Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej cały majątek dłużnika co do zasady wchodzi w składa masy upadłości. Dotyczy to również nierzadko posiadanych przez dłużnika udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i akcji w spółce akcyjnej. Syndyk oczywiście będzie podejmował działania zmierzające do ich spieniężenia. W razie niepowodzenia zostaną one zaś wyłączone z masy upadłości i tym samym „powrócą” do dłużnika. Niemniej powstaje pytanie: kto w tym czasie wykonuje uprawnienia związane z udziałami w spółce z o.o. lub akcjami w spółce akcyjnej?

Pytanie to jest o tyle istotne, że uprawnienia wynikające z posiadania udziałów w spółce z o.o., jak i akcji w spółce akcyjnej obejmują nie tylko prawa majątkowe, jak np. prawo do dywidendy, ale również prawa organizacyjne (korporacyjne) obejmujące np. prawo głosu na zgromadzeniu wspólników/akcjonariuszy oraz prawo zaskarżenia uchwały podjęte prze organ spółki.

Obowiązujące aktualnie przepisy nie pozostawiają tu jednak żadnych wątpliwości. Zgodnie z ich treścią po ogłoszeniu upadłości wszelkie uprawnienia dłużnika związane z uczestnictwem w spółkach wykonuje syndyk. Syndyk jest zatem wyłącznie legitymowany do wykonywania zarówno praw majątkowych, jak i organizacyjnych. Oznacza, to że dłużnik traci nie tylko zarząd nad własnym majątkiem, ale również nad majątkiem spółek, w których tytuły uczestnictwa posiada.

Upadłość konsumencka Poznań

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

12 Replies to “Udziały i akcje w spółkach a ogłoszenie upadłości konsumenckiej”

 1. Ciekawe, bo w przypadku gdy syndyk upadłego posiada udziały lub akcje to nie wykonuje prawa głosu, np. nie moze odwołać zarządu spółki zależnej.
  to znaczy że w upadłości konsumenckiej byłoby inaczej?

  • Ciekawe, bo z przepisów Prawa upadłościowego wynika coś innego 🙂
   Art. 186 [Wpływ na działalność w innych spółkach] Po ogłoszeniu upadłości wszelkie uprawnienia upadłego związane z uczestnictwem w spółkach lub spółdzielniach wykonuje syndyk.

 2. czy dozwolona jest likwidacja sp zoo przed wnioskiem o upadłość? Sp nie posiada żadnego majątku i z pesrspektywy czysto ekonomicznej nadaje się do likwidacji. pytanie czy nie koliduje to z planem złożenia wniosku o upadłość konsumencką?

 3. Co w przypadku, kiedy wspólnik najpierw sprzeda lub daruje udziały komuś z rodziny, a potem ogłosi upadłość konsumencką?
  Czy akt darowizny/sprzedaży zostanie w takiej sytuacji uznany za bezskuteczny?

 4. Ok. A co w przypadku kiedy upadłość jest ogłoszona, plan spłaty zatwierdzony, a osoba która ogłosiła upadłość otwiera spółkę akcyjną pod start-upa i sprzedaje udziały inwestorowi? Czy takie udziały syndyk również zajmuje w świetle przepisów?

 5. Co w przypadku kiedy przysługują mi udziały w spółce? Umowa spółki dopuszcza możliwość umorzenia udziałów, czy w takim przypadku syndyk będzie próbował udziały sprzedać, czy raczej umorzyć?

 6. Mam pytanie, jak osoba ogłosiła upadłość, udziały zostały już sprzedane, a dłużnik realizuje plan spłaty to może zakupić te swoje udziały z powrotem?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *