Zgodnie z przepisami art. 144 Prawa upadłościowego po ogłoszeniu upadłości postępowania sądowe, administracyjne lub sądowo-administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być wszczęte i prowadzone wyłącznie przez syndyka albo przeciwko niemu. Powyższy przepisy na pierwszy rzut oka może wydawać się jasny, jednakże w praktyce rodzi on pewne wątpliwości natury formalnej, które powstają w przypadku wstąpienia syndyka do postępowania sądowego wszczętego przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości.

W powyższym przypadku wątpliwość budzi bowiem kwestia statusu syndyka, tj. czy staje się on stroną postępowania sądowego ze wszystkimi tego konsekwencjami, czy też nie. W orzecznictwie ukształtowały się dwa przeciwne poglądy, zgodnie z którymi po wstąpieniu do sprawy syndyka:

1 . stroną postępowania staje się syndyk, a co za tym idzie orzeczenie powinno zostać wydane na jego rzecz;
2. stroną pozostaje upadły i na jego rzecz wydawane jest orzeczenie.

Spór miał rozstrzygnąć Sąd Najwyższy, jednakże ten odmówił podjęcia uchwały z powodu błędnie postawionego pytania. Niemniej w uzasadnieniu postanowienia z dnia 15 listopada 2018 r. (sygn. akt III CZP 53/18) wskazał, że opowiada się za poglądem, zgodnie z którym w razie wstąpienie syndyka do postępowania sądowego wszczętego przez upadłego jeszcze przed ogłoszeniem upadłości wyrok powinien zostać wydany już na rzecz syndyka, a nie upadłego.

Na czyją rzecz sąd powinien wydać wyrok po ogłoszeniu upadłości

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *