W dniu 23 września br. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Poz. 1802) opublikowana została ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje m.in. przepisy regulujące upadłość konsumencką (link do opublikowanej treści ustawy TUTAJ).

Na Upadłość konsumencką 2020 przyjdzie jednak jeszcze trochę poczekać. Zgodnie bowiem z treścią art. 10 rzeczonej ustawy nowe przepisy zaczną obowiązywać dopiero po upływie sześciu miesięcy licząc od daty ich ogłoszenia.

Oznacza to, że Upadłość konsumencka 2020 wchodzi w życie w dniu 24 marca 2020 r.

Należy przy tym zaznaczyć, że o tym czy dana sprawa będzie rozpoznawana i prowadzona według nowych przepisów, czy też dotychczasowych decyduje data złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Data samego ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie ma większego znaczenia. Zgodnie bowiem z treścią art. 9 ust. 1 ustawy: „W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości, stosuje się przepisy dotychczasowe (…).”

Ustawa przewiduje tu jednak pewne wyjątki. M.in. przepisy zmienionego art. 315 Prawa upadłościowego będą znajdowały zastosowanie również w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie nowelizacji wpłynął wniosek o ogłoszenie upadłości. Więcej na ten temat na blogu w artykule Nowe rozwiązanie starego problemu.

Osobom zainteresowanym tematyką Upadłości konsumenckiej 2020 polecam lekturę niżej wymienionych artykułów opublikowanym na blogu:
Nowe tryby postępowania
Układ z wierzycielami
Oddłużenie nie dla wszystkich
Upadłość konsumencka 2020 mniej dotkliwa
Upadłość konsumencka 2020 – o czym musisz wiedzieć zanim złożysz wniosek!!!
Czy upadłość konsumencka 2020 pomoże małżonkowi upadłego dłużnika?
Upadłość konsumencka 2020 – szybsze zakończenie postępowania upadłościowego
Zmiana wyroku alimentacyjnego przez syndyka 
Warunkowe umorzenie zobowiązań

Kiedy wchodzi w życie Upadłość konsumencka 2020?

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *