Wspólne rozliczenie małżonków stanowi najprostszą i najefektywniejszą metodę obniżenia wysokości podatku dochodowego. Nic zatem dziwnego, że możliwość rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem cieszy się sporym zainteresowaniem również wśród upadłych dłużników. Stąd też często otrzymuje zapytania, czy taki sposób rozliczenia podatku dochodowego jest możliwy po ogłoszeniu upadłości.

Podstawowym warunkiem wspólnego rozliczania się małżonków jest pozostawanie we wspólności majątkowej przez cały rozliczany rok podatkowy. Tym samym możliwość wspólnego opodatkowania wyłącza m.in. zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową (tzw. intercyzy), jak i orzeczenie przez sąd separacji.

Niestety rozdzielność majątkowa między małżonkami powstaje również na skutek ogłoszenia upadłości. Jak wynika bowiem z przepisów art. 124 ust. 1 Prawa upadłościowego z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa.

Powyższy skutek ogłoszenia upadłości wynika również z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z przepisami art. 53 k.r.o. rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa w razie ogłoszenia upadłości jednego z małżonków i ustaje dopiero wraz z zakończeniem jego postępowania upadłościowego.

W związku z powyższym ogłoszenie upadłości konsumenckiej jednego z małżonków wyłącza możliwość wspólnego rozliczenia PIT. Każdy z małżonków zobowiązany jest do samodzielnego rozliczenia podatku dochodowego.

Jeżeli trapi Cię pytanie, kto po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej obowiązany jest złożyć PIT – upadły, czy syndyk – odpowiedź znajdziesz TUTAJ.
Natomiast o tym czy zwrot podatku wchodzi do masy upadłości przeczytasz TUTAJ.

wspólne rozliczenie małżonków po ogłoszeniu upadłości

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *