To już ostatni w tym roku wpis na blogu. Niestety jego treść nie będzie napawała optymizmem przyszłych upadłych dłużników a zwłaszcza ich małżonków. Sąd Najwyższy zawiódł bowiem pokładane w nim nadzieje i ogłoszenie upadłości nadal będzie wiązało się z utratą całego majątku wspólnego. Na ewentualną zmianę takiego stanu rzeczy przyjdzie nam poczekać co najmniej do kolejnej nowelizacji prawa upadłościowego, która za szybko się nie pojawi. 

W jednym z wpisów z 2018 r.  (link TUTAJ) wspominałem, że do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie miało odpowiedzieć na ważkie pytanie:

„Czy (…) z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, cały majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny?”

Po przekazaniu zagadnienie do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi i po ponad rocznym oczekiwaniu Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 16 grudnia 2019 r. (III CZP 7/19) w końcu stwierdził, że:

Z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 491[1] i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział nie jest dopuszczalny, wchodzi do masy upadłości.”

Link do sentencji powyższego orzeczenia TUTAJ. Na jego uzasadnienie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Oznacza to, że w kwestii losów majątku wspólnego po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie zmienia się nic, a stosowana dotychczas praktyka była w pełni prawidłowa.

Na domiar złego powyższego stanu rzeczy nie zmieni nawet wejście w życie Upadłości Konsumenckiej 2020. Przepisy regulujące los majątku wspólnego nie zostały bowiem zmienione. Jedyne novum w zakresie małżeńskich stosunków majątkowych stanowi możliwość żądania uznania rozdzielności majątkowej za skuteczną wobec masy (więcej na ten temat TUTAJ). Tym samym pozostaje już tylko liczyć, że może kiedy, przy okazji kolejnej nowelizacja, ustawodawca z większym zrozumieniem pochyli się nad losem małżonków upadłych dłużników i zmieni niekorzystne przepisy.

W związku z powyższym aktualne pozostają wszelkie moje dotychczasowe wpisy dotyczące tej materii.

Majątek wspólny

 

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *