upadlosc konsumencka wzor pobierz Pobierz bezpłatnie:
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2020 – WZÓR
Załączniki do wniosku o upadłość konsumencką 2020 – WZÓR
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2020 – INSTRUKCJA


Od 24 marca 2020 r. jedyna przesłanka ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest zaistnienie stanu niewypłacalności, tj. posiadanie zadłużenia, którego dłużnik nie jest  w stanie spłacić. Rozpoznając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sąd nie bada już przyczyny zaistnienia oraz pogłębienia stanu niewypłacalności. Jeżeli sąd ustali, że przyczyny te wynikają z zawinionego działania dłużnika lub przynajmniej jego rażącego niedbalstwa, to wniosek zostanie uwzględniony, jeżeli będzie spełniał wszystkie wymogi formalne, zwłaszcza zawierał dane wymagane przez przepisy Prawa upadłościowego.

Przy czym ogłoszenie upadłości nie daje już gwarancji oddłużenia. Na zakończenie procedury upadłościowej sąd będzie bowiem nadal badał okoliczności powstania stanu niewypłacalność. Przykładowo w razie stwierdzenia, że dłużnik w sposób celowy wyzbywał się majątku lub pogłębiał stan niewypłacalności, sąd będzie mógł odmówić umorzenia jego zadłużenia

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

9 Replies to “Kiedy sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?”

 1. Kiedy po raz kolejny można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jesli Sąd odrzucił wniosek a nie zaskarżyłem go?

 2. Dzień dobry,
  „przyczyny te wynikają z zawinionego działania dłużnika lub przynajmniej jego rażącego niedbalstwa, to wniosek zostanie oddalony.”
  Cóż to oznacza w praktyce? Czy oznacza to, że osoba która przez swoją naiwność i nazwijmy to „głupotę” wpadła w pętlę zadłużenia może zostać to uznane za rażące niedbalstwo? Często pośrednicy kredytowi wykorzystywali niewiedzę ludzi dla „nabicia” sobie prowizji i nie sprawdzali zdolności kredytowej wnioskodawcy. Co w takiej sytuacji? Wszak taka praktyka miała nader często miejsce w latach 90 i wczesnych 2000.

  • Dokładnie tak. Sądu co do zasady nie interesuje co robili pośrednicy kredytowi, ale co powinien zrobić dłużnik biorąc pod uwagę jego ówczesne możliwości finansowe. Sędziowie wyciągają kalkulator, pytają o wysokość miesięcznych rat spłaty poszczególnych zaciągniętych zobowiązań, wysokość miesięcznych dochodów i kosztów utrzymania. I w zależności od wyników swoich wyliczeń pada pytanie: „To z czego chciała Pani/Pan to wszystko spłacić skoro suma rat przewyższała miesięczne dochody?” lub wersja bardziej brutalna – „A czy Pan/Pani potrafi liczyć?”.

   • A co w sytuacji jeśli zobowiązania przekraczające możliwości finansowe powstały na skutek działania osób trzecich, jeśli zobowiązania były zaciągane pod presją osoby trzeciej i na wskutek szantażu emocjonalnego. Czy sąd weźmie pod uwagę stan psychiczny dłużnika w jakim znajdował się w momencie zaciągania zobowiązań? (mam potwierdzenie wizyt u lekarza psychiatry ze względu na złą kondycję psychiczną)

  • Umorzenie zadłużenia następuje po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego i wykonaniu planu spłaty wierzycieli, jeżeli zostanie ustalony przez sąd. Podjęcie terapii samo w sobie nie jest podstawą umorzenia. Niemniej zadłużenie powstałem na skutek hazardu podlega umorzeniu w postępowaniu upadłościowym i wskazanym jest przy tym podjęcie terapii.

 3. Dzień dobry panie Mecenasie chciałbym się dowiedzieć dlaczego bank mnie oddał do sądu po ogłoszeniu upadłości dostałem nakaz zapłaty

  • Nie jestem w stanie odpowiedzieć dlaczego to zrobił. Mogę tylko powiedzieć co w takiej sytuacji należy uczynić. Mianowicie należy niezwłocznie powiadomić o tym syndyka oraz wysłać do sądu pismo z informacją o ogłoszeniu upadłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *