Renegocjowanie umów z wierzycielami

Istnieje również możliwość negocjacji z bankiem w sprawie restrukturyzacji kredytu.