Każdy wniosek o upadłość konsumencką obligatoryjnie powinien zawierać m.in. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty. Niezgodność z prawdą lub niezupełność rzeczonych danych stanowi zaś dla sądu samoistną podstawę do oddalenia wniosku. W związku z powyższym jedno z częstszych pytań otrzymywanych od czytelników bloga dotyczy zasadności podawania we wniosku o upadłość konsumencką informacji dotyczących przedawnionych zobowiązań.

Przedawnienie wierzytelności nie jest równoznaczne z wygaśnięciem zobowiązania. Przedawnione wierzytelności nadal istnieją i można skutecznie dochodzić ich przed sądem. Upływ terminu przedawnienia skutkuje jedynie przekształceniem się posiadanego długu w tzw. zobowiązanie naturalne. To zaś oznacza, że po upływie terminu przedawnienia dłużnik ma prawo uchylić się od jego zaspokojenia podnosząc przed sądem zarzut przedawnienia. Jeżeli ów zarzut nie zostanie podniesiony w odpowiednim czasie, wierzyciel uzyska wyrok/nakaz zapłaty, który po zaopatrzeniu go w klauzulę wykonalności będzie mógł stanowić podstawę wszczęcia przez komornika postępowania egzekucyjnego.

Przepisy określające zawartość wniosku, a zwłaszcza odnoszące się do treści spisu wierzycieli, nie różnicują w żaden sposób zobowiązań posiadanych przez dłużnika. Okoliczność, że zobowiązanie względem danego wierzyciela uległo przedawnieniu nie ma więc większego znaczenia, a co za tym idzie nie zwalania z obowiązku jego ujawnienia w spisie wierzycieli.

W związku z powyższym bez wątpienia dłużnik ma obowiązek ujawnienia we wniosku o upadłość konsumencką wszystkich swoich wierzycieli bez względu na charakter posiadanego zobowiązania i to pod rygorem oddalenia wniosku.

zobowiązania przedawnione

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

7 Replies to “Czy we wniosku o upadłość konsumencką należy ujawnić zobowiązania przedawnione?”

 1. Mam problem moje dlugi maja po kilkanascie lat wiem w ktorym banku zaciagnalem dlug ale zostaly nieraz kilka razy sprzedane i obecnie nie wiem gzie mam dlug obawiam sie odrzucenia wniosku

 2. Dzień dobry – wszystko fajnie, zobowiązania przedawnione też trzeba ujawnić, rozumiem. Mam jednak jedną, ale poważną, wątpliwość.

  Sęk jednak w tym, czy choćby napisanie lub zadzwonienie do firmy windykacyjnej może być odebrane jako próba negocjacji, uznanie długu itp.

  Firmy windykacyjne są znane z tego, że bez żadnych skrupułów próbują windykować, straszyć itp i różnymi innymi metodami doprowadzić do skontaktowania się z nimi przedawnionych dłużników, a co za tym idzie – odnowić ich przedawnione zobowiązanie, aby stało się możliwe do dalszej windykacji.

  Czy aby firmy te nie wykorzystają tego i nie podniosą wtedy (skutecznie) argumentu, że przecież dłużnik się z nimi skontaktował, uznał dług, więc przedawnienie nie obowiązuje i całą zabawę można rozpocząć od nowa, zgodnie z tym, że dług przestał być przedawniony?

  Dosyć ryzykowne, nieprawdaż?

  I w razie np oddalenia przez sąd wniosku o upadłość lub innych trudnych do przewidzenia sytuacji, dłużnik budzi się z ręką w nocniku – nie dość, że nie upadł konsumencko (choćby swoje sprawy miał z przed kilkunastu lat) to jeszcze odnowił swoje przedawnione zobowiązania i ma je od nowa na głowie.

  Z pozdrowieniami,
  RZ

  • Wszystko zależny co dokładnie napiszemy. Zapytanie w stylu „Proszę o informację czy mają Państwo względem mnie jakieś roszczenia, a jeżeli tak to proszę o wskazanie ich wysokości” raczej trudno uznać za uznanie długu 🙂 Na przestrzeni mojej wieloletniej praktyki jak dotąd nie była z tym żadnych problemów.

 3. Witam ! Czyli jest oczywiste, że we wniosku o upadłość trzeba wskazać wszystkie zobowiązania, nawet te przedawnione. Pytanie jakie mi się jednak w tej sytuacji nasuwa jest takie. Czy Sąd, szczególnie przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu zobowiązań wnoszącego o upadłość (jeśli są ku temu przesłanki) traktuje tak samo roszczenia przedawnione (albo bez tytułu wykonawczego, bo wierzyciel nie uzyskał na siebie klauzuli wykonalności, którą miał poprzedni wierzyciel) jak i te nieprzedawnione, szczególnie zaopatrzone w tytuły wykonawcze?
  Można zapytać też inaczej. Czy przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu zobowiązań upadłego, ma dla Sądu znaczenie czy jego długi są przedawnione czy też nie, albo czy wierzycielem jest wierzyciel pierwotny (bank, telekom itd.) czy jakiś fundusz sekurytyzacyjny, który kupił wierzytelność za 1000 zł., ściągnął od dłużnika 5000 zł., a w chwili wykazania wierzytelności we wniosku o upadłość, żąda jeszcze 30.000 zł.?
  Czy według Pana ma to jakieś znaczenie?

  • Umorzeniu podlegają wszystkie zobowiązania istniejące przed datą ogłoszenia upadłości, w tym przedawnione. Przez przedawnienie zobowiązania nie znikają, a jedynie nie mogą być dochodzone w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. W związku z tym tego typu zobowiązania nie będą mogły brać udziału w podziale środków z masy upadłości lub być ujmowane w planie spłaty wierzycieli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *