upadlosc konsumencka wzor pobierz Pobierz bezpłatnie:
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – wzór
wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – instrukcja


 Przepisy nie przewidują możliwości złożenia przez małżonków wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dlatego też każdy małżonek musi złożyć własny odrębny wniosek o ogłoszenie w stosunku do niego upadłości konsumenckiej. Przy czym istnieje możliwość wspólnego rozpoznania wniosków złożonych przez małżonków.

W tym celu we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy zawrzeć wniosek o połączenie obu spraw do wspólnego rozpoznania (na zasadzie art. 219 k.p.c. w zw. z art. 35 p.u.n.). Niemniej, nawet po wspólnym rozpoznaniu wniosków, samo ich rozstrzygnięcie będzie zawsze wydawane oddzielnie w stosunku do każdego z małżonków.

Niestety postępowania upadłościowe, prowadzone już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, muszą być prowadzone osobno co do każdego z małżonków. Brak jest bowiem podstawy prawnej pozwalającej na ich połączenie. Zatem będą musiały powstać dwie „konkurencyjne” odrębne masy upadłości, a dla każdego z małżonków będzie wyznaczony syndyk. W praktyce dla małżonków wyznaczany jest ten sam syndyk, co pozwala uniknąć wielu komplikacji. Pamiętać należy, że  osobno będzie również prowadzone postępowanie w przedmiocie ustalenia Planu Spłaty Wierzycieli.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *