Upadłość konsumencka 2020 przewiduje istotną zmianę przepisów, mającą w swym założeniu zabezpieczyć sferę majątkową zarówno aktualnego, jak i byłego małżonka upadłego dłużnika. Niestety wygląda na to, że w praktycy nic się nie zmieni. Jak zwykle bowiem diabeł tkwi w szczegółach.

Aktualny stan prawny – współmałżonek traci wszystko

Aktualnie – zgodnie z treścią art. 125 Prawa upadłościowego – powstanie rozdzielności majątkowej w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w wyniku rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków jest bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, chyba że pozew lub wniosek w sprawie został złożony co najmniej dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Należy przy tym zaznaczyć, że jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi w całości do masy upadłości, a jego podział jest już niedopuszczalny.

W związku z powyższym w praktyce zdarzały się przypadki, gdy po rozwodzie i dokonaniu podziału majątku wspólnego, małżonek, który w ramach podziału przejął dom i spłacił udział drugiego małżonka, tracił nieruchomość w związku z późniejszym ogłoszeniem upadłości byłego już małżonka.

Co zmienia upadłość konsumencka 2020?

Projekt upadłości konsumenckiej 2020 przewiduje nowe instrumenty mające chronić byłego oraz aktualnego małżonka upadłego dłużnika przed włączeniem do masy upadłości majątku, który w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej przestał być majątkiem wspólnym na skutek orzeczenia rozwodu, separacji albo ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.

Po wejściu w życie planowanych zmian, aktualny, jak i rozwiedziony małżonek będzie mógł żądać uznania rozdzielności majątkowej za skuteczną wobec masy. W tym celu będzie on musiał wytoczyć powództwo lub podnieść zarzut uznania rozdzielności majątkowej za skuteczne wobec masy upadłości.

Problem w tym, że będzie trzeba wykazać, iż w chwili powstania rozdzielności majątkowej nie posiadało się wiedzy o zaistnieniu podstawy do ogłoszenia upadłości współmałżonka, tj. że był on już niewypłacalny. Co więcej, będzie trzeba również udowodnić, że powstanie rozdzielności majątkowej nie doprowadziło do pokrzywdzenia wierzycieli.

Kolejny martwy przepis?

Niestety w praktyce uzyskanie uznania rozdzielności majątkowej za skuteczne wobec masy upadłości może okazać się niezwykle trudne – wręcz niemożliwe. Wspomniane powyżej przesłanka są bowiem nieostre i bardzo trudne do wykazania.

Dotyczy to zwłaszcza przesłanki braku pokrzywdzenia wierzycieli. Uznanie rozdzielności majątkowej co do zasady zawsze będzie bowiem skutkowało uszczupleniem masy upadłości, a co za tym idzie zmniejszeniem stopnia zaspokojenia wierzycieli.

Treść przyjętego przez rząd projektu nowelizacji prawa upadłościowego do pobrania TUTAJ.
Postępy prac nad projektem można śledzić TUTAJ.
Więcej na temat planowanych zmian pod poniższymi linkami:
Nowe tryby postępowania
Układ z wierzycielami
Oddłużenie nie dla wszystkich
Upadłość konsumencka 2020 mniej dotkliwa

upadłość konsumencka 2020

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

4 Replies to “Czy upadłość konsumencka 2020 pomoże małżonkowi upadłego dłużnika?”

  1. dzień dobry,
    czy zmienia coś fakt, że majątek, którym dysponuje małżonek, jest jego rodzinnym domem pozyskanym w drodze darowizny wyłącznie na siebie (darowizna miała miejsce wiele lat temu już w trakcie trwania małżeństwa)?

  2. Czyli jeśli rozwód nastąpił w sierpniu 2019 roku, a jeden z małżonków ogłosi upadłość we wrześniu 2020 roku to jego majątek małżonka nie ogłaszającego upadłości będzie bezpieczny, w szczególności jeśli w momencie rozwodu nie wiedział o konieczności ogłoszenia upadłości współmałżonka? Współmałżonek twierdził, że za spłatę podzielonego majątku pokryje wszystkie zobowiązania. Okazało się, że dług jest dużo wyższy niż 1/2 majątku. Dochodzi tutaj również kwestia, że długi powstały w tajemnicy przed współmałżonkiem…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *