Złożenie wniosku o upadłość konsumencką samo w sobie nie wywołuje żadnych skutków w sferze praw i obowiązków dłużnika, a zwłaszcza nie ma wpływu na prowadzone w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne, czy też sądowe. W związku z powyższym w okresie miedzy złożeniem wniosku a jego rozpoznaniem przez sąd, dłużnik co do zasady nie korzysta z żadnej ochrony przed działaniami wierzycieli. Wraz z ostatnią nowelizacją przepisów, która weszła w życie z początkiem bieżącego roku, pojawiła się tu jednak pewna „furtka” dająca szanse na zawieszenie postępowania egzekucyjnego, a nawet uchylenie zajęcia rachunku bankowego, o której poniżej.

Zgodnie z ogólną reguła, w konsumenckim postępowaniu upadłościowym stosuje się odpowiednio wszystkie ogólne przepisy dotyczące postępowania upadłościowego dla przedsiębiorców za wyjątkiem tych, które w sposób wyraźny zostały wskazane przez ustawodawcę. Wśród przepisów, które ustawodawca w sposób wyraźny wyłączył z zastosowania przy upadłości konsumenckie były pierwotnie wszystkie przepisy przewidujące możliwość zabezpieczenia majątku dłużnika po złożeniu wniosku o ogłoszenie tzw. upadłości likwidacyjnej. Od 01 stycznia 2016 r. pojawił się jednak jeden wyjątek – art. 39 ust. 1 Pr. up., najprawdopodobniej niezamierzony i będący wynikiem niedopatrzenia ustawodawcy. Wcześniej ów przepis odnosił się on bowiem jedynie do upadłości w trybie układowym.

Zgodnie z aktualną treścią wyżej wskazanego artykułu, sąd na wniosek dłużnika może zawiesić postępowanie egzekucyjne, a nawet uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli jest to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania upadłościowego. Pytanie tylko jakie cele konsumenckiego postępowania upadłościowego mogą przemawiać za zawieszeniem postępowania egzekucyjnego lub uchyleniem zajęcia rachunku bankowego? Na chwile obecną jedyne co mi przychodzi do głowy, to uniemożliwienie zawarcia planowanego układu (na skutek pozbawienia dłużnika majątku, a zwłaszcza nieruchomości) lub równomiernego zaspokojenia wszystkich wierzycieli.

Interpretacja wyżej wskazanego przepisu zapewne będzie różna w różnych sądach. Rodzin on bowiem wiele wątpliwości co do możliwości i zakresu jego zastosowania. Niemniej są mi już znane ze słyszenia przypadki zawieszenia przez sąd postępowań egzekucyjnych prowadzonych z nieruchomości dłużnika po złożeniu przezeń wniosku o upadłość konsumencką. Niestety sam nie miałem jeszcze okazji przetestować tego w praktyce.

zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *