Jedną z najczęstszych przyczyn oddalania wniosków o upadłość konsumencką byłych przedsiębiorców stanowi uchybienie obowiązkowi wcześniejszego, terminowego zgłoszenia wniosku o upadłość na zasadach ogólnych. Z kolei najczęstszą przyczyną uchybiania temu obowiązkowi jest brak wiedzy o jego istnieniu. Nie jest to jednak okoliczność w jakikolwiek sposób usprawiedliwiająca byłego przedsiębiorcę i odradzam powoływania się na nią we wniosku o upadłość konsumencką. Przyniesie to bowiem skutek odwrotny od zamierzonego.

Każdy z przedsiębiorców, nienależnie od tego w jakiej formie prowadzi działalność gospodarcza, w przypadku zaistnienia stanu niewypłacalności ma obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości na zasadach ogólnych. To samo dotyczy członków zarządu w odniesieniu do spółek. Uchybienie temu obowiązkowi stanowi zaś samoistną podstawę do oddalenia późniejszego wniosku o upadłość konsumencką – tak byłego przedsiębiorcy, jak i członka zarządu spółki. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności sąd może ogłosić upadłość konsumencką jedyne jeżeli uzna, że za przeprowadzeniem postępowania upadłościowego przemawiają względy słuszności lub względy humanitarne. Nieznajomości prawa nie sposób zaś zaliczyć w poczet względów słuszności, nie wspominając już o względach humanitarnych.

Na takim stanowisku stoją też sądy upadłościowe. Jak wskazano w uzasadnieniu postanowienia oddalającego zażalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką, które można pobrać TUTAJ:

„(…) brak wiedzy odnośnie obowiązków przedsiębiorcy nie mógł stanowić przesłanki zwalniającej go od obowiązku zgłoszenia w odpowiednim terminie wniosku o upadłość. Na pewno taka okoliczność, będąca w najlepszym razie wyrazem lekkomyślności dłużnika, nie mogła być oceniana jako przemawiająca na jego rzecz ze względów słusznościowych lub humanitarnych. Wręcz przeciwnie, w ocenie Sądu drugiej instancji dłużnik prowadząc własną działalność gospodarczą musiał mieć świadomość sytuacji, w jakiej znajdowało się jego przedsiębiorstwo. Trzeba wskazać, że działalność gospodarcza w założeniu powinna być prowadzona w sposób profesjonalny i zawodowy, przy zachowaniu należytej staranności, a złożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości jest wymogiem o charakterze zupełnie podstawowym.”

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *