Upadłość konsumencka w swej znowelizowanej formie obowiązuje już prawie 3 lata i w tym czasie w całym kraju ogłoszono ponadto 8 tyś. upadłości. W związku z powyższym coraz częściej pojawia się pytanie co można, a czego nie po uzyskanym oddłużeniu. W kręgu zainteresowań oddłużonych znajduje się zwłaszcza możliwość ponownego zaciągnięcia w banku kredytu lub pożyczki.

Żaden przepis nie zabrania bankom udzielania kredytów lub pożyczek osobom oddłużonym w ramach przeprowadzonej upadłości konsumenckiej. Kwestia ta nie została w ogóle uregulowana i decyzja w tym zakresie leży w wyłącznej gestii banków. W związku z powyższym to jak zachowa się bank w stosunku do byłego upadłego, który będzie chciał zaciągnąć nowe zobowiązania zależy tylko od wewnętrznej polityki danego banku.

Na chwilę obecną trudno ocenić jak w praktyce będzie wyglądało podejście banków do byłych upadłowiczów. W mojej praktyce dotychczas nie spotkałem się z taką sytuacją. Niemniej nie trudno przewidzieć, że w tego typu przypadkach warunki udzielania finansowania będą nad wyraz rygorystyczne i można zakładać, że przez pierwszych parę lat przeciętny upadłowicz nie ma co liczyć na uzyskanie kredytu lub pożyczki.

Należy przy tym nadmienić, że dane zawarte w BIK mogą być przetwarzane bez naszej zgody jeszcze przez okres 5 lat licząc od daty umorzenia zobowiązań. Zatem przez 5 lat od daty zakończenia upadłości konsumenckiej należy liczyć się z utrudnieniami w dostępie do finansowania ze strony banków.

Czy i kiedy bank udzieli kredytu lub pożyczki po przeprowadzeniu upadłości konsumenckiej?

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *