wniosek o upadłość konsumenckąJednym ze skutków ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest postawienie wszystkich zobowiązań konsumenta w stan natychmiastowej wymagalności. Dotyczy to m.in. zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, nawet jeżeli był on dotychczas regularnie spłacany. W sytuacji gdy upadły konsument samodzielnie zaciągnął kredyt, powyższa okoliczność zasadniczo nie nastręcza większych wątpliwości. Jednakże w przypadku gdy jest on jednym ze współredytobiorców, powstaje pytanie czy również w stosunku do pozostałych współkredytobiorców zobowiązania z umowy kredytu stają się natychmiast wymagalne?

Z pytaniem takim, zwróciła się do mnie niedawno jedna z czytelniczek bloga. Swego czasu zaciągnęła ona bowiem wspólnie z mężem kredyt hipoteczny. Po rozwodzie uzgodnili, że spłatą rat będą dzielić się po połowie. Z czasem były mąż zaprzestał jednak dokładania się do comiesięcznych rat kredytu, a ostatnio stwierdził, że złoży wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wprawdzie raty kredytu spłacane są obecnie samodzielnie przez czytelniczkę i nie ma żadnych zaległości, jednakże powzięła ona wątpliwość, czy w razie ogłoszenia upadłości konsumenckiej byłego męża (współkredytobiorcy) również w stosunku do jej osoby zobowiązania z tytułu kredytu staną się natychmiast wymagalne.

Odpowiedzi na podobne pytanie udzielił Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 28 marca 2008 r. (V CSK 488/2007). Zgodnie z wyrażonym w nim stanowiskiem, „wymagalność wierzytelności przysługującej wierzycielowi w stosunku do upadłego nie zmienia treści stosunku prawnego istniejącego pomiędzy wierzycielem oraz współdłużnikami. W konsekwencji przyjmuje się, że świadczenie pieniężne współdłużników płatne jest w terminie pierwotnym, wynikającym z treści zobowiązania.” Zdarzenia dotyczące tylko jednego z dłużników, niekorzystne dla niego, jak również jego działania lub zaniechania wywołujące taki skutek, nie mogą bowiem pogarszać położenia pozostałych dłużników.

Reasumując, w przypadku ogłoszenia upadłości konsumenckiej byłego męża czytelniczka (współkredytobiorca) będzie mogła spłacać kredyt według pierwotnie określonego harmonogramu.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

42 Replies to “Upadłość konsumencka współkredytobiorcy”

 1. Witam, poruszył Pan bardzo ciekawy i zarazem ważny problem. Jestem w podobnej sytuacji z kredytem ale na szczęście nie z małżeństwem. Zamierzam ogłosić upadłość konsumencką i do tej pory byłem przekonany, że aby upadłość objęła również ten kredyt (który jest regularnie spłacany) musimy go po prostu przestać spłacać by doprowadzić do nakazu zapłaty. Jednak chcemy go spłacać dalej a Pański wpis „zawalił” ten plan. Zatem jeżeli ogłoszę upadłość konsumencką zostaję „wyzerowany” również z tego kredytu pomimo, że tego nie planowałem . Zgodnie z tym nie będę już współkredytobiorcą i mój podpis na wekslu utraci ważność. Czy tak? Ciekaw jestem również jak zareaguje bank – nie ma podstawy wg orzeczenia SN do podstawienia kredytu w stan natychmiastowej spłaty ale będzie domagał się na pewno dodatkowych zabezpieczeń od żony? Pozdrawiam i dziękuje.

  • Upadłość konsumencka obejmuje wszystkie wierzytelności, niezależnie od woli samego upadłego. Sam podpis na wekslu nie traci ważności. Niemniej gdy zabezpieczona nim wierzytelność zostanie umorzona, bank powinien zwrócić Panu weksle, a w przypadku, gdy jest on podpisany przez więcej osób wykreślić Pana podpis.
   Nie wiem jak będą zachowywać się w takim przypadku banki. Możliwe, że będą żądały od pozostałych współkredytobiorców jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia. Trzeba dokładnie przejrzeć umowę kredytową czy nie ma w niej zapisów odnoszących się do takich lub podobnych sytuacji.

 2. Witam
  Mam pytanie, chciałabym ogłosić upadłość konsumencką. Założyłam firmę z cichą wspólniczką, nie spisałam z nią żadnej umowy. Teraz ona wycofuje się z biznesu i domaga się spłaty swojego wkładu, firma zarabia na siebie ale spłata wkładu jest niemożliwa. Chciałam zamknąć firmę sprzedać majatek i podzielić na nas dwie, ale Wspólniczce to nie odpowiada. Czy mogę ogłosić upadłość, skoro z mężem spłacamy kredyt, i nie chcemy stracić domu.
  Dziękuję za odpowiedź

  • Jeżeli prowadzi Pani jednoosobową działalność gospodarczą, to oczywiście można ogłosić upadłość (jeżeli zachodzi stan niewypłacalności), ale nie konsumencką. Upadłości konsumenckiej nie może ogłosić w stosunku do przedsiębiorcy.
   Co do umowy spółki cichej fakt braku pisemnej umowy działa raczej na niekorzyść drugiej strony. Zapewne zawiązując spółkę uzgadniały Pani warunki jej prowadzenia i zakończenia. Jeżeli tak, to należy się ich trzymać.

   • Jestem 10 lat po rozwodzie, a w czasie trwania małżeństwa wzięłam z mężem kredyt hipoteczny . Kredyt został wypowiedziany… moj były mąż w podziale majątku otrzymał nieruchomość (z kredytem)- ale to ja mam zajętą pensję. Ostatnio znajomi mówią ze on chce ogłosić upadłość konsumencką. Co będzie z tym kredytem?

 3. Witam!
  Mam dość skomplikowaną sytuację finansową. Chcę ogłosić upadłość konsumencką. Czy jest możliwość, aby opisać swoją sytuację poza tym forum?
  pozdrawiam

 4. Co w sytuacji, gdy ogłaszam upadłość, a pozostają poręczyciele kredytów?
  Czy jeśli nie ogłoszę również upadłości, to muszą solidarnie spłacać moje zobowiązania?
  Pozdrawiam,

  • Ogłoszenie upadłości przez konsumenta nie ma zasadniczo żadnego wpływu na odpowiedzialność poręczyciela za zobowiązania upadłego względem wierzycieli. Ewentualne umorzenie zobowiązań konsumenta w postępowaniu upadłościowym nie zwalnia poręczyciela z odpowiedzialności za poręczone zobowiązania.

   Natomiast ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie zobowiązań upadłego konsumenta jest skuteczne w stosunkach pomiędzy upadłym konsumentem, a poręczycielem. Umorzenie zobowiązań wyłącza roszczenie regresowe poręczyciela, zaś ustalenie planu spłaty wierzycieli ogranicza je do kwot w nim wskazanych.

   Jeżeli nie zostanie ogłoszona upadłość konsumencka, to pozostaje odpowiedzialność solidarna wraz z poręczycielami.

   • a jeśli zostanie ogłoszona upadłość czy bank umorzy część zobowiązania czy każe płacić poręczycielowi całość. Mąż jest poręczycielem mojego kredytu , składam wniosek o upadłość , czy on ma go zacząć spłacać czy poczekać na moja upadłość i ewentualny bieg wydarzeń i , mamy rozdzielność majątkową ale to przecież nic nie daje . Składam w przyszłym tygodniu wniosek o upadłość , jeśli mogę będę pisać w komentarzach na blogu jak to wygląda w praktyce jeśli ogłoszą upadłość , proszę wszystkich aby trzymali za mnie kciuki Pan Mecenasa też bo wiele mi pomógł chociażby tym blogiem.

    • To już jest suwerenna decyzja banku. Bank ma prawo żądać spłaty długu od Pani męża na dotychczasowych warunkach wynikających z umowy, oczywiście o ile umowa nie została wypowiedziana.
     Życzę powodzenia. Z lektury Monitorów Sadowych i Gospodarczych wynika, że w tym miesiącu w Warszawie została już ogłoszona jedna upadłość konsumencka.

 5. Witam
  Mąż prowadził działalność gospodarczą (aktualnie działalność jest zawieszona ale chce ją zamknąć). Z tego tytułu zostały nam ogromne zobowiązania wobec dostawców, ZUSu i Urzędu Skarbowego oraz kredyty (również zaciągnięte nie na firmę). Czy jest możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej

  • Jeżeli działalność nie jest zamknięta, to nie ma możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Co więcej, jedną za podstaw oddalenia wniosku o ogłoszenia upadłości konsumenckiej stanowi brak wcześniejszego złożenia wniosku o ogorzenie upadłości na zasadach ogólnych, jeżeli stan niewypłacalności istniał już w okresie prowadzenia działalności gospodarczej.

 6. Wzięłam wraz z mężem kredyt mieszkaniowy we CHF rata miała wynosić 1500 zł, w obecnej chwili wynosi 2500 zł i nie jesteśmy w stanie płacić kredytu ponadto mamy 2 dzieci na utrzymaniu. Jednocześnie doszło do rozpadu małżeństwa myślę że w ogromnej części właśnie przez kredyt, proszę o pomoc od czego zacząć by ogłosić upadłość konsumencką, czy będzie to miało jakiś wpływ gdyby jednocześnie toczyła się sprawa rozwodowa , nadmieniam że nie ma rozdzielności majątkowej . dziękuję za odpowiedź

  • Aby uzyskać ogłoszenie upadłości konsumenckiej należny sporządzić stosowny wniosek i złożyć go we właściwym sądzie.
   Prowadzenie postępowania rozwodowego samo w sobie, nie ma wpływu na możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

 7. Witam Pana,

  mam pytanie odnośnie upadłości konsumenckiej współkredytobiorcy.
  Ja prowadzę działalność gospodarczą natomiast moja żona jest bezrobotna.Prowadziła kiedyś działalność gospodarczą ale została już dawno zamknięta.Razem wzięliśmy kredyt na mieszkanie,którego ja jestem głównym kredytobiorcą natomiast moja żona jest drugim współkredytobiorcą. Ja z oczywistych względów nie mogę złożyć wniosku o upadłość konsumencką. Nie mamy rozdzielności majątkowej. Czy wniosek taki może złożyć moja żona i jakie konsekwencje będzie to miało na moje zobowiązania. Czy moje konto firmowe będzie w takim przypadku zabezpieczeniem w pokryciu jakichkolwiek zobowiązań,czy jest z tego wyłączone ? Jak w takim przypadku zmienią się nasze zobowiązania kredytowe i jaki będzie status nieruchomości ?

  Z poważaniem
  Marek

  • Oczywiście wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć Pana żona. Z dniem ogłoszenia jej upadłości konsumenckiej między Państwem automatycznie powstanie rozdzielność majątkowa, a cały majątek wspólny wejdzie do masy upadłości żony. Pana udziały w majątku wspólnym będą mogły być dochodzone jedynie w drodze dokonania zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości, przy czym wierzytelność ta nie jest w żaden sposób uprzywilejowana w stosunku do pozostałych wierzycieli żony. Więcej na temat skutków ogłoszenia upadłości jednego z małżonków można przeczytać TUTAJ

   • W roku 2007 wraz z moim partnerem zaciągnęliśmy kredy na zakup domu (udział każdego we własności 50%), w okresie ostatnich 4 lat spłacam go samodzielnie. Na utrzymaniu mam również 3 dzieci. Mój partner nie pracuje lub wykonuje prace dorywcze, w roku 2011 zamknął działalność gospodarczą, z tytułu jej prowadzenia pozostały długi (kredyty, zobowiązania wobec ZUS oraz kontrahentów), w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie dokonywać ich spłaty, toczą się przeciwko niemu również postępowania komornicze. Czy istnieją przesłanki do ogłoszenia przez mojego partnera upadłości oraz czy w przypadku jej ogłoszenia istniałaby możliwość zatrzymania przeze mnie nieruchomości (wykupu, przejęcia całego kredytu)?

    • Jeżeli Pani partner nie prowadzi już działalności i została ona wykreślona z CEDIG, to oczywiście może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli w stosunku do partnera zostanie ogłoszona upadłość konsumencka, to do masy upadłości wejdzie jego udział w nieruchomości. Niemniej istnieje możliwość nabycia tego udziału przez Panią i to „z wolnej ręki”, jeżeli dogada się Pani z syndykiem co do ceny, a sędzia-komisarz wyrazi na to zgodę.

 8. Witam. Chciałbym nawiązać jeszcze do sprawy poręczycieli w upadłości konsumenckiej, bo przyznam że nie do końca wcześniejszą interpretację rozumie. Mój teść prowadził działalność po której zostały tylko długi. Zaciągnął kredyt który razem z żoną poręczamy (oświadczenia o poddaniu się egzekucji, weksel) i w znacznej części spłacamy, bo teściów już nie stać żeby pokryć zobowiązania. Zastanawiamy się nad złożeniem wniosku o upadłość konsumencką (oczywiście po roku od wykreśleniu z CEIDG) ale jakie to skutki niesie dla nas z żoną. Proszę o odpowiedz czy obowiązek spłaty kredytu spadnie na nas , czy z momentem ogłoszenia upadłości kredytobiorcy obowiązek ten zostaje zdjęty również z nas. Czy może zależy to od kredytodawcy i zawartych umów
  Pozdrawiam

  • Umorzenie zobowiązań dotyczy tylko osoby, co do której została ogłoszona upadłość konsumencka. Upadłość konsumencka jednego ze kredytobiorców, czy poręczycieli nie ma wpływu na odpowiedzialność drugiego. Wynika to wprost z przepisów. Jeżeli np. kredyt brały trzy osoby, następnie co do jednej ogłoszono upadłość konsumencką i umorzono zobowiązania, to za kredyt odpowiedzialne nadal pozostają dwie pozostałe osoby. Jeżeli teraz z tych dwóch osób co do jednej ogłoszono upadłość konsumencką i umorzono zobowiązania, to ta druga nadal jest odpowiedzialna za zaciągnięte zobowiązanie.

 9. Witam
  Mam pytanie jak wycenić majątek który mam uwzględnić we wniosku o upadłość chodzi mi o : telewizor, meble kuchenne, meble pokojowe, meble dziecięce,lodówka,zmywarka,kuchenka gazowa,rogówka,tapczan,sokowirówka,robot kuchenny,piecyk elektryczny. No a co z krzesłami, dywanem czy ciuchami jak je wycenić skoro ja je mam już kilka lat i one nie są drogie. A co z telefonem czy tabletem od syna?. poza tym nie posiadam ani złota, ani innych cennych przedmiotów. Jak to napisać

  • Wycena jest jedynie szacunkowa i można ją zrobić według własnego uznania. W wykazie majątku wskazuję się jedynie to co ma jakąś wartość, absurdem byłoby rozliczanie się i wycenianie np. każdej koszuli. Trzeba zachować tu trochę rozsądku. Proszę zapoznać się z artykułem pod tym LINKIEM.

 10. Witam,
  W 2008 roku zamknąłem działalność gospodarczą. Z tego tytułu mam dość duże zaległości względem Urzędu Skarbowego, które próbowałem spłacać w ratach ale nie jestem wstanie. Czy mogę ogłosić upadłość konsumencką (czy taka upadłość również dotyczy zaległości publicznoprawnych?). Dodam jeszcze, że mam wspólny kredyt z żoną, ale od początku małżeństwa mamy rozdzielność majątkową. Co w takim wypadku stanie się z kredytem? Czy będzie go spłacać żona?

  • W konsumenckim postępowaniu upadłościowym umarzane są wszystkie zobowiązania poza tymi, które zostały w sposób wyraźny wyłączone spod umorzenia (więcej na ten temat TUTAJ) O tym co stanie się z kredytem przeczyta Pan natomiast TUTAJ.
   Okoliczność wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej i braku złożenia wniosku o upadłości dla przedsiębiorców będzie stanowić sporą przeszkodę. Sąd z tego powodu może bowiem oddalić wniosek o upadłość konsumencką (więcej na ten temat TUTAJ).

 11. Witam,

  jestem w trakcie sporządzania wniosku o upadłość konsumencką żony. Problem stanowi jedna pozycja, a mianowicie kredyt na firmę, który żona wzięła, firma została zamknięta, głównie z powodów kłopotów ze zdrowiem, operacje – kilka lat wstecz.obecna zaległość z tego tytułu ok. 10 tyś. Firma nie miała strat. Jak sąd podejdzie do tego tematu, co warto uwzględnić w uzasadnieniu?

  • A w czym dokładnie upatruje Pan problem? Jeżeli działalność nie przynosiła strat, nie było i nie ma innych zaległych zobowiązań z prowadzonej działalności, to ja nie bardzo tu dostrzegam jakikolwiek problem. W uzasadnieniu najzwyczajniej proszę napisać, to co w komentarzu, oczywiście w bardziej rozbudowanej formie 🙂

   • Witam,
    poczytałem jeszcze komentarze. Sumując powiem tylko, iż uzasadnienie zawiera opis „kłopotów” zdrowotnych, a jak podejdzie do tego sąd, nie wiem.

 12. Witam, mam pytanie:
  Zaciągneliśmy z partnerem wspólnie kredyt hipoteczny. Mamy własność na nieruchomość po połowie, kredyt wspólny.
  Po rozstaniu uzgodniliśmy, że spłacamy raty po połowie, a nieruchomość wynajmujemy. Wartość kredytu przekracza wartość nieruchomości. Były partner ożenił się i ma z żoną rozdzielność majątkową. Od lat nie ma on pracy i dorabia sobie w prachach niezarejestrowanych. W związku z sytuacją z obniżeniem wartości złotego, wysokość naszych rat jest bardzo wysoka. Sprzedaż nieruchomości spowoduje duże straty finansowe. Obecnie brak najemcy.
  Były partner postanowił złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Raty kredytu są obecnie spłacane wspólnie, jeszcze nie ma zaległości.
  Jeśli były partner ogłosi upadłość konsumencką, czy pomimo iż posiadam połowę nieruchomości, będę musiała spłacać jego część zobowiązania (kredyt wspólny)? Nieruchomość nie pokryje wartości wymaganego kredytu (Pokryje 60%, a jeśli sprzeda ją komornik to mniej niż połowę zobowiązania). Uważam to za niesprawiedliwe w stosunku do ciężko pracującej osoby by brała odpowiedzialność za długi drugiej, ciężko mi to sobie wyobrazić. Czy jeśli mnie również nie stać na cały ten ogromny kredyt, będę musiała mieć do czynienia z komornikiem? Nie myślę o ogłaszaniu upadłości, ponieważ mam pracę, nie wiem co robić.
  Czy były partner mając intercyzę ze swoją żoną, nie wpłynie negatywnie również na jej sytuację?

  • Zarówno Pani, jak i były partner odpowiada wspólnie za cały kredyt, a nie każdy za swoją połowę. Chyba, że co innego jest wyraźnie wskazane w umowie kredytu.
   Umorzenie zobowiązań byłego partnera nie zwalnia Pani z kredytu.
   Do masy upadłości nie wchodzi cała nieruchomość, a jedynie udział w niej posiadany przez byłego partnera. I tylko udziały w tej nieruchomości mogą zostać sprzedane.
   Jeżeli nie będzie Pani regulowała rat kredytu na pewno bank podejmie stosowne kroki prawne zmierzające do wyegzekwowania długu.
   Najlepszym rozwiązaniem byłoby podjęcie rozmów z bankiem i próba dogadania się.
   Co do intercyzy do wszystko zależy od daty jej powstania.

 13. Witam,
  Prowadziłam działalność gosp około 4 lata niestety w 2012 r przez nieuczciwego kontrahenta który wycofał się z dużej transakcji musiałam się zadłużyć i to bardzo aby ratować firmę. Ogólnie dałam radę pociągnąć to wszystko jeszcze 2 lata i końcem zeszłego roku wyjechałam do UK aby spłacać kredyty chciałabym ogłosić upadłość bo wszystko co zarabiam przeznaczam na spłatę kredytów i już nie daje rady bo co chwila jeszcze jakiś komornik się pojawia…
  Mam jednak pewien problem… niestety w 2013r kupiłam wraz z moją mamą dom w kredycie hipotecznym (nie mogę go sprzedać bo kredyt jest równy z wartością nieruchomości) jestem współwłaścicielem i współkredytobiorcą (50%) i moje pytanie brzmi:

  Jeśli ogłoszę upadłość jakie problemy może mieć z tego tytułu moja mama? Czy syndyk może zabrać dom i nakazać mamie spłacać kredyt ? Czy bank jak się dowie o mojej niewypłacalności może wypowiedzieć kredyt? Czy dom zabiorą a dług i tak zostanie do spłaty?

  • Do masy upadłości wszedłby jedynie przysługujący Pani udział i tylko co do niego syndyk mógłby podejmować jakiekolwiek działania.
   Syndyk nie może podejmować żadnych czynności co do majątku Pani mamy, tj. jej udziału.
   Jeżeli spłaca Pani kredyt to bank nie ma podstaw wypowiedzieć umowy, chyba, że jej treść przewiduję jakieś możliwości w tym zakresie dla banku.

   • W takim razie jeśli mama jest w 50% właścicielem to jakie mogą być konsekwencje mojego działania? Przecież nie mogą sprzedać połowy domu. Jak by się to mogło potoczyć wg Pana? Jakie mogą być ewentualne następstwa, które należałoby rozważyć ,aby nie narobić mamie problemów.

    • A dlaczego nie można sprzedać udziału w nieruchomości? Ja tu nie widzę żadnych przeszkód natury prawnej. Tak jak całą nieruchomość, taka samo można sprzedać udziały w niej.
     Samo postępowanie upadłościowe nie rodzi dla Pani mamy żadnych problemów.

     • Witam ja mam podobny problem chociaż ja mam tylko 1/8 w opinii mojego syndyka jest to nie do zbycia więc moja mama zgodziła się to odkupić bo ma większość udziału w domu kwestia tylko ceny i tego gdzie będę mieszkać , zostanę bezdomna teoretycznie (mam jeszcze siostry które jak się dowiedzą że nie mam praw do domu mogą chcieć żebym się wyprowadziła ). Jeśli cena będzie zbyt wysoka niewiem jak zareaguje mama czy pozwoli mi mieszkać dalej w domu czy zapłaci przede wszystkim , chciałabym to ustalić z syndykiem ale niewiem co mogę zaproponować w takiej sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *