Rozstrzygnięcie w przedmiocie planu spłaty wierzycieli po jego uprawomocnieniu się formalnie kończy konsumenckie postępowanie upadłościowe. Niestety wierzyciele najczęściej uaktywniają się właśnie na tym etapie postępowania odwlekając moment jego zakończenia. Potrafią oni bowiem dla samej zasady skarżyć nawet postanowienie ustalające na ich rzecz stosunkowo wysokie spłaty. Przy czym na skutek niefortunnego zredagowania przepisu dopuszczającego możliwość wniesienie zażalenia w praktyce zrodziły się pewne wątpliwości, których rozstrzygnięciem musiał ostatecznie zając się Sąd Najwyższy.

Owe wątpliwości dotyczyły momentu, od którego należy wierzycielowi liczyć termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, tj. czy od dnia jego ogłoszenia na posiedzeniu jawnym (rozprawie), czy też od dnia doręczenia jemu odpisu tego postanowienia.

Odnosząc się do powyższego zagadnienia w uchwale z dnia 30 stycznia 2019 r. Sądu Najwyższego jednoznacznie stwierdził, że termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego, wydane na posiedzeniu jawnym, biegnie od dnia ogłoszenia.

Powyższa uchwała Sądu Najwyższego dostępna TUTAJ.

Zażalenie na plan spłaty wierzycieli

 

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

6 Replies to “Zażalenie na plan spłaty wierzycieli – z orzecznictwa sądów”

  1. Panie mecenasie sąd wydał postanowienie o ustalenie planu spłat w mojej sprawie w dniu 24.01.2019. Jakie ma to zastosowanie do uchwały sądu najwyższego z 30.01.2019? Wierzyciele maja termin 7 dni od daty doręczenia postanowienia czy zgodnie z uchwała 7 dni od daty wydania postanowienia?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *