Zgodnie z zapowiedziami rządu w kwietniu br. ma ruszyć program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego będzie wypłacane świadczenie wychowawcze. Jak już wskazywałem w jednym z poprzednich wpisów, świadczenie wychowawcze nie podlega egzekucji, a co za tym idzie nie wchodzi Czytaj dalej 500 plus a plan spłaty wierzycieli

>>

Jak już wskazywałem w ostatnim wpisie, w okresie obowiązywania planu spłaty wierzycieli na dłużniku ciążą określone przepisami obowiązki oraz ograniczenia. Niewątpliwie stanowią one dla dłużnika znaczną niedogodność, niemniej w żadnym razie nie należy ich lekceważyć. Nierzetelne wykonywanie postanowień planu spłaty Czytaj dalej Uchylenie planu spłaty wierzycieli bez umorzenia zobowiązań

>>

Uprawomocnienie się postanowienia sądu o ustaleniu planu spłaty wierzycieli oznacza formalne zakończenie postępowania upadłościowego. Jednakże skutek w postaci umorzenia zobowiązań powstaje dopiero z chwilą prawidłowego wykonania planu spłat wierzycieli. W okresie jego obowiązywania na dłużniku ciążą bowiem jeszcze obowiązki, których Czytaj dalej Obowiązki i ograniczenia w okresie obowiązywania planu spłaty wierzycieli

>>

Jak już wskazywałem przy okazji wcześniejszych wpisów, ustalając treść planu spłaty wierzycieli sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe oraz koszty utrzymania upadłego i osób pozostających na jego utrzymaniu według stanu na dzień orzekania. Późniejsze zmiana powyższych okoliczności stanowi zaś nie Czytaj dalej Uchylenie planu spłaty wierzycieli ze skutkiem umorzenia zobowiązań

>>

Zmiana planu spłaty wierzycieli może zostać dokonana przez sąd nie tylko na wniosek upadłego dłużnika, ale również na wniosek jego wierzyciela żądającego zwiększenia wysokości spłat lub skrócenia ich terminu. Przy czym taki wniosek wierzyciela będzie mógł zostać uwzględniony jedynie w Czytaj dalej Zmiana planu spłaty wierzycieli na wniosek wierzyciela

>>