Na blogu wielokrotnie wskazywałem, że jednym ze skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest prawo syndyka do wstąpienia do toczących się już postępowań cywilnych, wszczętych zarówno z powództwa upadłego, jak i przeciwko niemu. Dlatego też postępowania cywilne z udziałem upadłego dłużnika są zawsze zawieszane, a syndyk wyzwany do zgłoszenia swojego udziału.  Ponieważ wielu naszych rodaków żyje w innych państwach należących do UE, często otrzymuję pytanie, czy takie same zasady obowiązują w razie ogłoszenia upadłości zagranicą.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej w kraju dla krajowych postępowań cywilnych

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej w kraju sprawia, że sąd prowadzący postępowanie cywilne z udziałem upadłego dłużnika zobowiązany jest zawiesić je z urzędu (art. 174 § 1 pkt 4) Kodeksu postępowania cywilnego). Takie zawieszenie ma skutek od chwili zdarzeń, które je spowodowały, tj. od daty wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Następnie sąd wzywa syndyka do udziału w sprawie.

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej w innych państwach Unii Europejskiej dla krajowych postępowań cywilnych

 

Powyższe zasady znajdą zastosowanie również w razie ogłoszenia upadłości konsumenckiej w innych państwach UE. Taki stan rzeczy wynika z treści przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 2015/848 z dnia 20.05.2015 r. (link do rozporządzenia TUTAJ).

Zgodnie bowiem z art. 18 rzeczonego rozporządzenia

„Wpływ postępowania upadłościowego na zawisłe postępowania sądowe lub postępowania polubowne, które dotyczą przedmiotu lub prawa wchodzącego w skład masy upadłościowej dłużnika, podlega wyłącznie prawu państwa członkowskiego, w którym toczy się postępowanie sądowe lub w którym ma siedzibę organ polubowny.”

Potwierdził to też Sąd Okręgowy w Warszawie w swoim postanowieniu z dnia 14 maja 2019 r. (sygn. akt XXVI GNc 192/19), z którego treścią można zapoznać się TUTAJ.

zagraniczne postępowanie upadłościowe

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *