Przepisy odnoszące się bezpośrednio do upadłości konsumenckiej nie regulują w sposób odrębny wpływu jej ogłoszenia na stosunki majątkowe małżeńskie upadłego dłużnika. Kwestia ta została uregulować poprzez odesłanie do przepisów części ogólnej prawa upadłościowego, tj. przepisów regulujących skutki i przebieg upadłości Czytaj dalej Stosunki majątkowe małżeńskie upadłego dłużnika

>>

W dniu 02 sierpnia 2017 r. w życie weszło rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określające przedmioty należące do rolników, które nie podlegają egzekucji komorniczej. Ponieważ przedmioty niepodlegające egzekucji jednocześnie nie wchodzą w skąd masy upadłości likwidowanej przez syndyka po ogłoszeniu upadłości, treść Czytaj dalej Upadłość konsumencka rolnika – nowe przepisy utrudnią postępowanie upadłościowe

>>

W jednym z poprzednich wpisów (dostępny TUTAJ) pisałem już o sposobie rozstrzygania wątpliwości co do składu masy upadłości. W związku z licznymi prośbami czytelników dzisiaj zamieszczam wzór przykładowego wniosku, który w razie sporu na tym tle z syndykiem należy złożyć Czytaj dalej Wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości co do składu masy upadłości WZÓR

>>

W jednym ze wcześniejszych wpisów (link TUTAJ) pisałem już o zasadach obowiązujących przy dokonywaniu przez syndyka potrąceń z rent oraz emerytur. Co do zasady pozostają one niezmienne, przy czym z początkiem bieżącego miesiąca w życie weszła pewna istotna zmianą, która Czytaj dalej Emerytury i renty – zmiana kwoty wolnej od potrąceń

>>

W ostatnim wpisie opisywałem skutki sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym. Co do zasady odnoszą się one również do sprzedaży ułamkowej części nieruchomości (udziału w nieruchomości). Niemniej występują tu pewne istotne odrębności, o których poniżej. Jak już wielokrotnie wskazywałem w skład Czytaj dalej Sprzedaż ułamkowej części nieruchomości w postępowaniu upadłościowym

>>