Jednym z istotniejszych elementów wniosku o upadłość konsumencką jest spis wierzycieli, który powinien wskazywać aktualną wysokość wszystkich posiadanych zobowiązań oraz terminy ich zapłaty. Z moich dotychczasowych obserwacji wynika zaś, że ów spis sprawia dłużnikom najwięcej problemów. Przyczynę takiego stanu rzeczy stanowi najczęściej brak wiedzy co do tego kto jest aktualnie wierzycielami oraz jaka jest aktualna wysokość posiadanego zadłużenia. Dotyczy to zwłaszcza dłużników, którzy wcześniej prowadzili działalność gospodarczą i z powodu znacznego upływu czasu, jak i zmiany wcześniejszego miejsca zamieszkania zerwali wszelkie kontakty z wierzycielami.

Aby zdobyć informacje potrzebne do sporządzenia spisu wierzycieli należy przede wszystkim przejrzeć posiadaną korespondencję od wierzycieli, komorników oraz z sądów – oczywiście o ile ją posiadamy. Nawet jeżeli informacje w niej zawarte są już mocno nieaktualne, to przynajmniej dają one możliwość namierzenia aktualnych wierzycieli i uzyskania od nich wszystkich informacji potrzebnych do spisu wierzycieli. W tym celu do ustalonych w powyższy sposób podmiotów należy zwrócić się na piśmie z zapytaniem czy nadal są naszymi wierzycielami, a jeżeli tak, to ile wynosi aktualna wysokość zadłużenia i od jakiej daty naliczają odsetki. Jeżeli w piśmie zwrotnym otrzymamy informację o sprzedaży naszego długu, to należy poprosić – o ile nie wskazano ich już w odpowiedzi – o informację co do osoby nabywcy i również do niego zwrócić się z prośbą o powyższe informacje.

Na wszelki wypadek można zwróć się z powyższym zapytaniem także do podmiotów, u których kiedykolwiek zalegaliśmy z płatnościami i jest możliwym, że nie zostały one dotychczas uregulowane. Dotyczy to zwłaszcza ZUSu oraz urzędu skarbowego, jeśli wcześniej prowadziliśmy działalność gospodarczą. Ponadto jeżeli pamiętamy, że kiedyś jakiś komornik wszczął i prowadził w stosunku do naszej osoby postępowanie egzekucyjne, to zwróćmy się również do niego. Gdy ustalimy na czyj wniosek wszczął egzekucje, która nie doprowadziła do pełnego ściągnięcia wierzytelności, wystąpmy do tego podmiotu z zapytaniem jak wyżej.

Niestety przy dużej liczbie zobowiązań, w sytuacji gdy nie zgromadziliśmy całej korespondencji otrzymywanej od wierzycieli, jak i komorników, czy też z sądów, zachodzi spore prawdopodobieństwo, że wyżej wskazany sposób nie tylko nie pozwoli na uzyskanie informacji o wszystkich aktualnych wierzycielach, ale również namierzyć tych pierwotnych. Dlatego też dobrze jest posiłkować się  danymi, które są gromadzone i udostępniane przez niżej wskazane podmioty:

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (w skrócie BIK), w którym znajdziemy informacje przekazywane przez banki oraz SKOKi na temat zobowiązań zaciągniętych w tych instytucjach. BIK został stworzony przez banki i Związek Banków Polskich na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. Instytucja ta jest upoważnioną do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji na temat Twoich kredytów (także jeśli występowałeś w roli poręczyciela), pożyczek, posiadanych kart kredytowych/debetowych oraz limitu debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym. Do BIK przekazywane są zarówno informacje pozytywne (o terminowych spłatach), jak i negatywne (o opóźnieniach lub zaległościach).

biuro informacji gospodarczej (w skrócie BIG) to firma, która zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i udzielaniem informacji na temat zadłużenia (dane dotyczące wiarygodności płatniczej) zarówno podmiotów będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, jak i osób fizycznych – w tym konsumentów. Zasady tworzenie i działania biura informacji gospodarczej (BIG) określa ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Informacje do BIG przekazywane są przez wierzycieli, którymi przede wszystkim są instytucje pożyczkowe działające na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Należy mieć na uwadze, że biuro usuwa przekazane mu informacje po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

Obecnie działa pięć biur informacji gospodarczej:

 1. Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A
  Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa
 2. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  Lublańska 38, 31-476 Kraków
 3. Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław
 4. Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
  Bankowy 2, 00-095 Warszawa
 5. Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej SA
  Poleska 44, 25-325 Kielce

Minister właściwy do spraw gospodarki zobowiązany jest udostępniać oraz aktualizować w Biuletynie Informacji Publicznej wykaz biur wykonujących wyżej wskazaną działalność oraz ich adresy. Wykaz aktualnie działających biur informacji gospodarczej i ich adresy można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju pod poniższym adresem:
http://mr.bip.gov.pl/biura-informacji-gospodarczej/wykaz-biur-informacji-gospodarczej-i-ich-adresow.html

– Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (w skrócie RDN), to centralizowana, informatyczna baza danych zawierająca dane o podmiotach, które nie regulują swoich zobowiązań. Prowadzony jest on w ramach Krajowego Rejestru Sądowego. Podstawę prawną jego funkcjonowania stanowi ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisy w nim dokonane są wykreślane z urzędu po upływie 10 lat od daty ich dokonania.

 Spis wierzcyieli

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

3 Replies to “Spis wierzycieli – jak ustalić aktualnych wierzycieli i wysokość zadłużenia”

 1. Witam nie wiem czy to pytanie juz bylo ale od grudnia 2015 roku toczy sie postępowanie upadłościowe niestety do dnia dzisiejszego sprawa jest zawieszona ponieważ nie zgłosił się zaden wierzyciel i sprawa stoi w miejscu … jak długo może to jeszcze trwać? to znaczy co dalej czy sad może wyznaczyc jakąś sprawe sądowa na której ustali wierzycieli czy oglosi upadłosc bez spisu wierzycieli? po rozmowie z biurem syndyka dowiedziałam sie tylko tyle ze czekamy… mam jeszcze pytanie z innej beczki jak wygląda sprawa z oswiadczeniem majatkowym składanym w pracy czy w przypadku toczącego się postępowanianie wpisuje się kredytow powyżej 10.000 czy wpisuje się mimo wszystko pozdrawiam E

  • Wszystko może trwać jeszcze kilka miesięcy, rok, parę lat. Ile dokładnie nikt Pani nie powie. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. Średnio postępowania upadłościowe trwają od roku do półtora.
   Co do drugiego pytania to nie mam pojęcie o jakie „oświadczenie majątkowe składane w pracy chodzi”. Pierwszy raz o czymś takim słyszę.

 2. Czy wierzyciel, który nie jest wpisany na listę wierzycieli, po zakończeniu upadłości ma prawo do egzekwowania swojej należności? Czy też upadłość konsumencka, po jej zakończeniu chroni przed wszystkimi wierzytelnościami powstałymi przed ogłoszeniem upadłości?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *