NiewypłacalnośćZgodnie z przepisami Prawa upadłościowego i naprawczego, upadłość może zostać ogłoszone jedynie w stosunku do osoby niewypłacalnej. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów). W związku z powyższym niewypłacalność stanowi również nieodzowny warunek pozytywnego rozpatrzenia wniosku o upadłość konsumencką.

Co oznacza niewypłacalność?

Definicję niewypłacalności można znaleźć wśród przepisów ogólnych ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z art. 11 rzeczonej ustawy  „dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych” (ust. 1). Ponadto „dłużnika uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.” (ust. 2) Przy czym drugie określenie stanu niewypłacalności odnosi się wyłącznie do „dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną”, a co za tym idzie nie ma zastosowania do osób fizycznych – tak przedsiębiorców, jak i konsumentów..

Odnosząc powyższe do upadłości konsumenckiej, za niewypłacalną będzie uważana wyłącznie osoba fizyczna, która utraciła płynności finansową i nie jest w stanie już regulować swoich wymagalnych zobowiązań. W praktyce przyjmuje się, że niewypłacalność następuje już w przypadku nieuiszczenia drugiego z kolei zobowiązania.  Bez znaczenia jest przy tym ilość posiadanych wierzycieli, w stosunku do których powstały zaległości w płatnościach. Bez znaczenia jest również wielkość przeterminowanych zobowiązań oraz długość okresu opóźnienia – niewypłacalność ma bowiem miejsce już w pierwszym dniu opóźnienia.

W związku z powyższym dla zaistnienia stanu niewypłacalności wystarczającym jest posiadanie jednego wierzyciela, np. banku, w którym zalega się z płatnością przynajmniej dwóch rat zaciągniętego kredytu.

Ustanie stanu niewypłacalności

Często zdarza się, że już po zaistnieniu niewypłacalności dłużnik podejmuje negocjacje z wierzycielem/ami, których rezultatem jest zawarcie porozumienia restrukturyzującego zadłużenie. Oczywiście nie ma w tym nic niewłaściwego, a działania takie są jak najbardziej wskazane. Niemniej trzeba mieć na uwadze, że zawarcie z wierzycielem/ami jakiegokolwiek porozumienia, umowy, ugody czy też dokumentu o innym tytule – o ile ich przedmiotem jest określenie na nowo terminów płatności wymagalnych już zobowiązań – przywraca stan wypłacalności, a co za tym idzie uniemożliwia ogłoszenie upadłości konsumenckiej Stan niewypłacalności może oczywiście powstać na nowo, ale dopiero po bezskutecznym upływie nowo ustalonych terminów płatności zobowiązań.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

37 Replies to “Niewypłacalność warunkiem upadłości”

 1. Witam mam pytanie jesli mam dlugi w roznych bankach i mam podpisane ugody ktore splacam,ale oprocz podpisanych ugod mam dwa kredyty ktore od kilku lat nie sa splacane,nie mam tez zadnego majatku czy mam jekies szanse na ogloszenie upadlosci prosze o odpowiedz.

  • Sąd ogłosi upadłość konsumencką, jeżeli dłużnik nie ponosi winy w postaniu zadłużenia oraz nie wynika on z jego rażącego niedbalstwa. Pani natomiast nie wskazała ani z czego dokładnie pochodzi zadłużenie, ani co się stało, że przestała regulować swoje zobowiązania. W związku z powyższym nie mogę dokonać oceny, czy ewentualny wniosek o upadłość konsumencką zostałby pozytywnie rozpatrzony przez sąd.

 2. Mam łącznie 6 zobowiązań (w tym karta kredytowa). W przypadku trzech kredytów w BGŻ wnioskowałem o restrukturyzację – otrzymałem jedynie możliwość trzymiesięcznych wakacji kredytowych. Moja sytuacja finansowa się nie zmieniła, spłata zobowiązań przewyższa na chwilę obecną wysokość moich zarobków. Czy pomimo podpisanych „wakacji” po niespłaceniu kolejnej raty (co jest nieuchronne), niewypłacalność pojawia się na powrót? Czy też dopiero w przypadku dwóch kolejnych rat tego samego zobowiązania?

  • Jeżeli po „wakacjach kredytowych” nadal nie będzie Pan w stanie spłacać kredytu to stan niewypłacalności „powróci”. O ile ona nadal nie istnieje. Wszystko zależy od treści porozumienia zawartego z bankiem.

 3. witam
  Mam pytanie na które odpowiedzi unikają wszyscy
  Czy zobowiązanie podatkowe powstałe na skutek prowadzonej
  w przeszłości DG podlegają umorzeniu wg. znowelizowanej ustawy
  o upadłości ?

   • „Nowa” upadłość konsumencka nie jest taka kolorowa jak pisze Pan mecenas, zwłaszcza dla osób prowadzących poprzednio działalność gospodarczą. Trzeba pamiętac, że sąd oddala wniosek np, jeśli 10 lat przed złożeniem niniejszego wniosku osoba była zobowiązana do złożenia wniosku o upadłość (np. z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej). A podajac nieprawdziwe dane i informacje we wniosku, można zrobic sobie kłopoty, np. Przez 10 lat nie będzie można ogłosic upadłości.

    Jeżeli ewidentnie wynika, iż osoba nie złożyła wniosku o upadłość jako przedsiebiorca, a względy słuszności nie przemawiają aby ogłosic upadlosc tej osoby, sąd oddala wniosek. Sąd bada w tym miejscu dlaczego dana osoba nie złożyła wniosku jak była zobowiązana, czy było to zawionione działanie. Sąd bada również w jakiej sytuacji tetaz zajduje sie osoba, czy jest może chora, niepełnosprawna, czy są jakieś nadzwyczajne okoliczności, które by przemawiały że trzeba ogłosić upadłość konsumencką. To że zaniedbaliśmy obowiązku złożenia wniosku o upadłość jako przedsiębiorca i np. Dwa lata temu wyrejestrowaliśmy działalność to nas nie tłumaczy.

    • Ja nigdzie nie piszę, że upadłość konsumencka jest łatwa, przyjemna i „kolorowa”. Niemniej jest teraz dużo prościej niż przed nowelizacją przepisów. W ciągu czterech lat obowiązywania poprzedniej regulacji ogłoszonych zostało 87 upadłości konsumenckich (jeżeli pamięć mnie nie myli). Od wejścia nowych przepisów do dnia dzisiejszego (zaledwie 3 miesiące) upadłości konsumenckich ogłoszono już ponad 80. To co Pani piszę jest prawdą i już o tym wcześniej pisałem w jednym z moich artykułów (dostępny TUTAJ). Przy czym sąd nie prowadzi żadnego dochodzenia i nie ma możliwości zlecenia sprawdzenia czy dana osoba prowadziła, czy też nie prowadziła działalności gospodarczej. Sąd przy rozpoznawaniu sprawy o upadłość konsumencką opiera się wyłącznie na danych wskazanych we wniosku i uzyskanych w wyniku przesłuchania wnioskodawcy. W zasadzie dopiero syndyk w ramach podejmowanych czynności może ustalić taką okoliczność. Ustalenie zaś okoliczności stanowiących podstawę do oddalania wniosku o upadłość konsumencką dopiero po wydaniu postanowienia stanowi podstawę do umorzenia postępowania.

 4. Mam 3 kredyty.W 2. zawarlam ugode a w 1 mam komornika .Nie jestem juz w stanie splacac tego poniewaz. przez jakis czas prowadzilam dzialalnosc gospodarcza .zawiesilam ja bo nie bylo pracy i tak jest do tej pory .nie posiadam majatku zadnego aby mi komornik zabral tylko stare auto czy moge w tej sytuacji sklada wniosek o upadlosc konsumencka ? Prosze oporade

  • Tak długo jak ma Pani zarejestrowana działalność gospodarczą (choćby zawieszona) nie ma możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Wniosek o upadłość konsumencką będzie można złożyć dopiero po upływie roku od dnia zakończenia i wyrejestrowania działalności gospodarczej. Przy czym jeżeli już teraz zaistniał stan niewypłacalności, to należałoby złożyć wniosek o upadłość dla przedsiębiorców. Zaniechanie złożenia takiego wniosku stanowi bowiem podstawę do oddalenia przez sąd złożonego w późniejszym czasie wniosku o upadłość konsumencką. Sąd w takim przypadku może przeprowadzić postępowania jedynie jeżeli przemawiają z tym „względy słuszności” lub „względy humanitarne”. Są to pojęcia nieostre i niestety na chwile obecna trudno powiedzieć jak sądy będą je interpretować.

 5. Witam,
  Panie Mecenasie czy w przypadku zakończenia i wykreślenia z CEIDG (ok. 2 lata temu) działalności gosp. z prowadzenia której pozostały mi długi, oraz w okresie po zakończeniu działalności zaciągnęłam zobowiązania których nie spłaciłam mogę ogłosić upadłość konsumencką ?

  • Wniosek może Pani oczywiście złożyć. Niemniej wcześniejsze prowadzenie działalności gospodarczej ogranicza możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej, jeżeli już wówczas postał stan niewypłacalności. Każdy przedsiębiorca ma bowiem obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu 14 dni od daty powstania stanu niewypłacalności. Brak wcześniejszego i terminowego złożenia takiego wniosku stanowi bowiem podstawę do oddalenia przez sąd wniosku o upadłość konsumencką. Sąd w takim przypadku może przeprowadzić postępowania jedynie jeżeli przemawiają z tym „względy słuszności” lub „względy humanitarne”. Są to pojęcia nieostre i niestety na chwile obecna trudno powiedzieć jak sądy będą je interpretować.

 6. Osoba,ktora chce oglosic upadlosc konsumencka prawie 2 lata( w VI.2013) temu zakonczyla dzialalnosc gosp. ktora byla firma jednoosobowa.Od tego czasu z przyczyn nie do konca od niej zaleznych jest bezrobotna i jest zarejestrowana Urzedzie dla Bezrob.bez prawa do zasilku. Ma na utrzymaniu syna (225 zl alimentow).
  W miare mozliwosci posplacala dlugi (karta kredytowa , rachunki).Zostal tylko spory dlug wobec ZUS.Czesc dlugu w tym roku umorzono w ramach abolicji ale mimo to pozostala spora kwota.Osoba ta na mocy spadku jest wspolwascicielem ulamkowym nieruchomosci.Czy w przypadku oglaszania upadlosci konsumenckiej te nieruchomosci (ulamki) wchodza w sklad masy upadlosciowej.Jesli tak to jaki jest ich los (pozostali wiekszosciowi wspolwlasciciele sie obawiaja).No i oczywiscie pytanie zasadnicze czy dlug ZUSowski podlega umorzeniu w przypadku ogloszenia upadlosci?

  • Do masy upadłości wejdzie odziedziczony udział w tej nieruchomości i tylko on może zostać sprzedany. Zasadniczo nie wpływa to na sytuacje pozostałych współwłaścicieli. Co więcej będą mieli oni możliwość całkiem niedrogo odkupić taki udział od syndyka. Raczej nie będzie wiele osób zainteresowanych nabyciem takiego udziału. Chyba, że jest to spora nieruchomość gruntowa, którą można podzielić na mniejsze działki i z zyskiem sprzedać.
   Długi względem ZUS podlegają umorzeniu.

 7. Witam,
  Wraz z mężem w 2007 roku zaciągnęliśmy kredyt na zakup mieszkania. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie rozwodu. Od 3 miesięcy pozostaję również bez pracy – jestem na zasiłku. Od momentu złożenia pozwu mąż przelewa mi na konto połowę kwoty kredytu z zaznaczeniem, że ja mam dołożyć drugą część i wpłacić pieniądze do Banku. Nadmieniam, że mieszkam w obciążonym hipoteką mieszkaniu z dwoma małymi synkami, którzy mają kłopoty ze zdrowiem i podlegają ciągłej rehabilitacji. Na pierwszym miejscu stawiam zdrowie dzieci, ich utrzymanie i koszty związane z nieruchomością. Na ratę kredytu nic mi już nie zostaje. Nie jestem w stanie go spłacać.
  Wspólnie z mężem zgromadziliśmy oszczędności w wysokości 40 000 PLN do których nie mam dostępu, są trzymane na koncie męża.
  Nie mamy rozdzielności majątkowej ale jesteśmy w trakcie rozprawy o rozwód. Nie jestem w stanie płacić zadłużenia wobec Banku. Czy mogłabym złożyć wniosek o upadłość konsumencką. Bardzo proszę o odpowiedź.

  • Mogłaby Pani złożyc taki wniosek. Po ogłoszeniu upadłości automatycznie następuje rozdzielność majątkowa między małżonkami.

  • Nie widzę żadnych przeciwwskazań do złożenia wniosku o upadłość konsumencką. Tak jak wskazała Pani Katarzyna, z dniem ogłoszenie upadłości powstanie między Państwem rozdzielność majątkowa, zaś cały majątek wspólny – w tym owe 40.000 zł na koncie męża – wejdzie do masy upadłości.

 8. Witam, proszę o pomoc w ukierunkowaniu wniosku o upadłość.
  Moje długi obecnie wynoszą ok. 300 tyś. W tym kredyty bankowe, zaległości US i ZUS.
  Od 2011 roku prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą, był to warunek konieczny do podjęcia współpracy z moim Pracodawcą. Długi w wysokości ok. 260 tyś powstały jeszcze przed działalnością, to kredyty bankowe, zaległości w opłatach czynszowych. Nie miałem możliwości spłaty gdyż straciłem pracę i pozostawałem bez niej ponad rok czau. Zawarłem z Bankiem umowę ugody, również ze spółdzielnią mieszkaniową. W trakcie ugody spłacałem zobowiązania (nie zawsze terminowo). Obecnie moje zaległości w spłacie przekraczają 90 dni. Nie zarabiam z działalności, a moje wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej w cal ości zajął US. Mój majątek to mieszkanie (w kredycie hipotecznym). Czy w takim przypadku mogę złożyć wniosek o upadłość konsumencką, czy z racji prowadzonej działalności Sąd taki wniosek odrzuci? Czy żeby takowy wniosek złożyć nie mogę prowadzić działalności, nawet gdy ta była warunkiem koniecznym do zatrudnienia? Czy istnieje szansa na umorzenie długów, czy raczej Sąd orzeka o specjalnych warunkach spłaty tych zobowiązań? Wreszcie, czy po ogłoszeniu upadłości Sąd zabroni mi prowadzenia działalności?

  • Jeżeli nie prowadzi Pan działalności gospodarczej i została ona wyrejestrowana co najmniej rok przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, to sąd nie ma podstaw do odrzucenia wniosku. Sąd odrzuci wniosek na pewno jeżeli powyższe warunki nie będą spełnione. Nie mają tu znaczenia żadne inne okoliczności. Więcej na ten temat TUTAJ
   Jeżeli zostanie ogłoszona upadłość konsumencką i zostanie przeprowadzona cała procedura to Pana zobowiązania na pewno zostaną umorzone. To czy dodatkowo będzie Plan Spłaty Wierzycieli zależy od oceny sądu Pana sytuacji osobistej.
   Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jest możliwy ale w innej procedurze, na wniosek Pana wierzycieli. Więcej na ten temat TUTAJ

 9. Witam. W grudniu 2008 za namową założyłem DG. Jak się okazało dużo później byłem tam jedynie figurantem. Firma generowala jedynie straty. Zamknąłem DG ok rok temu. Zadłużony jestem w ZUS, US oraz pozostały kredyty gotówkowe i na auto. Podsumowując zostałem wrobiony w długi na łączną kwotę 100tys. Nie posiadam żadnego majątku. Zarabiam 700zł. Mam 25 lat, nie mam rodziny. Prowadziłem negocjacje z US i ZUS ale nic to nie dało. Jak mam się zabrać za ogłoszenie upadłości? Jakie dokumenty? Gdzie? Kiedy? I czy w ogóle mam szansę?

  • Musi Pan sporządzić i złożyć wniosek stosowny wniosek.
   Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

   – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację
   – wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
   – wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
   – aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
   – spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
   – spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
   – listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
   – oświadczenie dłużnika, czy zachodzą okoliczności wskazane w art. 491(4) ust. 2 i 3 p.u.n.

   Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należny złożyć w sądzie rejowym – gospodarczym, właściwym ze względu na Pana miejsce zamieszkania.
   Wniosek może Pan złożyć w każdym czasie.

 10. Witam prowadzę działalność gospodarcza prowadzę klub niestety okazał się nierentowny i przynosi więcej strat niż dobrego. niestety dostałam do zapłaty ogromny podatek, którego nie jestem w stanie zapłacić czy w takim wypadku można jakoś ogłosić upadłość.Jak to by wyglądało? Pozdrawiam

  • Upadłość może zostać ogłoszona, a nawet powinna. Niemniej, tak długo jak prowadzona jest działalność gospodarcza w grę wchodzi jedynie upadłość dla przedsiębiorców. Więcej na ten temat TUTAJ
   Należy zaznaczyć, że brak złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorców w obecnej sytuacji może stanowić przeszkodę w uwzględnieniu w późniejszym czasie wniosku o upadłość konsumencką.

 11. Witam moja żona wpadła w pętle kredytową jeden kredyt spłacała następnym dzisiaj nie jest w stanie spłacić swojego zobowiązania podczas zaciągania kredytów nie pracowała na dzień dzisiejszy nie pracuje i poza starym samochodem którego jestem współwłaścicielem nie ma żadnego majątku ja posiadam gospodarstwo rolne które nabyłem przed zawarciem związku małżeńskiego czy w tej sytuacji żona może składać wniosek o upadłość konsumencką i jakie ma szanse na oddłużenie

   • Mam 2 kredyty tj.jeden hipoteczny na mieszkanie i drugi gotówkowy w innym banku.Kredyt gotówkowy dobierałem głównie do spłaty innych kredytów czy mam możliwość na upadłość konsumencką.Mam 69 lat i raczej ugody z bankiem na rozłożenie na więcej rat nie otrzymam.Nadmieniam że do chwili obecnej z opłat wobec wszystkich wierzycieli wywiązuję się terminowo do tego miesiąca,ale teraz doszłam do muru bez wyjścia

 12. Moja sytuacja wygląda następująco: moich zobowiązań finansowych nie spłacam od 2 lat. Wszystko było dobrze do momentu, w którym musiałem zmienić pracę i miejsce zamieszkania, żeby móc spłacać dalej raty i jeszcze się utrzymać. Przez jakiś czas to się udawało – do momentu kiedy jeden z byłych pracodawców nie wypłacił mi zaległych pensji. I tak się wszystko posypało. 7 miesięcy bez pracy – pożyczanie od znajomych – a potem jak się paca znalazła to nie było wyboru i zamiast raty trzeba było spłacić rodzinę i wszystkich znajomych. Majątku nie posiadam żadnego. Dziś mam komornika, z jednego z banków póki co zastanawiam się czy będzie mnie stać choćby na zapłacenie mu 50 zł miesięcznie. No i tak pokrótce wygląda moją sytuacja. Czy mam jakieś realne szanse na ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

 13. Witam panie mecenasie. Mam jeszcze takie pytanie. Jak dowiedziec sie i gdzie ile ma sie zadluzenia i ile sie splacilo. Wszystkie dokumenty zwiazane z kredytami oraz wplatami zniszczyla moja byla zona. I drugie. Jesli mieszkam z konkubina w jej mieszkaniu wraz z corka z naszego zwiazku. To czy przy oglaszaniu upadlosci sad bd bral pod uwage jej mieszkanie w ktorym jestem zameldowany. Pragne zaznaczyc ze nie mamy slubu a partnerka nie ma rzadnych dochodow poza zasilkiem rodzinnym i alimentami na corke z wczesniejszego zwiazku. Ja rowniez mam potracane alimenty na syna. Bd prosze o odp. Bo slyszalem rozne opinie na ten temat. Pozdrawiam.

  • Stan zadłużenia można ustalić albo u komornika, albo bezpośredni u wierzycieli. Można też sprawdzić w BIGach, czy jakiś wierzyciel tam Pana nie wpisał.
   Mieszkanie stanowiące własność konkubiny nie wchodzi do masy upadłości.

 14. Witam, rodzice ponad 15 lat temu wzięli kredyt na budowę domu, potem oboje stracili prace, najpierw tata, potem mama. Ratowali się pracami dorywczymi ale nie dawali rady. Sprzedali także ziemię. Zostało tylko małe podwórko i stary dom. Wspomagali się pożyczkami zaciągniętymi np. w Providencie. Niestety wpadli w pętlę zadłużania i teraz wygląda to tak że jedną pożyczką spłacają poprzednią. Oprócz pożyczek i „chwilówek” mają dwa kredyty w bankach. Czy takie postępowanie (pętla zadłużenia) może zostać potraktowane jako umyśle zwiększenie swojego zadłużenia i sąd uzna że wina leży po stronie rodziców? Czy prace dorywcze które wykonywali rodzice mogą w jakiś sposób ich obciążyć? Były to prace „na czarno”. Tata trochę pracował na budowach a mam sezonowo na polach uprawnych. Obecnie mama jest na rencie, czasami jeszcze dorabia, a tata pracuje na umowę o pracę.

  • Niestety nie będzie łatwo ogłosić upadłość konsumencką Pani rodzicom. Problem stanowi tu pogłębianie zadłużenia tzw. chwilówkami. Sąd może bowiem uznać taki działanie co najmniej za akt rażącego niedbalstwa, jeżeli ustali, że nie było po stronie Pani rodziców zdolności do ich spłaty. Gdyby były same kredyty, nie widziałbym najmniejszego problemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *