Upadłość konsumencka rolnika zasadniczo nie różni się niczym od upadłości przeciętnego Kowalskiego. Przy czym nie każdy rolnik może się o nią starać. O tym czy dany rolnik może ogłosić upadłość konsumencką decyduje bowiem charakter prowadzonej działalności i w pewnych przypadkach w grę będzie wchodziła jedynie możliwa ogłoszenia upadłości jako przedsiębiorca.

Czy rolnik może ogłosić upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka przysługuje wyłącznie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Z tego też względu osoba, która prowadzi działalność gospodarczą nie może ogłosić upadłości konsumenckiej.

Przed dniem 31 grudnia 2014 r. – kiedy to w życie weszła pierwsza duża nowelizacja upadłości konsumenckiej – możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez rolnika, tj. „osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwo rolne” budziła poważane wątpliwości. Zgodnie bowiem z ówczesną treścią art. 6 pkt 5 p.u.n. ogłoszenie upadłości „osoby fizycznej prowadząc gospodarstwo rolne” było niedopuszczalne. Przepisy te znajdowały się wprawdzie w części ogólnej prawa upadłościowego, tj. w części odnoszącej się do upadłości osób prowadzących działalność gospodarczą, jednakże wyrażany był pogląd, że zakaz ten rozciąga się również na upadłość konsumencką.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, wraz ze wspomnianą nowelizacją zmieniono treść przywołanych przepisów i dodano, że nie można ogłosić upadłości w stosunku do „osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne, która nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej.” Dokonano więc wyraźnego podziału rolników na prowadzących i nie prowadzących „innej działalności gospodarczej lub zawodowej”.

Tym samym aktualnie rolnik prowadzący „inną działalność gospodarczą lub zawodową” może ogłosić jedynie upadłość dla przedsiębiorcy. Natomiast rolnik nie prowadzący „innej działalności gospodarczej lub zawodowej” może ogłosić wyłącznie upadłość konsumencką.

Kiedy rolnik prowadzi „inną działalność gospodarczą lub zawodową”?

Co do zasady o tym czy rolnik prowadzi „inną działalność gospodarczą lub zawodowa”, a co za tym idzie czy może ogłosić upadłość konsumencką, decyduje posiadanie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jeżeli rolnik jest wpisany w CEIDG, to do czasu wyrejestrowania może on ogłosić jedynie upadłość jako przedsiębiorca. Niemniej należy zaznaczyć, że nawet pomimo braku wpisu w CEIDG rolnik może zostać potraktowany jak przedsiębiorca, jeżeli sąd ustali, że faktycznie prowadzi on „inną działalność gospodarczą lub zawodowa” np. dodatkowo zajmuje się sprzedażą masz rolniczych lub prowadzi agroturystykę.

Więcej na temat upadłości konsumenckiej rolników już niebawem na blogu w kolejnych wpisach.

Upadłość konsumencka rolnika

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *