Stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli oraz umorzenie pozostałych zobowiązań stanowi treść ostatniego postanowienia wydawanego przez sąd upadłościowy, które definitywnie kończy procedurę upadłości konsumenckiej. Jednakże o ile wszyscy upadli mają świadomość konieczności składania corocznych sprawozdań z wykonywania planu spłaty wierzycieli, albowiem sądy upadłościowe zawsze pouczają o tym obowiązku, to już mało kto wie, że po wykonaniu planu spłaty wierzycieli należy wystąpić do sądu o wydanie rzeczonego postanowienia.

Zgodnie z treścią przepisów art. 49121 ust. 1 Prawa upadłościowego – zarówno przed, jak i po 23 marca 2020 r. – po wykonaniu obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli, a co ważniejsze, również o umorzeniu zobowiązań powstałych przed dniem ogłoszenia upadłości i niewykonanych w wyniku wykonania planu spłaty wierzycieli.

W związku z powyższym, po wykonaniu planu spłaty wierzycieli, należy złożyć w sądzie upadłościowym ostatnie pismo, w którym wykazuje się, że rzeczony plan został w całości wykonany. Oczywiście można tu powoływać się na wcześniej składane coroczne sprawozdania z wykonywania planu spłaty wierzycieli, a zwłaszcza załączone do nich potwierdzenia przelewów. Wzór pisma do pobrania poniżej poniżej

Wniosek o stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli WZÓR

Postanowienie stwierdzające wykonanie planu spłaty wierzycieli i umarzające pozostałe zobowiązania wydawane jest zazwyczaj na posiedzeniu niejawnym. Niemniej w razie konieczności sąd może wezwać upadłego lub wierzycieli celem ich wysłuchania.

Przyjmuje się, że stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli ma charakter czysto deklaratoryjny. Orzeczenie o umorzeniu pozostałych zobowiązań ma natomiast charakter konstytutywny (w opinii większości komentatorów). Zatem tak długo jak sąd upadłościowy nie wyda stosownego postanowienia, pozostałe zobowiązania nie ulegną umorzeniu. Zobowiązania wygasają dopiero na skutek prawomocnego orzeczenia sądu o umorzeniu zobowiązania.

Po wydaniu rzeczonego postanowienia niedopuszczalne jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego wierzytelności powstałych przed ustaleniem planu spłaty wierzycieli, w tym :
– wierzytelności uznanych na liście wierzytelności,
– wierzytelności nieuznanych na liście wierzytelności, a ustalonych po zakończeniu postępowania upadłościowego w toku innego postępowania;
– wierzytelności niezgłoszonych sędziemu-komisarzowi,
– wierzytelności nieumyślnie niewskazanych przez upadłego,
– wierzytelności powstałych po ogłoszeniu upadłości, a zwłaszcza należności Skarbu Państwa z tytułu kosztów postępowania upadłościowego.

Na postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i o umorzeniu pozostałych zobowiązań przysługuje zażalenie.

Stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

34 Replies to “Stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli”

 1. Panie mecenasie 2 pytania…
  1. W przykładowym wniosku który załączył Pan powyżej w załącznikach jest 4x odpis wniosku. Rozumiem że składam tyle odpisów ilu mam wierzycieli?
  2. Gdy sąd wyda owe postanowienie to czy wysyła mi odpis czy muszę złożyć kolejny wniosek o wydanie postanowienia wraz z opłatą skarbową?

  • Odnosząc się kolejno do pytań:
   1. odpisów załączamy tyle ilu było wierzycieli w planie spłaty;
   2. sąd wydaje postanowienie na wniosek dłużnika i siła rzeczy po złożeniu takiego wniosku sąd wysyła mu postanowienie.

 2. Witam, czy po otrzymaniu postanowienia o stwierdzeniu wykonania planu spłaty muszę jeszcze wystąpić o prawomocność do tego postanowienia?

 3. A ja chciałem zapytać o czas trwania – syndyk przekazuje do sądu plan spłaty i w jakim czasie sąd podejmuje decyzję? Tak dl miasta Warszawy…

 4. Pytanie , czy można tylko powołać się na sprawozdania? Rocznie potwierdzen przelewów mam 72. Więc słabo drukować ponad 200 potwierdzen ponownie, czy to konieczne?

 5. Ja nie bardzo wiem jak ugryźć temat sprawozdania z PSW. Jeśli na koniec sprawy syndyk uregulował całą nalezność wierzycielowi z masy upadłościowej i ja nie zrobiłam ani jednego przelewu, to mam robić sprawozdanie?

  • Jeżeli plan spłaty wierzycieli sprowadzał się do jednej tzw. raty balonowej, to w zasadzie zaraz po jej uiszczeniu można wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałych zobowiązań.

 6. Dzień Dobry. Mam pytanie o to, jak długo trzeba czekać na ogłoszenie postanowienia o planie spłaty? Dzisiaj dostałam informację od syndyka, że mam do odebrania postanowienie sądu o zatwierdzeniu planu spłaty (postanowienie zapadło na posiedzeniu niejawnym MIESIĄC temu) z zaznaczeniem, iż nie jest on jeszcze prawomocny. Na pytanie, kiedy się uprawomocni dostałam odpowiedź „plan spłaty stanie się prawomocny w terminie tygodnia od ogłoszenia, jeżeli nikt nie wniesie zażalenia”. Myślałam, że ogłasza się to tuż po zapadnięciu decyzji (na którą czekałam zresztą pół roku). Będę wdzięczna za odpowiedź.

 7. Sąd ustalił plan spłaty i czekam na uprawomocnienie.Dostałam pismo od jakiegoś funduszu że kupili wierzytelność od banku(bank zgłosił wierzytelność i jest ujęty w planie spłaty) i chcą żeby im spłacać zobowiązanie.Co robić?

  • W takim razie należy przesłać im kserokopie postanowienia ustalającego plan spłaty wierzycieli i poprosić o wskazanie nr rachunku bankowego do dokonywania na ich rzecz spłat. Jeżeli nabyli wierzytelność od banku, to weszli w jego miejsce i spłaty ustalone na rzecz banku należą się funduszowi.

   • A nie można napisać pisma do Sądu żeby zmienił w planie spłaty i zamiast banku żeby był wpisany fundusz? Fundusz nawet nie wie o mojej upadłości bo żąda całej kwoty.

    • Postanowienie jest prawomocne i nie ma możliwości zmiany jego treści. To czy fundusz wiedział, czy też wiedział nie ma znaczenia. Jest związany treścią postanowienia wydanego przez sąd. Nie ma możliwości uchylenia się od jego skutków.

 8. 3-letni plan spłaty kończy mi się w maju 2023. Za poprzednie lata (niepełny 2020, cały 2021 i 2022 r.) sprawozdania zostały złożone. Czy ze złożeniem wniosku o stwierdzenie wykonania planu spłaty i umorzenie zobowiązań muszę czekać, aż do czasu złożenia sprawozdania za 2023 r.? czy mogę zrobić to wcześniej?

  • Nie trzeba czekać. Sprawozdania z rok 2023 już się nie składa, tylko wniosek o stwierdzenie wykonania planu płaty wierzycieli zwierający potwierdzenia płatności spłat przypadających z okres od stycznia do maja 2023 r.

   • Czy jak mam 8 wierzycieli, plan spłat kończy mi się we wrzeniu, to muszę załączyć we wniosku 8 potwierdzeń przelewów dla każdych o8 wierzycieli czyli 64 potwierdzenia za każdy miesiąc?

 9. A kiedy składa sie wniosek o stwierdzenie prawomocności orzeczenia o stwierdzeni wykonania planu spłaty? Należy razem z wnioskiem i czekać na odpis prawomocności aż sie uprawomocni czy dopiero po otrzymaniu stwierdzenia wykonania planu spłaty?

 10. Dzień dobry, dokładnie w listopadzie 2024 r. będę spłacała ostatnia 36 ratę z planu spłaty . Kiedy zatem mogę złożyć do Sądu wniosek o stwierdzenie wykonania planu spłaty wierzycieli? Czy mogę ten wniosek złożyć zaraz po spłacie ostatniej raty, czyli w listopadzie 2024r.?
  Bardzo proszę o pomoc.. Będę wdzięczna za odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *