upadlosc konsumencka wzor pobierz Pobierz bezpłatnie:
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2020 – WZÓR
Załączniki do wniosku o upadłość konsumencką 2020 – WZÓR
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2020 – INSTRUKCJA


Upadłość konsumencka jest postępowaniem upadłościowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy nie są wstanie samodzielnie spłacić swoich wymagalnych zobowiązań.

Upadłość konsumencka, do naszego systemu prawnego, została wprowadzona w 2009 r. i w pierwotnym kształcie obowiązywała do 30 grudnia 2014 r. Jej podstawowym założeniem był bezwzględny prymat interesów wierzycieli nad interesem niewypłacalnego dłużnika. Okazało się, że instytucja upadłości konsumenckiej nie była zbyt popularna. Dlaczego? Z pewnością spowodowały to zbyt rygorystyczne przesłanki ogłoszenia upadłości, stosunkowo wysokie koszty przeprowadzenia postępowania oraz nadmierny formalizm.

Stąd kompleksowa reforma upadłości konsumenckiej, która w nowym kształcie obowiązuje od 31 grudnia 2014 r. Obecnie podstawowym założeniem upadłości konsumenckiej jest umorzenie zobowiązań upadłego, niewykonanych w postępowaniu upadłościowym, a jeśli jest to możliwe – dodatkowo zaspokojenie roszczenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Nowelizacja upadłości konsumenckiej wprowadziła zatem prymat interesu niewypłacalnego dłużnika nad interesami jego wierzycieli. W konsekwencji, ostatecznym efektem postępowania upadłościowego jest całkowite zwolnienie konsumenta z długów, których konsument nie jest, ani nie będzie w stanie spłacić.

Do 24 marca 2020 r. warunkiem skorzystania z upadłości konsumenckiej był brak winy dłużnika w powstaniu stanu niewypłacalności. Niewypłacalność nie mogła być też następstwem rażącego niedbalstwa dłużnika. Nie było więc już koniecznym wykazywanie, że zadłużenie było następstwem niemożliwych do przewidzenia nadzwyczajnych okoliczności, jak to miało miejsce w poprzednim stanie prawnym. Zniesiona została też bariera w postaci konieczności posiadania majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania.

Kolejna nowelizacja upadłości konsumenckiej, która weszła w życie 24 marca 2020 r. zniosła powyższe warunki ogłoszenia upadłości. Obecnie wystarczającym jest samo posiadanie zadłużenia. Przy czym ogłoszenie upadłości i przeprowadzenie postępowania upadłościowego nie daje już gwarancji oddłużenia. Na zakończenie procedury upadłościowej sąd będzie bowiem nadal badał okoliczności powstania stanu niewypłacalność i w razie stwierdzenia np. celowego wyzbywania się majątku przez dłużnika będzie mógł odmówić umorzenia jego zadłużenia. 

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *