętego przez rząd projektu nowelizacji prawa upadłościowego do pobrania TUTAJ.
Postępy prac nad projektem można śledzić TUTAJ.
Więcej na temat planowanych zmian pod poniższymi linkami:
Nowe tryby postępowania
Układ z wierzycielami
Upadłość konsumencka 2020 mniej dotkliwa
Upadłość konsumencka 2020 – o czym musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek!!!
Czy upadłość konsumencka 2020 pomoże małżonkowi upadłego dłużnika?
Upadłość konsumencka 2020 – szybsze zakończenie postępowania upadłościowego
Nowe rozwiązanie starego problemu – Upadłość konsumencka 2020

Upadłość konsumencka 2020

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

4 Replies to “Upadłość konsumencka 2020 – oddłużenie jednak nie dla wszystkich”

  1. Wg. Mnie jest wskazane co ma oznaczać ta celowość 🙂 czyli gdy składający wniosek wiedząc że nie splaci swoich zobowiązań dalej brał kolejne, ciągle się zadluzajac i celowo nie splacajac np. Rat przez dłuższy okres żeby móc złożyć taki wniosek do Sądu. .

  2. Co z upadłymi fizycznymi, którzy są w trakcie postępowania upadłościowego które trwa już prawie dwa lata. Jak się mają nowe zmiany w stosunku do nich.

    • Poza jednym z nowych przepisów dotyczących kwestii wyłączenia z masy upadłości nieruchomości nowe przepisy nic nie zmieniają w sytuacji osób fizycznych będących już w trakcie postępowania upadłościowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *