Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o upadłość konsumenckąSkładając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie ma gwarancji, że zostanie on pozytywnie rozpoznany i zawsze należy się liczyć z możliwością jego oddalenie. Niemniej oddalenie wniosku przez sąd nie przekreśla jeszcze szans na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na postanowienie oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dłużnikowi przysługuje bowiem zażalenie.

Stan prawny nieaktualny do 24 marca 2020 r. Artykuł zostanie uaktualniony w najbliższym zasie.

Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o upadłość konsumencką wnosi się do sądu drugiej instancji, którym jest właściwy sąd okręgowy, za pośrednictwem sądu, który wydał skarżone postanowienie. Zażalenie rozpoznawane jest na posiedzeniu niejawnym.

Sąd drugiej instancji rozpoznający zażalenie nie może jednak zmienić skarżonego postanowienia i orzec o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Jeżeli uzna zażalenie za zasadne, może jedynie przekazać sprawę o upadłość konsumencką do ponownego rozpoznania sądowi rejonowemu, udzielając przy tym wskazówek co do dalszego procedowania. Owe wskazówki są wiążące dla sądu rejonowego przy ponownym rozpoznawaniu wniosku.

Termin do wniesienia zażalenia na postanowienie oddalające wniosek o upadłość konsumencką wynosi tydzień. Ów termin biegnie od dnia ogłoszenia postanowienia po przeprowadzeniu rozprawy. Jeżeli natomiast dłużnik wniósł w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia wniosek o uzasadnienie lub postanowienie oddalające wniosek o upadłość konsumencką zostało wydane na posiedzeniu niejawnym, termin do wniesienia zażalenia zaczyna biec od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Należy pamiętać, że od zażalenia należy uiścić opłatę sądową w wysokości 200 zł.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

14 Replies to “Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o upadłość konsumencką”

    • Dziwnę. Zgodnie z art. 23 ustawy o kosztach sądowych opłatę stałą w kwocie 40 złotych pobiera się od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte Z URZĘDU

     • Miał Pan rację. Gdy dowiadywałem się telefonicznie chyba nie zrozumieli do końca, o jakie zażalenie mi chodzi. Adwokat, u którego się radziłem, a który ma uprawnienia syndyka kazał wpłacić 30 zł. Dziś przyszło mi pismo z sądu, co do braków formalnych. Mam uiścić brakującą opłatę w wysokości 170 zł. Czyli przepraszam, za wprowadzanie w błąd. Łączna kwota opłaty za zażalenie to 200 zł

 1. Witam Panie Mecenasie,
  dziś oddalono mój wniosek o upadłość na rozprawie. Sąd pouczył mnie, że przysługuje mi zażalenie w terminie 7 dni. Czy mogę najpierw złożyć wniosek o uzasadnienie, czy muszę od razu w terminie 7 dni złożyć zażalenie?
  Z góry dziękuję za odpowiedź.
  Z poważaniem
  Anna Nowak

  • Jeżeli postanowienie zostało ogłoszone na posiedzeniu jawnym, to w terminie 7 dni może Pani złożyć wniosek o uzasadnienie postanowienia. W takim przypadku termin na wniesienie zażalenia zaczyna biec dopiero od daty doręczenie uzasadnienia sporządzonego na piśmie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *