Warunkowe umorzenie zobowiązań to zupełnie nowa instytucja, która pojawi się w prawie upadłościowym wraz w wejściem w życie Upadłości konsumenckiej 2020. Jej wprowadzenie stanowi niewątpliwie spory ukłon ustawodawcy w stronę wierzycieli. Kosztem spokoju ducha upadłych dłużników wprowadza ona bowiem możliwość ustalenia panu spłaty wierzycieli przez wiele lat po zakończeniu postępowania upadłościowego.

Podstawa warunkowego umorzenia zobowiązań

Instytucję warunkowego umorzenia zobowiązań będą regulować przepisy art. 49116 Prawa upadłościowego. Oczywiście po wejściu w życie podpisanej już przez Prezydenta nowelizacji, której pełną treść można pobrać TUTAJ.

Podobnie jak ma to miejsce obecnie, również na gruncie Upadłości konsumenckiej 2020 podstawową formę zakończenia postępowania upadłościowego stanowi postanowienie ustalające plan spłaty wierzycieli. Dopiero jego wykonanie skutkuje umorzeniem niezaspokojonych zobowiązań.

Aktualnie sąd odstępuje od ustalania planu spłaty wierzycieli i od razu umarza zobowiązania upadłego dłużnika, jeżeli jego osobista sytuacja w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Według nowych przepisów umorzenie zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli jest możliwe jedynie jeżeli rzeczona niezdolność ma charakter trwały. W przypadku gdy w ocenie sądu niezdolność do dokonania jakichkolwiek spłat nie będzie trwała wyda on postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań.

Co oznacza postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań?

Rzeczone postanowienie oznacza, że zobowiązania upadłego dłużnika zostaną umorzone bez ustalania planu spłaty wierzycieli, o ile w terminie pięciu lat od dnia jego uprawomocnienia się upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli, na skutek którego sąd, uznając, że ustała niezdolność upadłego do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli, uchyli to postanowienie i ustali plan spłaty wierzycieli.

Ujmując to prościej, jeżeli upadły odzyska zdolność do dokonywania spłat na rzecz wierzycieli sąd ustali mu plan spłaty wierzycieli.

Co istotne sąd nie działa tu z urzędu, a jedynie na wniosek. Stąd też przewiduję, że po warunkowym umorzeniu zobowiązań wierzyciele będą wykazywać się sporą aktywnością i przez pięć lat od daty uprawomocnienie się przedmiotowego postanowienia upadły dłużnik będzie jeszcze „nękany” licznymi postępowaniami w przedmiocie uchylenia warunkowego umorzenia zobowiązań i ustalenia planu spłaty wierzycieli. Przepisy nie przewidują bowiem żadnego limitu tego typu postępowań. Oznacza to, że wierzyciele nie mają tu żadnych ograniczeń.

Co więcej!!!!!!!!!! Na wniosek upadłego lub wierzyciela sąd może uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań i ustalić plan spłaty wierzycieli również po upływie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

W praktyce oznacza to, że plan spłaty wierzycie może zostać ustalony jeszcze przez wiele lat po zakończeniu konsumenckiego postępowania upadłościowego – w zasadzie tak długo jak będzie żył upadły dłużnik.

Wszystko za sprawą przepisów art. 49116 ust. 2b, zgodnie z treścią których:

„Na wniosek upadłego lub wierzyciela, o którym mowa w ust. 2a, sąd może uchylić postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli i ustalić plan spłaty wierzycieli również po upływie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.”

Niespójność przepisów

Niestety pojawia się tu się też pewna niespójność pomiędzy przepisami regulującymi warunkowe umorzenie zobowiązań.

Zgodnie z przepisami art. 49116 ust. 2i zadnie pierwsze, jeżeli upadły ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego ulegają umorzeniu z upływem pięciu lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o warunkowym umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Oznacza to, że do umorzenia zobowiązań dochodzi automatycznie z mocy prawa po upływie powyższego okresu. Ne jest wydawane tu żadne dodatkowe postanowienie sądu. Jedynie na wniosek upadłego lub wierzyciela sąd wydaje postanowienie stwierdzające umorzenie zobowiązań wskazując datę w jakiej to nastąpiło.

Skoro zobowiązania ulegną umorzeniu po upływie pięciu lat od daty uprawomocnienia się postanowienia warunkowo je umarzającego, to jak w późniejszym czasie na podstawie art. 49116 ust. 2b sąd może uchylić postanowienie, które wywołało już skutek prawny i ustalić plan spłaty zobowiązań umorzonych z mocy prawa.

Co więcej, jeżeli plan spłaty wierzyciel ustalony na podstawie art. 49116 ust. 2b nie będzie wykonywany, to sąd na podstawie art. 49120 ust. 1 powinien go uchyli. Tym czasem zgodnie z treścią przepisów art. 49120 ust. 3 „w razie uchylenia planu spłaty wierzycieli zobowiązania upadłego nie podlegają umorzeniu”. Oznacza to, że uchylenie planu spłaty wierzycieli ustalonego np. po upływie 6 lat od daty warunkowego umorzenia zobowiązań będzie skutkować ich „przywróceniem do życia”.

Biorąc pod uwagę powyższe lepiej już mieć ustalany plan spłaty wierzycieli, niż warunkowo umorzone zobowiązania. Niestety im bardziej analizuję przepisy Upadłości konsumenckie 2020, tym bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że zostały one skrojone pod wierzycieli.

Więcej na temat zmian wchodzących wraz z Upadłością Konsumencką 2020 poniżej:
Nowe tryby postępowania
Układ z wierzycielami
Oddłużenie nie dla wszystkich
Upadłość konsumencka 2020 mniej dotkliwa
Upadłość konsumencka 2020 – o czym musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek!!!
Czy upadłość konsumencka 2020 pomoże małżonkowi upadłego dłużnika?
Upadłość konsumencka 2020 – szybsze zakończenie postępowania upadłościowego
Nowe rozwiązanie starego problemu – Upadłość konsumencka 2020
Zmiana wyroku alimentacyjnego przez syndyka 

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

10 Replies to “Warunkowe umorzenie zobowiązań – Upadłość konsumencka 2020”

 1. Panie Michale,
  W grudniu po 35 miesiącach zakończyłam plan spłaty. Dziś odebrałam PIT i zamierzam w poniedziałek złożyć ostatnie sprawozdanie z wykonania planu za 2019 r. Czy razem ze sprawozdaniem powinnam złożyć jakiś wniosek o wydanie postanowienia zakończającego całe postępowanie? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

 2. Dzień dobry Panie Mecenasie, mam pytanie: czy jeśli dostałem upadłość konsumencką na sprawie sądowej w lipcu 2019, a więc kiedy „WARUNKOWE umorzenie zobowiązań, bez ustalania planu spłaty wierzycieli” jeszcze nie istniało, to czy jeśli teraz (końcówka maja 2020) bede starał się o ustalenie PSW (właśnie piszę wniosek), to czy na sprawie mogę również dostać „WARUNKOWE umorzenie zobowiązań, bez ustalania planu spłaty wierzycieli”, które jeszcze wtedy(kiedy ogłaszałem upadłość w lipcu 2019) nie obowiązywało, czy może jednak jest mozliwy przebieg sprawy według starych reguł(z 2019), a więc dwie możliwości: „umorzenie bez planu spłat” oraz „ustalenie planu spłat wierzycieli” ?

  Dziękuję za odpowiedź i serdecznie pozdrawiam
  Tomasz

 3. Dzień dobry,

  Szanowny Panie Mecenasie właśnie została ogłoszona u mnie przez są upadłość konsumencka warunkowa.
  Po przeczytaniu Pana bloga stwierdzam właśnie że faktycznie lepiej jest mieć ustalony plan spłat.

  ,,Biorąc pod uwagę powyższe lepiej już mieć ustalany plan spłaty wierzycieli, niż warunkowo umorzone zobowiązania”

  Mam pytanie skoro została u mnie ustalona upadłość konsumencka warunkowa.

  To jak mogę teraz napisać wniosek do sądu (poproszę wzór ) że jednak proszę o uchylenie wyroku. I że plan spłat zaproponowany przez syndyka pozwala mi na sytuacje taką że jestem gotowy spłacać wierzycieli na kwotę 300 zł miesięcznie przez okres 36 miesięcy.

  Pozdrawiam
  Szymon

  • Rozumiem, że zostało wydane postanowienie o warunkowym umorzeniu zobowiązań bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Jeżeli takie postanowienie nie jest prawomocne, to proszę jak najszybciej złożyć wniosek o uzasadnienia, a następnie zażalenie. W zażaleniu oczywiście należy przywołać argumenty wskazujące na zasadność ustalenia planu spłat. Jeżeli postanowienie jest już prawomocne, to nie da się nic teraz zrobić.

 4. Dzień dobry,

  Szanowny Panie Mecenasie, w 2021r. Złożyłam wniosek o upadłość konsumencką. W toku postępowania Syndyk wnioskował o umorzenie warunkowe planu spłaty na okres 5 lat wobec mojej osoby. Obecnie nie pracuję, wychowuję 2 letnią córkę, z obecnym mężem nie mieszkam, z prac dorywczych i pieniędzy przekazanych przez męża na dziecko -mój miesięczny przychód wynasi 800 zł miesięcznie. ( dokladnie takie informacje przekazałam Syndykowi).

  Czy mogę jako osoba nie pracującą wnioskować o ustalenie planu spłat? Czy taki wniosek ma sens? Dodam jeszcze, że wyrok nie została uprawomocniony.
  Chciałabym zacząć żyć „normalnie „.

  Z góry dziękuję bardzo za pomoc , życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

  • Jeżeli uważa Pani, że posiadane możliwości finansowe pozwolą na udźwignięcie ewentualnych spłat na rzecz wierzycieli, to jak najbardziej. Oczywiście należałoby zaproponować jakąś kwotę, np. 50 – 100 zł miesięcznie. Rozumiem, że sąd wydał już postanowienie? Jeżeli tak, to musiałby Pani wnieś zażalenia i wnosić o ustalenie planu spłaty, albo umorzenie zobowiązań bez planu spłat.

 5. Szanowny Panie Mecenasie, we wniosku o upadłość konsumencką wskazałem 7 wierzycieli, zgłosiło się 2. Sąd postanowił, że moje zobowiązania zostaną umorzone ale warunkowo. Czy w trakcie tych pięciu lat wniosek o ustalenie planu spłaty może składać każdy z 7 wierzycieli, czy tylko tych dwóch, którzy się zgłosili?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *