W jednym ze wcześniejszych artykułów pisałem o możliwości złożenia przez dłużnika do sądu upadłościowego wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wniosek taki można złożyć jeszcze przed wszczęciem postępowania, a co za tym idzie istnieje możliwość uzyskania profesjonalnej i nieodpłatnej pomocy prawnej również na etapie sporządzania wniosku o podłość konsumencką.

We wspomnianym artykule (dostępny TUTAJ) zamieściłem link do wzoru takiego wniosku, znajdującego się na stronie jednego z sądów powszechnych. Ponieważ jego treść nie odnosi się bezpośrednio do upadłości konsumenckiej, otrzymałem sporo maili z prośbą o sporządzenie i udostępnienie wzoru dedykowanego stricte upadłości konsumenckiej.

Czyniąc zadość powyższym prośbą przygotowałem wniosek o ustanowienia pełnomocnika z urzędu w upadłości konsumenckiej, który można pobrać TUTAJ. Przy czym w jego treści dłużnik może dodatkowo wskazać dane konkretnego pełnomocnika, którego ustanowienia chce.

Wniosek o ustanowienia pełnomocnika z urzędu w upadłości konsumenckiej

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

One Reply to “Wniosek o ustanowienia pełnomocnika z urzędu w upadłości konsumenckiej”

  1. Problem w tym, że część osób wyznacza jako pełnomocnika swojego małżonka. I sądy to odrzucają, co już nie jeden raz się stało z uwagi na zdaniem sądu sprzeczność interesów. Także miejmy to na uwadze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *