rolnik może ogłosić upadłość konsumenckąW stanie prawnym istniejącym przed wejściem w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. nowelizującej m.in. ustawę – Prawo upadłościowe i naprawcze (dalej jako p.u.n.), poważne wątpliwości budziła możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej w stosunku do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. Zgodnie bowiem z ówczesnym brzmieniem art. 6. pkt 5 p.u.n. nie można było ogłosić upadłości „osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne”. Wprawdzie rzeczony przepis znajduje się w części odnoszącej się do upadłości przedsiębiorców, jednakże w ocenie niektórych komentatorów, zawarty w nim zakaz rozciągał się również na upadłość konsumencką.

W związku z powyższym ustawodawca razem z nowelizacją przepisów regulujących upadłość konsumencką, zmienił treść art. 6 pkt 5 p.u.n. Zgodnie z jego obecnym brzmieniem nie można ogłosić upadłości „osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, które nie prowadzą innej działalności gospodarczej lub zawodowej”. Zmiana ta – w związku z brzmieniem art. 4911 p.u.n. – pozwoliła rozwiać istniejące wcześniej wątpliwości i obecnie bezspornym jest, że przepisy regulujące upadłość konsumencką mają zastosowanie również w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne.

Należy jednak zaznaczyć, że warunkiem posiadanie przez rolnika zdolności do upadłości konsumenckiej jest nie prowadzenie przez niego innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Jeżeli rolnik prowadzi inną działalność gospodarczą lub zawodową może zostać w stosunku do niego ogłoszona upadłość, jednakże tylko na zasadach ogólnych właściwych dla przedsiębiorców.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *