upadlosc konsumencka wzor pobierz Pobierz bezpłatnie:
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2020 – WZÓR
Załączniki do wniosku o upadłość konsumencką 2020 – WZÓR
Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej 2020 – INSTRUKCJA


Przepisy nie przewidują możliwości złożenia przez małżonków wspólnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dlatego też każdy małżonek musi złożyć własny odrębny wniosek o ogłoszenie w stosunku do niego upadłości konsumenckiej. Przy czym istnieje możliwość wspólnego rozpoznania wniosków złożonych przez małżonków.

W tym celu we wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy zawrzeć wniosek o połączenie obu spraw do wspólnego rozpoznania (na zasadzie art. 219 k.p.c. w zw. z art. 35 Prawa upadłościowego). Niemniej, nawet po wspólnym rozpoznaniu wniosków, samo ich rozstrzygnięcie będzie zawsze wydawane oddzielnie w stosunku do każdego z małżonków.

Natomiast na podstawie przepisów art. 215 ust. 5 Prawa upadłościowego w razie ogłoszenia upadłości obu małżonków sąd może połączyć do łącznego prowadzenia ich postępowania upadłościowe. 

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *