Postępowanie upadłościowe to długotrwały proces, w czasie którego mogą zaistnieć różnego rodzaju nieprzewidziane i nadzwyczajne okoliczności, jak choćby śmierć dłużnika. Ustawodawca przewidział jednak taką możliwość i określił procedury postępowania w takim przypadku.

Śmierć upadłego dłużnika w czasie postępowania upadłościowego zasadniczo nie stanowi większej przeszkody dla dalszego prowadzenia postępowania i jego pozytywnego zakończenia. Co więcej, okoliczność ta nie stanowi nawet podstawy do zawieszenia postępowania. W miejsce upadłego dłużnika mogą bowiem wejść jego spadkobiercy. Ich wstąpienie do sprawy nie wymaga zaś przedstawienia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Jeżeli upadły ma więcej niż jednego spadkobiercę, każdemu z nich przysługuje prawo uczestniczenia w postępowaniu upadłościowym, niezależnie od innych. Należy przy tym zaznaczyć, że wstąpienie do postępowania upadłościowego stanowi prawo spadkobiercy, a nie jego obowiązek.

Z chwilą wstąpienia do postępowania do spadkobiercy stosuje się odpowiednio przepisy o prawach i obowiązkach upadłego dłużnika. Oznacza to, że taki spadkobierca może podejmować wszelkie czynności, których dokonywanie było dotychczas prawem lub obowiązkiem zmarłego. Należy przy tym zaznaczyć, że upadłym nadal jest zmarły dłużnik, a co za tym idzie wyłącznie jego majątek stanowi masę upadłości.

Jeżeli żaden spadkobierca nie jest znany albo nie wstąpił do postępowania, sędzia-komisarz na wniosek syndyka albo z urzędu ustanowi kuratora, który działa za upadłego w postępowaniu upadłościowym. Przy czym ustanowienie kuratora nie stanowi przeszkody dla późniejszego wstąpienia do sprawy spadkobierców upadłego. Z chwila ich wstąpienia do sprawy ustanowienie kuratora traci moc, o ile wstępujący wykażą swoje prawa prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

Śmierć dłużnika w toku postępowania upadłościowego

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

14 Replies to “Śmierć dłużnika po ogłoszeniu upadłości”

 1. Jak zabezpieczyć się przed długami rodzica który prowadzi upadłość konsumencka?
  Obawiam się ze po śmierci rodzica odziedziczę długi (upadłość konsumencka ogłoszona już) ? Co w takim przypadku?

  • Nie ma się czym martwić. Po zakończeniu postępowania upadłościowego i wykonaniu ewentualnego planu spłaty wierzycieli długi są umarzane, czyli przestają istnieć. Nieistniejących długów nikt nie dziedziczy, choćby nawet przyjął spadek.

 2. Witam serdecznie! A co jeżeli tata ogłosił upadlosc w 2020 roku i do marca tego roku syndyk pobierał pieniądze z emerytury a teraz okazało się , że w lipcu tego roku mieszkanie taty zostało sprzedane A na hipotece jest 60 tysięcy długu. Czy to mieszkanie mogło zostać sprzedane?

  • Nie do końca rozumiem pytanie. To do kiedy syndyk potrącał środki z emerytury, jak i wysokość długu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości nie ma żadnego znaczenia dla oceny skuteczności sprzedaży nieruchomości przez syndyka.

 3. Dzień dobry,
  Osoba po ogłoszeniu upadłości zmarła . Postępowanie upadłościowe w toku. Bank A zgłosił się z długiem do syndyka.
  Po około roku otrzymaliśmy wezwanie do sądu na sprawę spadkową po osobie upadłej, którą to sprawę zainicjował inny bank, nazwijmy go B . Do wezwania była załączona kopia dotycząca jeszcze innego długu (kredytu). Prawdopodobnie bank B nie wie o upadłości. Czy spadkobiercom grozi spłacanie długów po upadłej ? Czy coś powinniśmy zrobić?

   • Dobry wieczór,
    na odrzucenie spadku jest już za późno – minęło ponad pół roku.
    Postanowienie sądu o upadłości jest z grudnia 2019r. a śmierć osoby upadłej nastąpiła w sierpniu 2020r. Czy spadkobiercom grozi spłacanie długów po upadłej ?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.

    • W takim przypadku sprawa się komplikuje. Aktualnie brak złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku oznacza przyjęcie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Dziedziczy się wówczas zarówno aktywa (majątek), jak i długi spadkodawcy, które wchodzą w skład masy spadkowej. Przy czym w takim przypadku za długi odpowiada się wyłącznie do wysokości odziedziczonego majątku – o ile takowy istnieje W przypadku braku majątku, nie dziedziczy się żadnych długów.

 4. Czy orientuje się Pan jakie są skutki wyłączenia z masy upadłości jedynego składnika majątku upadłego (konsumenta) który w dodatku już nie żyje, a w sprawie występują spadkobiercy? Czy takie wyłączenie jest korzystne dla spadkobierców? Jak może się w takiej sytuacji zakończyć sprawa. Czy spadkobiercy będą musieli wykonać plan spłaty? Czy zostaną obciążeni kosztami ? Proszę o jakieś wskazówki bo nikt w internecie o tym nie pisze

  • Niestety nie znając dokładnie stanu sprawy (zwłaszcza akt postępowania) nie sposób udzielić jednoznacznej, konkretnej odpowiedzi. Wszystko zależy od okoliczności danego postępowania upadłościowego oraz co ma podlegać wyłączeniu z masy upadłości i z jakiego powodu. Co do zasady wyłączenie danego składnika z masy upadłości nie rodzi żadnych negatywnych skutków. Niemniej tak jak zaznaczyłem na początku, aby móc to rzetelnie ocenić musiałbym znać dokładniej sytuację.

   • Bardzo dziękuję za tak szybką reakcję i odpowiedź. Może w takim razie nieco uszczegółowię pytanie: ogłoszono upadłość konsumencką, a następnie upadły zmarł, jest w sprawie dwóch spadkobierców żona i syn którzy mają spadek po 1/2 z ograniczeniem odpowiedzialności. Zmarły nie miał majątku tylko mały dom obecnie w stanie zagrażającym życiu, jest też problem z dokumentami, mało atrakcyjny teren, nikt nie chce kupić tego, dlatego syndyk i sąd planują to wyłączyć z masy upadłości, czyli nie zostanie tam żadne aktywo.
    Prosiłabym o informację jaki w tej sytuacji jest dalszy tok, co dalej może się dziać w postępowaniu i jak może się ono zakończyć.
    Rozumiem, że aby udzielić konkretnej odpowiedzi należałoby przeanalizować akta, ale chodzi mi o jakieś ogólne nawet informacje, możliwe albo chociaż najbardziej prawdopodobne scenariusze, czego się można spodziewać. Głównie chodzi o to co ze spłatą wierzycieli, skoro upadły już nie żyje, a w upadłości nie ma majątku? Będę wdzięczna za jakieś info. Pozdrawiam

    • Udział spadkobiercy w postępowaniu upadłościowym ma tylko charakter wyłącznie procesowy. Wstąpienie do postępowania nie nadaje spadkobiercy statusu upadłego.
     Upadłym w rozumieniu materialnoprawnym nadal jest zmarły dłużnik. Oznacza to, że tylko jego majątek tworzy masę upadłości.

     Niestety przepisy nie regulują dokładnie przebiegu takiego postępowania i dużo zależy od praktyki stosowanej w danym sądzie. Niemniej ponieważ postępowanie nie może zakończyć się ustaleniem planu spłaty wierzycieli, rozwiązania są dwa:
     – zakończenie postępowania poprzez umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli;
     albo
     – umorzenie postępowania na zasadach ogólnych.

     W tym drugim przypadku długi nie zostają umorzone i należałoby odrzucić spadek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *