upadłość konsumencka w PolsceJak wskazują wyniki publikowanych co jakiś czas badań, już ponad 2 miliony polskich obywateli na stałe mieszka za granicą. Taki stan rzeczy stanowi przede wszystkim następstwo emigracji zarobkowej, która dla wielu polskich rodzin stanowi jedyną szansę poprawienia swojej sytuacji finansowej oraz spłaty zaciągniętych w kraju zobowiązań. Niestety zagranica nie zawsze okazuje się „ziemią obiecaną” i osiągane tam dochody często nie wystarczają na spłatę narosłego w Polsce zadłużenia. W związku z powyższym, często dostaje zapytania czy upadłość konsumencka w Polsce może być przeprowadzona również co do osób zamieszkujących poza jej granicami.

Upadłość konsumencka w Polsce?

Możliwość przeprowadzenia w Polsce upadłości konsumenckiej osoby mieszkających na stałe poza jej granicami istnieje, ale tylko pod jednym warunkiem, od którego przepisy nie przewidują wyjątków. Warunkiem tym jest posiadanie w kraju majątku.

Powyższy warunek wynika z treści przepisów art. 382 ust. 2 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, zgodnie z którymi sądom polskim przysługuje jurysdykcja, jeżeli dłużnik ma w Polsce miejsce zamieszkania albo majątek. Na mocy przepisów art. 19 ust. 3 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, w przypadku „gdy dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (…), właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek dłużnika”.

Przykładowo osoba mająca miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii może ogłosić upadłość konsumencką w Polsce jeżeli jest właścicielem położonej tu nieruchomości (np. działki budowlanej lub mieszkania). W takim przypadku w sprawie upadłości konsumenckiej właściwym będzie sąd, w którego okręgu położona jest nieruchomość np. w przypadku gruntu rolnego znajdującego się na obszarze gminy Oleśnica będzie to Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych.

Należy zaznaczyć, że „majątek” to nie tylko same nieruchomości. „Majątek” stanowi bowiem wszystko co należy do dłużnika (stanowi jego własność) i przedstawia liczącą się wartość. „Majątek” to zarówno rzeczy ruchome (np. samochód, antyki, narzędzia pracy), jak i wierzytelności (np. przysługująca Ci wierzytelność z tytułu pożyczki udzielonej koledze mającemu miejsce zamieszkania w Polsce) – chociaż co do wierzytelności spotykane są również odmienne zdania.

Lista sadów upadłościowych w Polsce znajduje się TUTAJ.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

2 Replies to “Upadłość konsumencka w Polsce dla osób zamieszkałych za granicą”

  1. Mam pytanie dotyczące takiej sytuacji. Mąż jest od prawie roku za granicą, ja z dziećmi w Polsce. Mąż uzyskał postanowienie o upadłości. Nie mamy tu żadnego majątku. Czeka nas postępowanie w sprawie ustalenie planu spłat. Czy może Pan Mecenas napisać jak wygląda sprawa zajęcia pensji męża, która wypłacana jest na jego zagraniczny rachunek bankowy? I drugie pytanie- mąż mi przysyła pieniądze na utrzymanie mnie i dzieci (ja nie pracuję- mam chore dziecko pod opieką), więc czy to są tzw. obowiązki alimentacyjne? Czy można to podciągnąć pod taką kategorię? Wtedy zajęcie jest mniejsze.

    • To wszystko już jest na blogu. Tematowi temu poświeciłem nawet osobny wpis. Nie ma znaczenie gdzie pracuje mąż, obowiązują te same zasady co w przypadku upadłych dłużników pracujących w kraju.
      Co do drugiego pytania, to mąż nie powinien tego robić. O tym jak wygląda wypadłą alimentów po ogłoszeniu upadłości również już pisałem na blogu. Jeżeli okaże się, że mąż wypłacał Pani środki, które powinny trafiać wpierw do masy upadłości (tj. do syndyka), to jest to podstawa do umorzenia postępowania upadłościowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *