Wniosek o upadłość przedsiębiorcy powinien poprzedzać wniosek o upadłość konsumencką. Oczywiście o ile dłużnik wcześniej prowadził działalność gospodarczą i w okresie jej prowadzenia zaistniał stan niewypłacalności. Zgłoszenie wniosku o upadłość gospodarczą jest bowiem obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, którego uchybienie co do Czytaj dalej Wniosek o upadłość przedsiębiorcy – czy zawsze należy składać

>>