W jednym z ostatnich wpisów (dostępnym TUTAJ) przywołałem orzeczenie, w którym sąd dokładnie objaśnił zasady obowiązujące przy ustalaniu kwoty potrącenia dokonywanego przez syndyka do masy upadłości z emerytury i reny upadłego dłużnika. Wpis ten cieszy się sporym zainteresowaniem i w związku z jego treścią dostaję wiele pytań, przy czym najczęściej dotyczą one kwoty świadczenia, od której ustala się kwotę potrącenia, tj. czy pod uwagę bierze się kwotę netto otrzymywanego świadczenia, czy też brutto?

Niestety jest to bardzo problematyczna kwestia, a regulujące ją przepisy wydają się być wręcz wewnętrznie sprzeczne. Z jednej strony można wyczytać, że sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych podlegają potrąceniu od kwoty netto emerytury (art 139 ust. 1 pkt 5 ustawy emerytalnej), zaś z drugiej, że wysokość potrącenia ustala się od kwoty brutto świadczenia (art. 140 ust. 7 ustawy emerytalnej).

Z uzasadnienia przywołanego już wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 stycznia 2018 r. (sygn. akt VI U 1653/17) dowiemy się, że:

„(…) faktyczną kwotę potrącenia ustala się od kwoty brutto świadczenia emerytalnego (art. 140 ust. 7 ustawy emerytalnej), co jednak nie ma wpływu na sposób dalszego postępowania przy ustalaniu ostatecznej kwoty do wypłaty netto. Zastosowanie znajdzie tu art. 139 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, gdyż organ będzie musiał obliczyć i faktycznie potrącić z emerytury także należności z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.”

Natomiast w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2018 r. (sygn. akt III AUa 693/17; dostępny TUTAJ) przeczytamy, że:

„(…) relacja między art. 139 ust. 1 pkt 5 ustawy emerytalnej a jej art. 140 ust. 7 jest tego rodzaju, że art. 139 ust. 1 pkt 5 wskazuje, iż sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych podlegają potrąceniu (innymi słowy są odejmowane) od kwoty netto świadczenia emerytalnego, czyli od kwoty świadczenia po odliczeniu od niej składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast art. 140 ust. 7 ustawy wskazuje na metodę wyliczenia wysokości tego potrącenia w ten sposób, że wysokość potrącenia ustala się od kwoty brutto świadczenia emerytalnego.”

Jak widać lektura ustawy emerytalnej nie należy do najlżejszych, a zrozumienie jej przepisów wymaga trochę wysiłku 🙂

Potrącenie z emerytury i renty

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *