Cofnięcie wniosku o upadłość konsumencką to prawo dłużnika wynikające z istoty instytucji upadłości konsumenckiej. Złożenie wniosku o upadłość konsumencką, w przeciwieństwie do wniosku o upadłość gospodarczą, stanowi przywilej, a nie obowiązek. Ponieważ upadłość konsumencka nie może zostać ogłoszona wbrew woli dłużnika, dłużnik może zawsze wycofać się z wszczętego już postępowania.

Forma cofnięcia wniosku o upadłość konsumencką

Wniosek o upadłość konsumencką cofa się poprzez złożenie pisma, które zasadniczo sprowadza się do jednego zdania: „Cofam wniosek o upadłość konsumencką z dnia 20.03.2019 r.” Przy czym możliwe jest również cofnięcie wniosku ustnie, tj. podczas rozprawy wyznaczonej przez sąd celem przesłuchania dłużnika.

Cofnięcie wniosku nie musi być w żaden sposób uzasadnione, albowiem bez względu na przyczynę cofnięcia wniosku sąd jest związany żądaniem dłużnika.

Termin na cofnięcie wniosku o upadłość konsumencką

Cofnięcie wniosku o upadłość konsumencką może nastąpić na każdym etapie postępowania w przedmiocie ogłoszenie upadłości. Nawet już po wydaniu postanowienia przez sąd I instancji, choćby wniosek został oddalony. Dopiero z momentem uprawomocnienie się postanowienia sądu I instancji cofnięcie wniosku o upadłość konsumencką jest już niemożliwe.

Postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości staje się natomiast prawomocne:

– po upływie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu I instancji.

– po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie sądu I instancji.

W związku z powyższym, jeżeli cofnięcie wniosku miałoby nastąpić już po wydaniu przez sąd I instancji postanowienia o oddaleniu wniosku, przed złożeniem pisma cofającego wniosek o upadłość konsumencką należy złożyć wniosek o uzasadnienie rzeczonego postanowienia. W ten sposób jest pewność, że cofnięcie wniosku zostanie rozpoznane przed uprawomocnieniem się postanowienia sądu I instancji.

Skutki cofnięcia wniosku o upadłość konsumencką

Cofnięcie wniosku o upadłość konsumencką skutkuje umorzeniem postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a co ważniejsze uchyleniem postanowienia sądu I instancji – nawet jeżeli było ono niekorzystne. Takie umorzone postępowanie traktuje się za niebyłe, w związku z czym nie wywołuje ono żadnych skutków prawnych.

Ponowny wniosek o upadłość konsumencką

Po umorzeniu postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej na skutek cofnięcia wniosku przez dłużnika, ponowny wniosek o upadłość konsumencką może być składany w każdym czasie. Nie ma żadnego okresu, który musiałby upłynąć przed ponownym złożeniem wniosku.

Więcej na temat umorzenie postępowania i uchylenia postanowienia oddalającego wniosek o upadłość konsumencką TUTAJ.

Cofnięcie wniosku o upadłość konsumencką

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

2 Replies to “Cofnięcie wniosku o upadłość konsumencką”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *