Pomimo upływu lat kwestia wysokość potrącenia z emerytur i rent dokonywanego do masy upadłości nadal rodzi wśród syndyków wiele wątpliwości. Na szczęście aktualnie można już znaleźć i powołać się na orzeczenia sądów, które jednoznacznie przecinają wszelkie wątpliwości w tym zakresie. Co ważne, są one korzystne dla upadłych.

Jednym z takich orzeczeń jest wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 stycznia 2018 r. (sygn. akt VI U 1653/17). Rzeczony wyrok został wydany wprawdzie w związku ze sporem upadłego dłużnika z organem rentowym co do wysokości potrącenia dokonywanego z emerytury, jednakże przywołane w nim przepisy odnoszą się także do potrąceń dokonywanych z rent.

W przywołanym wyroku sąd przyznał rację upadłemu dłużnikowi, który wskazywał, że organ rentowy może na poczet należności dla syndyka masy upadłości potrącać wyłącznie 25% jego świadczenia, a nie wszystko ponadto 75% kwoty najniższej emerytury lub renty. Określił on przy tym dokładnie jakimi przepisami i w jakiej kolejności należy kierować się przy ustalaniu wysokości potrącenia. Jak wskazano w uzasadnieniu:

(…) ustawodawca nie bez powodu określił najpierw w art. 140 granice potrąceń, zaś dopiero w art. 141 ustalił kwoty wolne od potrąceń. Pierwsza z norm służy bowiem temu, by ustalić jaka kwota świadczenia w ogóle w danym przypadku podlega zajęciu, zaś druga – temu, by uniknąć sytuacji, w której egzekucja doprowadzi do pozbawienia dłużnika niezbędnego minimum środków utrzymania. Nie można bowiem zapominać o tym, że egzekucja choć ma charakter przymusowy, to jednak musi odbywać się z poszanowaniem elementarnych praw człowieka. Zarówno zwykły dłużnik, jak i dłużnik – upadły będący osobą fizyczną, musi podczas całego postępowania upadłościowego dalej żyć, przy tym w humanitarnych warunkach. Gdyby zamiarem ustawodawcy było ukaranie dłużników poprzez odgórne ustalenie, że można zająć ich świadczenia do kwot – jak w tym przypadku – stanowiących 75% najniższej emerytury, nie byłoby potrzeby tworzenia aż trzech przepisów, zawierających szczegółowe zasady wyliczania wysokości świadczeń podlegającej potrąceniu. Skoro jednak takie przepisy stworzył, niewątpliwie miał w tym jakiś cel, który obecnie nie może zostać zignorowany.”

Wyżej wskazany wyrok do pobrania wraz z uzasadnieniem TUTAJŹródło 

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

One Reply to “Wysokość potrącenia z emerytur i rent w postępowaniu upadłościowym – orzecznictwo”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *