Wniosek o upadłość konsumencką – jak zapewne wszyscy już wiedzą – składa się na urzędowym formularzu. Jego wzór został określony przed kilkoma laty, po roku od wejścia w życie nowelizacji przepisów prawa upadłościowego, które „otworzyły” upadłość konsumencką. W związku z kolejną rewolucyjną nowelizacją, która wchodzi w życie w tym roku, praktycznie codziennie otrzymuję pytanie: czy jest gdzieś do pobrania wzór nowego formularza wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

UAKTUALNIENIE
FORMULARZ WNIOSKU O UPADŁOŚĆ KONSUMENCKĄ 2020 MOŻNA POBRAĆ
TUTAJ
o tym czym nowy formularz rożni się od starego można przeczytać
TUTAJ

Do pobrania jest również
wzór wniosku o upadłość konsumencką 2020 wraz z instrukcją jego sporządzania 
TUTAJ

Odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: NIE. Na razie nie będzie bowiem nowego formularza wniosku o upadłość konsumencką a przynajmniej nie słyszałem o planach jego wprowadzenia.

Wzór dotychczasowego formularza wniosku o upadłość konsumencką został określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów formularzy wniosku o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2276) – jego treść do pobrania TUTAJ.

Powyższe rozporządzenie nie zostało dotychczas uchylone i nastąpi to dopiero w dniu 01 grudnia 2020 r. Przy czym nie jest to związane z wejściem w życie Upadłości Konsumenckiej 2020. Winna jest tu ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (treść ustawy dostępna TUTAJ), która wprowadza kolejne zmiany w zakresie prawa upadłościowego, w tym wśród przepisów regulujących upadłość konsumencką.

Rzeczona ustawa przewiduje bowiem pełną informatyzację postępowania upadłościowego, w związku z czym wniosek o upadłość konsumencką, jak i dalsze pisma oraz dokumenty w toku postępowania upadłościowego, będą wnoszone wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe z wykorzystaniem udostępnianych w systemie formularzy elektronicznych określonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Oznacza to, że do czasu wejścia w życie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych obowiązywać będzie dotychczasowy formularz wniosku o upadłość konsumencką. Tym samym we wniosku o upadłość konsumencką nadal trzeba wskazywać wszystkie dane określone w poszczególnych rubrykach dotychczasowego formularza. Jakiekolwiek uchybienia w tym zakresie nadal będą skutkowały wezwaniem do uzupełnienia braków wniosku i zwrotem wniosku w razie ich nieuzupełnienia.

Ponadto wniosek o upadłość konsumencką 2020 będzie musiał zawierać dodatkowe informacje, których dotychczas nie trzeba było wskazywać. Więcej na ten temat TUTAJ

„Czysty” formularza wniosku o upadłość konsumencką w formacie RTF (edytowalnym) oraz PDF można pobrać ze strony ministerstwa TUTAJ.

Przygotowany przeze mnie wzór wypełnionego już wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z instrukcją jego sporządzenia do pobrania TUTAJ.

formularz wniosku o upadłość konsumencką

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *