Upadłość konsumencka a postępowanie egzekucyjneBrak regulowania wymagalnych zobowiązań – prędzej, czy później – skutkuje wszczęciem przez zniecierpliwionego wierzyciela postępowania egzekucyjnego. Najczęściej też, to właśnie prowadzone już postępowania egzekucyjne są tym czynnikiem, który skłania konsumenta do złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości. W związku z powyższym, podczas moich rozmów z Klientami często pada pytanie o wpływ ogłoszenia upadłości konsumenckiej na będące w toku postępowania egzekucyjne.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że wszczęcie i prowadzenie postępowań egzekucyjnych – niezależnie od ich ilości – nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Nie przeszkadza temu również fakt dokonania przez komornika zajęć jakichkolwiek składników majątku konsumenta. Upadłość konsumencka ma bowiem pierwszeństwo przed postępowaniem egzekucyjnym.

W związku z powyższym, postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości, wszczęte przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Natomiast po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, postępowanie to umarza się z mocy prawa.

Należy zaznaczyć, że zakaz kontynuowania oraz wszczynania egzekucji co do rzeczy oraz praw wchodzących w skład masy upadłości (majątku upadłego konsumenta) dotyczy wszystkich wierzytelności powstałych do dnia ogłoszenia upadłości konsumenckiej, a więc także wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo (zastawem lub hipoteką)

Niemniej zawieszenie postępowania egzekucyjnego z powodu ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie stoi na przeszkodzie przysądzeniu własności nieruchomości, jeżeli przybicia udzielono przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, a nabywca nieruchomości wpłaci w terminie cenę nabycia.

Sumy już wyegzekwowane przez komornika w zawieszonym postępowaniu, ale jeszcze niewydane wierzycielowi na rzecz którego było ono prowadzone, przekazywane są syndykowi po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej i wchodzą one do masy upadłości. Dotyczy to zarówno sum wyegzekwowanych przed datą wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, jak i po tej dacie. Wierzyciel upadłego konsumenta nie ma natomiast obowiązku zwrotu do masy upadłości sum otrzymanych przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Dołącz do dyskusji na forum!

Zachęcam do zadawania pytań na forum o upadłości konsumenckiej. Przejdź do strony >>

151 Replies to “Upadłość konsumencka a postępowanie egzekucyjne”

 1. Witam
  czy jeżeli wystąpi się do Sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej-zatrzyma się postępowanie egzekucyjne,Jestem mamą samotną z dzieckiem, 12 lat temu 2003 r.sprzedałam auto w kredycie (bank po 2 latach naliczył kare umowną za przedwczesną spłatę kredytu) i w 2007 roku uzyskał nakaz zapłaty.(ponad 4 tys. zł)
  Nie mogę normalnie życ -mam 3 egzekucję, nie mam z czego spłacać, bo mam pensję minimalną.C mogę zrobić w takiej sytuacji?

 2. Witam
  dziękuję za odp.
  czyli co mam teraz zrobić _jestem samotną mamą od lat 10.(mam córkę 10-letnią )
  mam 3 egzekucję, za auto kt. sprzedałam w r. 2003, a windykacyjna firma uzyskała nakaz zapłaty w 2007 r. (wysłano nakaz na adres w kt już nie mieszkam)
  Pracuje dopiero od sierpnia 2014 (wczesniej bezrobocie) , mam pensje minimalną, komornik każe mi płacić, nie mam z czego.
  co robic -pomoże mi Pan – bardzo proszę

   • Witam

    Mama jutro składa jutro wniosek o upadłość konsumencką, jednak komornik będzie wyceniał mieszkanie i ustanowi zapewne dzień licytacji. Czy po otrzymaniu pisma z datą licytacji możemy napisać do sądu wniosek o zawieszenie tego postępowania, aż do rozwiązania sprawy upadłości?

     • Dziękuje za odpowiedz.Po otrzymaniu pisma z datą licytacji piszę wniosek do sądu. Dziś komornik był wyceniać mieszkanie jakie dalej są procedury? Chodzi mi o terminy. Jeszcze jedno, jeżeli są odrzuci mamy wniosek co wtedy z upadłością?

     • Od wyceny mieszkania do jego pierwszej licytacji jeszcze daleka droga. Najpierw komornik powołuje biegłego, który dokonuje tzw. opisu i oszacowania nieruchomości, w oparciu o który to dokument ustalana jest cena wywołania. Dopiero gdy opis i oszacowanie się uprawomocni, tj. nie zostanie on podważony w trybie skargi na czynności komornika, wyznaczany jest termin pierwszej licytacji, przy czym termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania. Samo sporządzenie opisu i oszacowania czasami trwa miesiące. Również miesiące mogą minąć między datą jego sporządzenia a uprawomocnienia. Licytacje też nie są zazwyczaj szybko wyznaczane. Sam mam przypadek gdzie od daty sporządzenia opisu i oszacowania minęło już 1,5 roku, a jeszcze nie ma terminu licytacji.
      Jeżeli sąd oddali wniosek o ogłoszeni upadłości, to najzwyczajniej w świecie tej upadłości nie będzie.

     • Witam
      mam już 3-ią egzekucję.Otrzymałam właśnie pismo od komornika że jak nie zapłacę żądanej kwoty w terminie 7 dni (ponad 9 tys. zł) to kwota zostanie zamieniona karą pozbawienia wolności.-a ja mam dziecko, które samotnie wychowuję od lat 10 – nie mam rodziny , ojciec dziecka nie interesuje się nim, mieszka w innym mieście.Pracuję -pensja najniższa krajowa. Jestem w trakcie pisania wniosku o upadłość – czy rzeczywiście pójdę do więzienia – a moje dziecko trafi do opieki społecznej?

     • Jeżeli egzekucja dotyczy nałożonej na Panią grzywny za wykroczenie, to istnieje taka możliwość. Niemniej na odległość, nie znając dokładnie sprawy i nie widząc dokumentów, nie jestem w stanie nic konkretnego stwierdzić. Radzę udać się z tą sprawą do prawnika w Pani okolicy.

     • Witam
      prawnik powiedział -że Sąd odrzuca wnioski o upadłość osób fizycznych , które nie mają żadnego majątku i które mają pensję najniższą krajową, bo nie będą mogły wywiązać się ze spłaty wobec wierzycieli(w moim wypadku to kwota ponad 9 tys. zł.
      Czy to prawda ?

     • Nie jest to prawdą. Sytuacja taka zapewne miałaby miejsce gdyby obowiązywały stare przepisy. Obecnie po nowelizacji, która weszła 31 grudnia 2014 r. nie trzeba posiadać żadnego majątku. Więcej na ten temat TUTAJ

     • Przepraszam chyba żle zrozumiałam. Komornik był wyceniać mieszkanie. Wniosek prawie gotowy i złożony będzie jednak dopiero jutro. Co dalej? Jak wylicytują mieszkanie to co z upadłością mamy?

     • Fakt skutecznej sprzedaży mieszkania przez komornika, o ile będzie ono miało miejsce, nie wpływa w żadne sposób na możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest koniecznym posiadanie jakiegokolwiek majątku.

 3. Witam,
  chciałabym zapytać czy z nowych przepisów może skorzystać moja mama, która poręczyła kredyt hipoteką swojego mieszkania.
  W związku z tym, że kredyt nie był spłacany bank rozpoczął egzekucję.
  Mama nie jest kredytobiorcą tylko poręczycielem kredytu. Niewielka emerytura mamy nie pozwala jej na spłacenie tego kredytu. Bank przystąpił do licytacji mieszkania. Odbyła się już pierwsza licytacja, ale nie było chętnych. W tej chwili mama czeka na wyznaczenie terminu drugiej licytacji. Czy w tej sytuacji jest możliwe ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Czy samo złożenie wniosku wstrzyma licytację?

 4. Witam,
  Rozumiem, ze jezeli jest zajecie komornicze to mozna starac sie o upadlosc konsumencka ale samo zlozenie wniosku nie wstrzymuje egzekucji. Ma to miejsce dopiero po wydaniu przez sad postanowienia o upadlosci.
  A czy samotna matka ktora utrzymuje sie jedynie z wynagrodzenia i obenie ma komornika na wyplacie ma szanse na upadlosc. Przyczyna jej sytuacji jest jej latwowiernosc parabankom-sprawa w prokuraturze dot. Biura Informacji Pozyczkowej. A takze zmiana sytuacji rodzinnej-ojciec dziecka ja zostawil.

  • Zmiana sytuacji rodzinnej skutkująca pogorszeniem sytuacji majątkowej w mojej ocenie uzasadnia wniosek o upadłość konsumencką. Nie wiem tylko co rozumie Pani przez „łatwowierność parabankom”. Pochopnie podejmowane decyzje co do zaciągania zobowiązań mogą zostać uznane za akt rażącego niedbalstwa, a co za tym idzie uzasadniać oddalenie wniosku przez sąd.

 5. Witam, proszę o podpowiedz czy jest szansa zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w przypadku gdy mąż utracił pracę, nie może jej na nowo podjąć ponieważ stan zdrowia mu na to nie pozwala – kredyty w zwiazku z tym przestały być płacone i wszcęto egzekucję…. co robić?

 6. Bardzo proszę o informację jakie dokumenty dołączyć do wniosku o upadłość konsumencką. Mam zajęcie komornicze i sprawy wszystkich wierzycieli są u Komornika. Spłacam od 2011 roku z połowy pensji. Jednak zadłużenie nie maleje wręcz wzrasta. Sytuacja mojego zadłużenia spowodowana jest tym że zadłużyłam się gdy mąż stracił pracę i zaczął ciężko chorować. Żyjemy z połowy mojej pensji. Czy do wniosku dołaczyć informacje o obecnych dochodach, zaśw. z Urzędu Pracy, że mąż nie pracuje? historię choroby? Listę wierzycieli i kwoty do spłaty będę miała od Komornika (czekam na dokumenty). Czy dołączać również umowy kredytów? Co jeszcze dołaczyć aby wniosek nie został odrzucowny? Jak długo taki wniosek jest rozpatrywany? Chciałam zaznaczyć, że nie mam majątku ( mieszkania, samochodu).

  • Do wniosku o ogłoszenie upadłości powinna załączyć Pani wszystkie te dokumenty, które zostały wymienione w pytaniu. Zgodnie z przepisami wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej powinien zawierać:
   1. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
   2. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
   3. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
   4. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
   5. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
   6. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
   7. oświadczenie dłużnika, czy zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3.

   Wniosek powinien zostać rozpatrzony w przeciągu dwóch miesięcy. Przy czym samo rozpatrzenie wniosku nie kończy postępowania. To jest dopiero wstęp.

 7. Witam
  Chciał bym się dowiedzieć jak to jest z Upadłością Konsumencką ?
  Czy mogę złożyć wniosek o taką upadłość kiedy jestem bez robotny mam drugą grupę inwalidzką i 59 lat.
  Moja sytuacja wygląda następująco:
  Z braku wiedzy niestety nie podniosłem zarzutu przedawnienia na wyrok sądu i wyrok się uprawomocnił w 2010 roku , następnie przyszedł komornik i do puki miałem jeszcze rentę to coś wpłacałem od roku nie mam żadnych dochodów i pomagają mi synowie ponieważ pensja żony idzie na inne raty i rachunki . W zamian za pomoc synów dokonałem darowizny na nich. Zdążyłem dwa miesiące przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego na nieruchomości . Słyszałem jednak ,że komornik może podważyć „akt darowizny” , czy to prawda ?
  Jeżeli będzie chciał coś takiego zrobić to ile to może trwać w naszych sądach ? Głównym moim pytaniem jest to czy jak w październiku darowałem mieszkanie synom i zostałem bez żadnego majątku to czy mogę złożyć taki wniosek o upadłość ? Pozdrawiam i z góry dziękuję za wyjaśnienie . Rafal

  • Jeżeli przyczyna stanu niewypłacalności stanowi stan Pana zdrowia, to w mojej ocenie istnieje podstawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

   Akt darowizny może zostać podważony w postępowaniu sądowym przez wierzycieli w drodze tzw. skargi pauliańskiej. W przypadku jej uwzględnienia przez sąd, czynność taka będzie uznana za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela, który wystąpił ze skargą. Co więcej orzeczenie sądu uwzględniające skargę paulińską, tj. stwierdzające, że działała Pan z zamiarem pokrzywdzeniem wierzycieli, stanowi podstawę do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jeżeli zaistnieje taka okoliczność, aby wybronić się z tego, należny wykazać, że za uwzględnieniem wniosku przemawiają dodatkowo względy słuszności lub humanitaryzmu.

   Sam bark majątku nie stanowi przeszkody dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Więcej na ten temat TUTAJ

 8. Witam!Mam 3kredyty na których jest komornik mąż wrócił do kraju w czerwcu od polowy 2014 nie pracuje i nie jest zarejestrowany w PuP ja pracuje na umowę zlecenie dochód jest niski.W 2009 r rozwiązałam umowę o prace na mocy porozumienia stron od tamtej pory nie mam stałej pracy!Czy mogę starać sie o upadłość konsumencką?Kredyty były wzięte w2008.Nie jestem w stanie juz spłacać zadłużenia a kwota jest dosc duża i czy mogę sie starać o całkowite umorzenie długu

  • Wszystko zależy od tego co jest przyczyną stanu niewypłacalności, a tego akurat Pan nie wskazał. Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej jeżeli zaprzestanie spłacania zaciągniętych zobowiązań nie jest wynikiem zawinionego działania lub rażącego niedbalstwa. W ewentualnym wniosku należy wskazać jakie były Pana możliwości zarobkowe w dniu zaciągania ww. zobowiązań i co konkretnie się stało, że obecnie nie ma Pan żadnego dochodu.

 9. Mam następujące pytania:
  – we wniosku o upadłość należy wskazać wszystkich wierzycieli oraz kwoty wymagane, czy tak? a jeżeli wierzyciel odsprzedał dług i nie znam nowego wierzyciela to czy przy podaniu poprzedniego i uzyskaniu upadłości ten dług przestanie być wymagalny?
  – czy długi, o których nie pamiętam (jakieś małe kwoty), nie zostaną wykazane we wniosku też utracą wymagalność?
  – co jeżeli nie posiadam nieruchomości oraz ruchomości, które mogą podlegać masie upadłościowej, czy w tym wypadku sąd rozpatrzy pozytywnie wniosek?
  Z góry dziękuję za odpowiedź na nurtujące mnie pytania.

  • We wniosku należy wskazać wszystkich wierzycieli o jakich posiada Pan wiedzę i zgodnie z nią. Jeżeli nie miał Pan informacji, że dana wierzytelność została komuś sprzedana, to nie jest już Pana problemem. Nie może Pan jedynie zataić informacji o istnieniu wierzyciela. Jego wierzytelności bowiem, jeżeli niewskazanie było umyślnie, nie zostaną w takim przypadku umorzone. Brak posiadania jakiegokolwiek majątku nie stanowi obecnie przeszkody dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

 10. Witam
  W 2008 roku byłem prezesem sp z o.o., Z kilku miesięcy tego roku Izba Skarbowa zakwestionowała zwrot Vat, przenosząc na mnie odpowiedzialność, Decyzja ta była podtrzymana przez WSA, mam zamiar teraz odwołać sie do NSA. Do 2009 roku prowadziłem równiez działalnośc gospodarcza, która wyrejestrowałem. Jestem po rozwodzie w 2008 roku, nie posiadam zadnych nieruchomości i ruchomości, grozi mi zwolnienie ze stosunku pracy z powodu redukcji etatów. Czy w tej sytuacji mogę skutecznie złozyć wniosek o upadłośc konsumencką, podając zobowiązanie przerzuconej na mnie spłaty zwróconego spółce vatu?
  Z powazaniem J

  • Maże mieć Pan z tym problem, ponieważ podstawę oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej stanowi m. in. okoliczność, że dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Obowiązek taki zaś ciąży zarówno na osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, jak i np. na prezes spółki z o.o. Przy czym w odniesieniu do drugiego przypadku jest już spór czy, ta podstawa oddalenie wniosku go dotyczy. Niemniej nie jest to bezwzględna przesłanka oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej i sąd może „przymknąć na to oko” jeżeli wykaże Pan, że za przeprowadzeniem upadłości konsumenckiej przemawiają względy słuszności lub względy humanitarne.

 11. Dzień dobry,
  Mam dwa grzeszki:jestem pechowym żyrantem (w tej chwili trwa postępowanie o odstąpienie od złożonego oświadczenia woli ale rozpatrzenie raczej będzie negatywne) oraz właścicielką kredytu hipotecznego w CHF. Spłacam raty kredytu terminowo ale pozostaje mi baaardzo mala kwota na życie i już nie daję rady. Kredyt zaciągnęłam ponieważ w 2007 roku, po rozwodzie mój były mąż nie chciał w żaden sposób rozliczyć się ze mną z posiadanego mieszkania lokatorskiego. W tamtym roku udało mi się go spłacić – czy w przypadku upadłości mogę stracić prawo do lokatorskiego mieszkania spółdzielczego?Czy istnieje możliwość uratowania mieszkania spółdzielczego?

   • Chodzi o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokal.Z dalszych Pana odpowiedzi wyczytałam,że bank nie zabiera mieszkania(którego dotyczy kredyt -zadłużenie) tylko połowa wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, wchodzi do masy upadłości, którą zarządza syndyk. Z masy upadłości pokrywane są zaś koszty postępowania upadłościowego oraz zobowiązania wierzycieli, w tym banku. Czyli – dalej spłacam zadłużenie?Sądziłam,że ogłoszenie upadłości odcina mnie od zadłużenia. Nie mam innego majątku oprócz pracy (2000 mc ),mieszkania hipotecznego na kredyt oraz mieszkania lokatorskiego (czyli jestem skłonna oddać mieszkanie z kredytem)….

    • Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie wchodzi do masy upadłości – nie można go sprzedać.
     W dużym uproszczeniu upadłość konsumencka polega na tym, że wchodzi syndyk, spienięża posiadany przez upadłego majątek, uzyskane środki przekazuje wierzycielom, a niezaspokojone w ten sposób zobowiązania są umarzane. Przy czym upadły po zakończeniu postępowania upadłościowego może być zobowiązany w ramach Planu Spłaty Wierzycieli do uiszczania określonych sum na rzecz wierzycieli wedle jego możliwości osobistych. Nie ma takiej możliwości, aby zachować swój majątek, nie spłacić ani grosza wierzycielom (w sytuacji gdy ma się taka możliwość) i uzyskać umorzenie długów.

 12. Witam, mam pytanie nie do końca w temacie. Chciałbym ogłosić upadłość konsumencką ponieważ nie jestem w stanie spłacać rat kredytu w CHF. Zabezpieczeniem kredytu jest mieszkanie mojego ojca. Czy w przypadku złożenia wniosku do sądu i w konsekwencji poinformowania o tym fakcie banku, bank nie mogąc wyegzekwować należności ode mnie będzie egzekwował należność z nieruchomości ojca?

 13. Jeśli ogłosze upadłość konsumencka to bank zabierze mi tylko nieruchomośc, która jest zabezpieczeniem kredytu? Czy bank może zająć mi wynagrodzenie by dodatkowo ściągać dług ode mnie / kredyt mój do spłaty to ok 150 tyś franków czyli dziś w zł to ponad 600 tyś a wartość nieruchomości to 500 tyś zł /? Dodam na marginesie , że w 2008 roku dostałem kredyt na 380 tyś zł !

  • Bank niczego nie zabiera. Pana nieruchomość, jak i połowa Pana wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, wchodzi do masy upadłości, którą zarządza syndyk. Z masy upadłości pokrywane są zaś koszty postępowania upadłościowego oraz zobowiązania wierzycieli, w tym banku.

 14. Witam. Zapewne część z tego, co opiszę poniżej została już pewnie wcześniej omawiana jednakże pozwolę sobie opisać swoją sytuację prosząc o informację czy jest szansa aby mój wniosek o upadłość został pozytywnie rozpatrzony.
  Otóż w trakcie trwania mojego małżeństwa (od 2003 do 2008) nie miałem większego problemu z zatrudnieniem (przez 1,5 roku prowadziłem też działalność gospodarczą, którą zamknąłem na początku 2008. roku). W tym czasie wraz z żoną skorzystaliśmy z ofert kredytów konsumenckich, a także z możliwości wzięcia telefonów na abonament oraz telewizji satelitarnej. Po rozpadzie naszego małżeństwa coraz ciężej było mi spłacać powstałe zadłużenia (które widniały tylko na mnie) i przymus wynajmu mieszkania oraz alimenty na córkę, które doszły po rozwodzie doprowadziły do sytuacji gdy zaprzestałem płacenia zobowiązań. Po pewnym czasie związałem się z inną kobietą, z którą w chwili obecnej już nie jestem jednakże z naszego związku narodziły się trzy córki, na które również przyznano alimenty. W międzyczasie nadużywałem alkoholu, mieszkałem przez 9 miesięcy w noclegowni i często traciłem pracę po 1-2. miesiącach. Obecnie jestem po terapii drugi rok i nadal kontynuuję leczenie. Od 1,5 roku jestem aktywny zawodowo jednakże 60% mojej pensji pobiera komornik prowadzący egzekucje alimentacyjne. Miesięczna kwota ich to 1450zł więc pobierane pieniądze nie zaspokajają tego w pełni. Oczywiście zdaję sobie sprawę, iż alimenty nie wchodzą w upadłość konsumencką. Wszystkie egzekucje prowadzone przez innych komorników staram się kierować do tego od alimentów. Niestety w międzyczasie moje zobowiązania zostały posprzedawane firmom windykacyjnym,ale nie o wszystkich wiem. A w związku z częstymi do tej pory zmianami mojego adresu jest kłopot z doręczanie takich informacji. Chyba wszystko napisałem co miałem zawrzeć i bardzo proszę o informację jak na wstępie-czy w tym przypadku jest szansa na pozytywne rozpatrzenie wniosku o upadłość i co z wierzycielami, o których nie wiem i nie mogę w tym wniosku wpisać. I jeszcze jedno-czy ewentualnie we wniosku wpisywać np bank, w którym wziąłem kredyt czy firmę windykacyjną, która ten dług odkupiła? Z góry dziękuję.
  Pozdrawiam.

  • W mojej ocenie istnieje szansa na pozytywne rozpatrzenie Pana wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Brak wskazania któregoś z wierzycieli, jeżeli nie będzie to działanie umyślne, nie będzie stanowił większego problemu. Ich wierzytelności również będą objęte umorzeniem. Jeżeli Pana zobowiązanie zostało sprzedane, to jako wierzyciela należy wskazać firmę windykacyjną. Niemniej we wniosku należałoby opisać historię danego zobowiązania, a co za tym idzie wskazać pierwotnego wierzyciela.

   • Panie mecenasie mam pytanie jeśli razem z mężem mamy dług na ponad 800000 w tym kredyty i zobowiązania wobecwierzycieli oraz nie opłacone rachunki zajęcia komornicze .mój majątek to mieszkanie które dostałam darowizna od rodziców ze służebności i samochód .mąż ma zajęta wypłatę i dostaje 1700 zl prowadzi sklep ktory jest już od dłuższego czasu naminusie czy możemy się ubiegać o upadlosc i czy spadnie uczyli wniosku dziekuje

 15. Proszę o informację, czy jako emerytka z niepełnym wymiarem, z zajęciem komorniczym,oraz 2 zobowiązania nie ujęte przez komornika, w które wpadłam po niespodzianym i niezgodnym z kodeksem pracy zwolnieniu z pracy, gdzie po 3 latach uzyskałam odszkodowanie za 3 miesiące bez przywrócenia do pracy z radą” proszę przystępować do konkursów i śledzić ogłoszenia”mając wtedy 56 lat” zostałam z kredytem w SKOK. Gdy miałam kłopoty,podwyższano i zamieniano kredyt na większy,.wWSądzie wyszło, że to co długo spłacałam zabrali na odsetki kredytowe.Teraz komornik zabiera 1/4 niepełnej emerytury/ brakuje mi 2 lata do pełnego wymiaru/. Szukałam usilnie pracy i stare zobowiązania regulowałam innym kredytem.który agencja / kiedy już nie miałam zupełnie na życie żadnych środków//, bez sprawdzania mojej wypłacalności załatwiała w eurobanku.Tam za 5 tys, miałam oddać13=też spłacałam,ale z braku środków przestałam i jeszcze karta kredytowa z Getin bank,poza komornikiem. Czy mam to wszystko wypisać, czy mam jaką szansę i ile to kosztuje. Mam obecnie 1500zł, nie mam poręczycieli, nie mam majątku,mieszkanie komunalne /zostało ok.300zł odsetek do spłacenia z zaległości czynszowej , których pgm nie chce umorzyć/ , nie mam rodziny, nie mam innych dochodów. Sąd w Chorzowie= to ten sam,który przez 3 lata orzekał w osobie asesorki z sądu pracy i 8 miesięcy trzymał odwołanie moje do sądu pracy do Katowic/ „bo sąd jest bardzo zajęty i nie ma czasu wysłać”//, znają mnie… Jakie mam szanse i co mam zrobić, z powodu doświadczeń obawiam się nieuczciwości.

  • Nic nie stoi na przeszkodzie, by emeryt złożył wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
   Niemniej nie najlepszym rozwiązaniem jest pogłębiane swojego zadłużenia kolejnymi pożyczkami. Okoliczność ta może zostać potraktowana jako przyczynę uzasadniającą oddalenie wniosku o upadłość konsumencką.
   Do wniosku należy m.in. dołączyć listę wszystkich wierzyciel ze wskazaniem wysokości ich wierzytelności. Opłata od wniosku wynosi 30 zł i w zasadzie są to jedyne koszty jakie Pan bezpośrednio poniesie.

 16. Witam,
  zwracam się do pana z pytaniem czy mam szansę na ogłoszenie upadłości jeśli długi powstałe w czasie mojego małżeństwa jeszcze w trakcie jego trwania były objęte egzekucją komorniczą. Były mąż jest alkoholikiem i po rozwodzie zostałam sama z 3 dzieci i tylko ja spłacam długi. Obawiam się jednak, że trudno mi będzie udowodnić, że nie przyczyniłam się do powstania tych długów ponieważ wiedziałam o naszej złej sytuacji materialnej. Jednak w tamtym okresie zaciągałam pożyczki żeby spłacać inne a część pieniędzy przeznaczałam na bieżące życie ponieważ mąż przepijał wynagrodzenie.

  • Jeżeli zobowiązania były zaciągane już w momencie istnienia stanu niewypłacalności i ze świadomością, że nie będzie realnych szans na ich spłatę, to bardzo ciężko będzie przekonać sąd do uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

 17. Witam,
  Mam pytanie odnośnie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
  W czasie trwania małżeństwa w 2008r zaciągnęliśmy wspólnie z mężem kredyt hipoteczny we frankach na zakup działki i budowę domu. Budowa nie została dokończona, nikt w tym domu nie mieszka, w 2012r został orzeczony rozwód, a od 2013 z wniosku byłego męża trwa sprawa o podział majątku. Mąż jeszcze przed rozwodem chciał uniknąć płacenia kredytu, a po wyprowadzce co jakiś czas zaprzestaje spłaty połowy raty. Przez pewien czas płaciłam raty w całości sama, ale w międzyczasie upadła firma, w której byłam zatrudniona, mąż nie płacił alimentów na dzieci, została wypowiedziana umowa najmu mieszkania komunalnego, w którym po rozwodzie zamieszkuję z dziećmi (2 małoletnich), gdyż nie było mnie stać na opłacanie czynszu. Znalazłam pracę, byłam zatrudniona w dwóch firmach jednocześnie, jednak jedna z nich kilka dni temu ogłosiła upadłość i zostałam zwolniona przez syndyka. Były mąż nie płaci od kilku miesięcy rat kredytu, bank grozi wypowiedzeniem umowy. Mnie nie stać w obecnej sytuacji na spłaty, tym bardziej, że od października 2014r leczę się i przebywam na zwolnieniu lekarskim. W 2013r kiedy po zapłaceniu rat kredytów nie pozostawało nam wiele na życie zaciągnęłam kredyt konsumencki konsolidacyjny.
  Pół roku temu występowałam z wnioskiem do sądu o sprzedaż pozostałych 2 samochodów z majątku wspólnego, a kwoty uzyskane ze sprzedaży miały zostać przeznaczone na spłatę bieżących zobowiązań kredytowych. Jednak z tego, co się dowiedziałam, były mąż sprzedał jeden z samochodów, ale uzyskaną kwotę przeznaczył na swoje potrzeby.
  Czy w takiej sytuacji jest możliwe składanie wniosku o upadłość i czy ten wniosek może zostać uwzględniony?
  Jak będzie wyglądała tocząca się sprawa o podział majątku i co ewentualnie wejdzie w skład masy?
  Czy będzie uwzględnione to, że wychowuję dwoje dzieci, czy bez względu na to syndyk zabierze połowę mojego wynagrodzenia?

  • W mojej ocenie ewentualny wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zasługuje na uwzględnienie.
   Pani sytuacja osobista nie ma znaczenia przy ustalaniu składu masy upadłości. To jaka część Pani wynagrodzenia za pracę wejdzie do masy upadłości określają wprost przepisy i nie przewidując one żadnych wyjątków z uwagi na okoliczności, które Pani wskazała. Niemniej Pani sytuacja osobista będzie brana przy ustalaniu ewentualnego Plany Spłaty Wierzycieli.
   Jeżeli chodzi o majątek wspólny, który jest obecnie przedmiotem postępowania sądowego, to należy wskazać, że zgodnie z wyrokiem Sadu Najwyższego z dnia 19 lutego 2009 r. (II CSK 469/08) „ustanie wspólności ustawowej na skutek orzeczenia rozwodu nie powoduje „wyjścia” z mocy prawa udziału małżonka upadłego z masy upadłości obejmującej majątek wspólny małżonków.” Oznacza to, że w przypadku ogłoszenia Pani upadłości konsumenckiej majątek ten wejdzie do masy upadłości. W mojej ocenie postępowanie o podział majątku wspólnego w takiej sytuacji powinno zostać zawieszone.

 18. witam
  Moja sytuacja wyglada następująco: w 2008 roku zaciagnęliśmy kredyt konsolidacyjny we frankach na kwote ok 160 tysiecy złotych na remont domu otrzymanego w spadku i splate zobowiazan. Rata wynosila ok 1200 złotych. Ja pracowalam maz był na emeryturze. W 2009 roku maz odszedl do innej kobiety zostawiajac mnie bez pieniedzy z kredytem, zupelnie nie ponosil kosztow utrzymania mieszkania, domu ani spłaty kredytu. Sama borykalam sie z tym problemem i popadlam w spirale zadluzenia bo zeby miec na rate do banku ktora rosla z powodu wzrostu franka, bralam chwilowki w skoku i parabankach. Mam egzekucje komorniczą z tego tytulu sa to niesplacone chwilowki i raty w dwochparabankach razem chyba 5 komornikow na kwote ok 15 tysiecy. Dwa lata temu wyjechalam do UK bo nie bylam w stanie splacac pozyczki hipotecznej, z roznym skutkiem udawalo mi sie placic ratę, niestety w listopadzie mialam zadluzenie ok 7tysiecy i nie bylam w stanie go splacic w calosci przez co umowa zostala przez bank wypowiedziana. Chcialam zawrzec z bankiem ugodę ale po wczorajszej rozmowie z pracownikiem banku z dzialu egzekucji dowiedzialam sie ze nie ma na to szans bo nie mam wiekszej kwoty ktora moge wplacic a kwota ktora moge wplacac jest za mala by bank rozwazyl moja prosbę. NIe chce stracic mieszkania , pracuje mam regularne dochody ale nie jestem w stanie splacic zadłuzenia w calosci bo to spowoduje ze zadluze sie jeszcze bardziej. Chce placic miesiecznie tyle ile zostaje mi po zaplacie za mieszkanie i niezbednych wydatkach na zycie. Czy upadlosc konsumencka spowoduje wstrzymanie egzekucji z nieruchoosci? i czy moge ja oglosic w UK?

  • Istnieje możliwość dogadani się z Bankiem w postępowaniu upadłościowym i zawarcie układu, który pozwoliłby Pani zachować mieszkanie. Jeżeli bank jest jedynym wierzycielem nie powinno być problemu, oczywiście jeżeli bank będzie skory iść na jakikolwiek układ.
   Tak jak napisałem w artykule, pod którym zamieściła Pani swoje pytanie, ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje zawieszeniem postępowania egzekucyjnego, a po uprawomocnieniu się postanowienia sądu jego umorzeniem.
   Nie znam warunków ogłoszenia upadłości w UK, więc nie mogę udzielić Pani odpowiedzi na drugie pytanie.

 19. Witam serdecznie. Jestem dopiero na początku drogi do złożenia dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku o upadłość konsumencką. I w związku z tym mam kilka pytań. Mam 6 spraw, które są obciążone zajęciem komorniczym i tu dla mnie jest sprawa jasna. Ale jednocześnie mam kilka spraw, które właśnie toczą przed Sądem. I w związku z tym moje pytanie. Czy sprawy, które jeszcze się nie rozstrzygnęły, też wykazywać w zobowiązaniach? Jedna sprawa w ogóle jeszcze nie ma podanego terminu, ponieważ złożyłam wniosek o przywrócenie terminu. W kolejnej pozew został oddalony z przyczyn formalnych i też nie wiem czy wykazywać kwotę z pozwu w zobowiązaniach. Będę bardzo wdzięczna za wszelką informację. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.

  • Jeżeli nie kwestionuje Pani wierzytelności objętych pozwem, podmiot który go wniósł należy zamieścić w spisie wierzycieli, który należy załączyć do wniosku. Jeżeli natomiast kwestionuje Pani dochodzoną wierzytelność, należy to wskazać w spisie wierzytelności spornych, który również należy załączyć do wniosku o upadłość konsumencką.

   • W sumie mam jeszcze 2 pytanie. 1) czy te kwoty, ujęte w spisie wierzytelności spornych, też zostaną (w razie orzeczenia upadłości) wciągnięte do masy upadłościowej, czy też zostaną pominięte? i 2) w jednej z toczących się spraw został orzeczony wobec mnie nakaz spełnienia żądania powoda. W związku z tym zostałam obciążona kosztami procesu. Czy koszty procesów (tych toczących się i tego zakończonego) też trzeba wykazać w spisie wierzytelności? Kwota orzeczona w przegranym procesie nie jest mała (1.500,- zł) i na pewno nie jestem w stanie jej uiścić jednorazowo. Z góry dziękuję za odpowiedź.

    • To czy wierzytelności sporne zostaną wciągnięte na listę wierzytelności będzie już zależało od wyniku prowadzonego sporu, w którym będzie uczestniczył już syndyk.
     Zasądzone koszty procesu jak najbardziej stanowią wierzytelność i należy wskazać wierzyciela, któremu ona przysługuje.

     • Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Ale im więcej czytam , tym więcej mam wątpliwości i pytań. Czy w związku z tym, mogłabym nakreślić swoją sytuację poza blogiem?

     • Witam. Zgłosiłam wniosek o upadłość 3 stycznia 2015r. do tej pory nie mam żadnej odpowiedzi. Ile trzeba czekać na odpowiedz z sądu?

     • Zgodnie z przepisami postanowienie w sprawie ogłoszenia upadłości sąd wydaje w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jest to jednak termin tylko instrukcyjny, a co za tym idzie często na postanowienie w przedmiocie wniosku o upadłość czeka się dłużej.

 20. Mam pytanie posiadam darowizne dozywotnia piwnice zrobiony pokoj z kuchnia mieszka tam dozywotnik jest rowniez 6-ciu spadkobiercow nie byl przeprowadzony spadek przez sąd po zmarlym bracie moj udzial to 8 metrów posiadam trzy kredyty kturych nie jestem juz w stanie splaca gdyz moja sytuacja materialna pogorszyla sie czy do masy upadlosciowej bedzie wliczana darowizna i udzial 8 metrow czy sad to pominie czy moge zlozyc upadlosc konsumencka.

  • To czy wniosek o upadłość konsumencką zostanie pozytywnie rozpatrzony zależny od okoliczności postania stanu niewypłacalności, o których Pani w ogóle nie wspomina.
   Z tego co Pani pisze stan prawny nieruchomości nie jest do końca uregulowany, a przedstawiony opis mało precyzyjny. Udzielenie odpowiedzi w tym zakresie wymagałoby dokładniejszej analizy połączonej z badaniem dokumentów. W związku z powyższym niestety nie jestem w stanie udzielić Pani odpowiedzi.

 21. Witam
  Mam pytanie czy osoba która zaciągnęła kredyty nie dla siebie tylko dla córki bo chciała pomóc a teraz nie jest w stanie tego spłacać i ma już komornika może starać się o upadłość konsumencką?
  Jest to osoba starsza już na emeryturze i nie posiada żadnego majatku

  • Fakt prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie stanowi przeszkody dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej.
   Co do przyczyn powstania stanu niewypłacalności, to wszystko zależy od sytuacji finansowej córki w chwili zaciągania przez Panią kredytu.
   Jeżeli w tamtym czasie nie miała ona zdolności do zaciągnięcia kredytu, to sąd może uznać Pani działanie za „rażące niedbalstwo”.

 22. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie czy jeśli syndyk ustala plan spłaty zadłużenia to czy kwota miesięcznie którą maksymalnie będę płacić wedlug planu splaty może być większa niż połowa wynagrodzenia? Obecnie mam zajęcie komornicze i tyle przesyła
  pracodawca. Czy może to być więcej np. do najniższej pensji krajowej? nie mam majątku który syndyk mógłby spieniężyć na poczet długu.

  • Pomijając kwestię, że Plan Spłaty Wierzycieli ustala sąd, odpowiedź brzmi NIE. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze bowiem pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego i osób, pozostających na jego utrzymaniu , w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości. Jeżeli są uzna, że Pani sytuacja osobista nie pozwala na jakiekolwiek spłaty bez uszczerbku dla utrzymania Pani i rodziny, to nie będzie ustalał Planu Spłaty Wierzycieli.

 23. Dzien dobry kierowałem autem bez prawo jazdy oczywiscie ubezpieczonym spowodowałem kolizje ubezpieczyciel zwrócił sie o zwrot kosztów na kwote przeszło 20 tys zł zajmóje sie juz tym komornik czy w momęcie gdybym chciał ogłośic upadłość sąd potraktóje to jak rażące niedbalstwo proszę o odpowiedz

 24. Pytanie dotyczy planu spłaty ustalone przez sąd. Czy ( jeśli chociaż w to nie wierzę) będzie to dla mnie nie korzystne to jest możliwość wycofania się z postępowania upadłościowego? Czy wierzyciele mogą odwoływać się od decyzji sądu i sytuacja może się bardziej skomplikować? Czy trzeba komornika poinformować że składa się taki wniosek?

  • Nie trzeba informować komornika o złożeniu wniosku o upadłość konsumencką.
   Plan spłaty wierzycieli jest ustalany przez sąd, jeżeli w jego ocenie możliwość taką daje sytuacja osobista dłużnika. Ustalając plan spłaty wierzycieli, sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe upadłego i osób, pozostających na jego utrzymaniu , w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości. Przy czym Sąd nie jest związany stanowiskiem upadłego co do treści planu spłaty wierzycieli. Jeżeli upadły nie może wywiązać się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli, sąd na jego wniosek, po wysłuchaniu wierzycieli, może zmienić plan spłaty wierzycieli. Sąd może również przedłużyć termin spłaty wierzytelności na dalszy okres nie przekraczający osiemnastu miesięcy. Jeżeli natomiast brak możliwości wywiązania się z obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli ma charakter trwały i wynika z okoliczności niezależnych od upadłego, sąd na wniosek upadłego, po wysłuchaniu wierzycieli, może nawet uchylić plan spłaty wierzycieli i umorzyć niewykonane zobowiązania upadłego. Na postanowienie sądu w powyższym przedmiocie przysługuje wierzycielom zażalenie, a od postanowienia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna.

 25. Witam,
  Prowadziłam działalnośc gospodarczą przez 3 lata na początku wszystko było ładnie pięknie po jakimś czasie samochody zaczęły sie psuć rachunki trzeba było opłacać i zaczęły sie problemy obecnie długów mam na kilkaset tysięcy złotych w tym z 10 komorników. Jestem matką dwójki małych dzieci mieszkam u rodziców a z mężem mam rozdzielność majątkową. Firma jest zawieszona a po niej został mi tylko jeden samochód który jest w połowie banku a w połowie zajęty przez komornika. Czy mogę ogłosić upadłość i jakie są szanse, że sąd się z tym zgodzi? Ile trwa zazwyczaj ogłoszenie upadłości? Pozdrawiam

  • Proszę przeczytać wypowiedz użytkowniczki Bankrut z 12 marca 2015 r z godz 13. W tym poście , moim zdaniem, znajdzie Pani odpowiedz na swoje pytanie.

   • Witam. Sąd wyznaczył termin rozprawy w sprawie wniosku o upadłość. Czego mogę się spodziewać? Jak się przygotować ?

    • To czego może się Pani spodziewać zależy od treści Pani wniosku, a dokładniej od okoliczności w nim skazanych, a mających stanowić podstawę ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jak dotychczas, na wszystkich rozprawach, w których uczestniczyłem, Sąd zawsze dokładnie wypytywał o cel zaciągnięcia danego zobowiązania (zgodnie z danymi podanymi w liście wierzycieli) oraz sytuację zawodową, majątkową oraz osobistą jaka istniała w dniu zaciągania zobowiązania. Ponadto oczywiście należy się spodziewać pytań związanych z okolicznościami będącymi przyczyna stanu niewypłacalności, to jakie będą to pytania zależy od charakteru rzeczonych okoliczności. Wszystkie moje dotychczasowe rozprawy trwały do 1,5 do 2 godzin, a Sąd zawsze był bardzo dociekliwy.

  • Samo ogłoszenie upadłości nie trwa długo – od jednego miesiąca do trzech. Natomiast postępowanie upadłościowe prowadzone już po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może toczyć się nawet latami. Wszystko zależny od sytuacji prawno-majątkowej danego dłużnika.
   Przy czym, w Pani sytuacji, jeżeli działalność gospodarcza nie została wyrejestrowana, a jedynie zawieszona, nie można jeszcze złożyć wniosku o upadłość konsumencką. Wniosek o upadłość konsumencką będzie można złożyć dopiero po upływie roku od dnia zakończenia i wyrejestrowania działalności gospodarczej.
   Przy czym jeżeli już teraz zaistniał stan niewypłacalności, to należałoby złożyć wniosek o upadłość dla przedsiębiorców. Zaniechanie złożenia takiego wniosku stanowi bowiem podstawę do oddalenia przez sąd złożonego w późniejszym czasie wniosku o upadłość konsumencką. Sąd w takim przypadku może przeprowadzić postępowania jedynie jeżeli przemawiają z tym „względy słuszności” lub „względy humanitarne”. Są to pojęcia nieostre i niestety na chwile obecna trudno powiedzieć jak sądy będą je interpretować.

 26. Opłacam tylko jeden kredyt, który jest kredytem hipotecznym na mieszkanie mojej teściowej ( ona jest właścicielem) z tym też nie wiem jak to wygląda przy ogłoszeniu upadłości co będzie z jej mieszkaniem czy je sprzedadzą?
  Mam też karte kredytową 1500zł którą opłacam czy na to też sąd patrzy?

  • Jeżeli mieszkanie jest własnością teściowej, a nie Pani to nie wchodzi ono do masy upadłości i syndyk nie może go sprzedać.
   Sąd bierze pod uwagę każde zobowiązanie, nawet te które są regulowane na bieżąco. Konsument ma zaś obowiązek załączenia do wniosku wykazu wszystkich wierzycieli bez wyjątku.

 27. Witam,proszę o odpowiedz,mam bardzo trudna sytuację:kredyt na dom w chf został wypowiedziany,bank wystawił juz BTE.
  Poza tym mam zadłużenie w zus i u 2 wierzycieli po wyrejestrowanej w 2013r.dział.gosp.-prowadzona od 1998r.
  Złożyłam wniosek o upadłosc konsumencką.Moje zadłużenia wynikły z zamknięcia dział.gosp z powodu 10-krotnego spadku przychodu oraz z wypowiedzianego kredytu hipotecznego(z 280 tys.gdzie połowe spłaciłam,bank po przewalutowaniu karze mi zwrócić ponad 600 tys,zł.)
  Czy mam szanse na upadłosc?Pracuję na umowie o pracę z najnizszą krajową 1750 brutto. Wniosłam o ogłoszenie upadłosci oraz ustanowienie planu spłaty.
  Bardzo proszę o odpowiedz.
  Pozdrawiam serdecznie Anna

  • Jeżeli prowadziła Pani wcześniej działalność gospodarczą, a nie złożyła wniosku o ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorców – zakładając, że już wtedy powstała stan niewypłacalności – to na pozytywne rozpatrzenie wniosku o upadłość konsumencką można liczyć tylko jeżeli uda się przekonać sąd, że za przeprowadzeniem postępowania upadłościowego przemawiają dodatkowo względy słuszności lub względy humanitarne (więcej na ten temat TUTAJ).
   Ponieważ nie wiem na jakie dokładnie okoliczności powołała się Pani we wniosku tytułem „względów słuszności” lub „względów humanitarnych”, nie jestem w stanie ocenić szans na pozytywne rozstrzygnięcie.

   • Witam

    We wtorek mam rozprawę w sądzie o upadłość dla osoby nie prowadzącej działalności gospodarczej. Mam masę długów, komornicy „siedzą” na wynagrodzeniu. Mąż mnie zostawił kilka lat temu jak zaczeły się problemy jest alkoholikiem jak dobrze przygotować się rozprawy? aby wynik był pozytywny

    • Wszystko co najważniejsze zapewne wskazała już Pani we wniosku. Wysłuchanie dłużnika, co do zasady odbywa się na zasadzie doprecyzowania jego treści. Jeżeli to co napisała Pani jest prawdą, to nie ma potrzeby jakiegoś szczególnego przygotowywania sie do samej rozprawy. Proszę tylko pamiętać żeby rzeczowo odpowiadać na pytania sądu.

     • Witam . Sąd ogłosił upadłość wyznaczył syndyka. Co dalej? Co z komornikiem i moim wynagrodzeniem?

     • Powinna Pani jak najszybciej poinformować syndyka o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej skutkuje bowiem ich zawieszeniem, a następnie umorzeniem. W okresie postępowania upadłościowego prowadzenie postępowań egzekucyjnych jest zasadniczo wyłączone.
      Jeżeli chodzi o wynagrodzenie, to część która dotychczas była potrącona przez komornika trafi do masy upadłości i jedynym jej dysponentem będzie syndyk.

     • Syndyk ma się ze mną skontaktować w ciągu miesiąca. Rozumiem , że muszę czekać i wtedy powiem o komornikach. Czy wcześniej ? Jak wyrok przyjdzie na piśmie

     • Witam. Sąd ogłosił moją upadłość i wyznaczył syndyka. W ciągu miesiąca ma się ze mną skontaktować? Jak to będzie teraz wyglądało ? Sąd powiedział, że jak rzetelnie się przyłożę to resztę długów umorzy. Co z komornikami którzy są na moim wynagrodzeniu ? Teraz przejmie to syndyk?

     • To co do tej pory z wynagrodzenia trafiało do komornika, teraz będzie trafiało do masy upadłości, czyli do syndyka.
      Syndyk na pewno skontaktuje się z Panią dużo szybciej. Polecam lekturę ostatniego mojego wpisu, który znajdzie Pani TUTAJ

 28. Panie Mecenasie,
  Czy w momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej (wszczęcia post. upadłościowego) byłego męża istnieje ryzyko aby w skład masy upadłości weszła działka którą małżonkowie zakupili w trakcie trwania małżeństwa – w tym samym czasie mąż zaciągał kredyty konsumpcyjne. Moment zakupu działki i powstania zobowiązań można zakwalifikować jako tożsamy. Na chwilę obecną byli małżonkowie są 5 lat po rozwodzie i 4 lata po podziale majątku. Były mąż zrzekł się działki na rzecz byłej żony pod warunkiem że będzie ona spłacać kredyt zaciągnięty na jej zakup (kredyty pierwotnie zaciągnięty przez małżonków – obecnie kredyt na działkę jest wyłącznie na byłą żonę). Zaznaczyć należy że były mąż nie ma żadnego majątku a wyłącznie pensję (acz umożliwiającą ustalenie planu spłaty wyłącznie na jej podstawie)
  Pozdrawiam

 29. Dobry wieczór,
  Z lektury blogu wyciągam wniosek, że w skład masy upadłościowej nie wchodzi prawo do lokatorskiego mieszkania spółdzielczego. A co się dzieje z wkładem budowlanym – jestem członkiem spółdzielni, wkład został wniesiony za czasów małżeństwa ze wspólnych pieniędzy. Po rozwodzie nie rozliczyłam się finansowo z moim byłym mężem ale ustaliliśmy, że na razie ja dysponuje mieszkaniem. Upadłość dotyczyłaby innego mieszkania nabytego na kredyt w CHF – czy istnieje zagrożenie utraty mieszkania (wkładu) lokatorskiego?

  • Do masy upadłości wchodzi jedynie to, co może być przedmiotem obrotu, tj. spieniężone. Przedmiotem obrotu nie może być spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Wynika to wprost z art. 9 ust 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Odnosi się to również do samego wkładu.

 30. Dziękuję za odpowiedź – czy w takiej sytuacji wniosek o upadłość powinien zawierać informację o lokatorskim prawie do lokalu spółdzielczego?

 31. Dobry wieczór! Mam dręczące mnie pytanie. W roku 2012 zstała ogłoszona upadłość konsumencka względem mnie. Postępowanie się toczy, majątek wydałam Syndykowi i wszystko jest ok. Do czasu ogłoszenia upadłości nie miałam zajęć komorniczych. W ostatnim miesiącu jednak co chwilę mam zajęcia komornicze na rachunku i z wynagrodzenia. Wyjaśnienie takiej sprawy trwa ok. 3 tygodni (poczta, zaświadczenia, wyrok itp). Czy naprawdę jestem w tej sytuacji bezradna? Dzwonię do komorników, kontaktuje się też mój Syndyk a oni i tak blokują. Dodam, że jestem obecne na L4 z powodu operacji wszczepienia endoprotezy i własnie zajęli mi zapomogę przyznaną przez Zakład Pracy na rehabilitację. Muszę przerwać leczenie. Co robić, aby ustrzec się tego typu niespodzianek? Będę wdzięczna za odpowiedź.

 32. Zlozylam wniosek o upadlosc konsumencka ale jeszcze nie mam odpowiedzi z sadu a do mnie przychodza windykatorzy strasza sadem.Z renty mi odciagaja 1\3 renty.Przychodza z sadu wezwania na sprawy. Nie wiem co robic Mowie im ze zlozylam wniosek o upadlosc a oni dalej strasza.Nie mam zadnego majatku tylko otrzymuje rente chorobowa,nic poza tym. Jak mam sie zachowac Co mam robic.Prosze mi odpowiedziec?

  • Dopóki nie masz postanowienia o upadłości, to nic się nie zmienia w kwestii windykacji.
   Dopiero PO postanowieniu możesz wszystkich komorników „wysłać na drzewo”, bo masz syndyka czyli „naczelnego komornika nad komornikami” ;))

   • GDY ZLOZYLAM WNIOSEK O UpADLOSC a nie otrzymalam jeszcze odpowiedzi,to gdy mnie nachodza windykatorzy to jezeli bede miala jakies dodatkowe pieniadze to moge wplacac chociaz czesc dlugu,czy wstrzymac sie az dostane odpowiedz.z sadu.Czy to nie bedzie przeszkoda.Prosze mi odpisac.Moj nr tel.665841942

 33. Witam.W dniu 10 wrzesnia zeszlego roku zlozylam wniosek do Sadu w Bialymstoku o upadlosc konsumencka.Okazalo sie ze nie jest ten Sad do mojej miejscowosci.Przyszlo mi pismo w grudniu ze przesla do wlasciwego sadu w Lomzy.Do tej pory nie otrzymalam odpowiedzi.Ile to jeszcze potrwa na rozprawe o upadlosc konsumencka. Czy moge dzwonic do sadu i pytac sie czy czekac cierpliwie.Prosze mi odpowiedziec Nie moge wytrzymac windykatorzy dzwonia.,odwiedzaja w domu,groza sadem,juz mi z renty potracaja 1/3 z renty.Niektore sprawy sa u komornika,co mam poczac.Jestem u kresu wytrzymalosci.A mam dla kogo zyc.Mam corke chora niepelnosprawna ktora mnie potrzebuje.Nie mam zadnego majatku tylko utrzymuje sie z renty.Prosze mi pomoc.

 34. Witam
  Moja sprawa dotyczy zadluzonego mieszkania komunalnego, nie bylem poinformowany przez rodzine ze czynsz nie jest placony i w zwiazku z tym ze tylko ja pracuje komornik zciaga ze mnie naleznosc, zarabiam najnizsza krajowa i nie stac mnie na placenie komornikowi czy w moim przypadku sad bedzie przychylny wnioskowi o ogloszeniu upadlosci?

  • Nie jestem w stanie powiedzieć jak dany sądzie podejdzie do Pana sprawy. Wszystko zależy od okoliczności, w jakich doszło do zadłużenia, np. czy miał Pan „prawo” nie wiedzieć o tym, że mieszkanie jest zadłużane. Sama niewiedza często nie jest wystarczającym argumentem. Sąd może dociekać z jakich to przyczyn Pan o tym nie wiedział i czy przy dołożeniu należytej staranności mógł się Pan dowiedzieć.

   • Wyglada to w ten sposob, ze przez kilka lat nie mieszkalem z rodzina, wiekszosc korespondencji byla mi przekazywana, ale najwazniejszego, o zadluzeniu nie przekazywano mi zadnych informacji, potem wprowadzilem sie na rok dawalem pieniadze na czynsz, po czym znowu sie wyprowadzilem, a o zadluzeniu dowiedzialem sie dopiero kiedy podjalem prace z umowa o prace i komornik wszedl mi na konto. Mam ta swiadomosc, ze bedzie mi ciezko to udowodnic, ale jest to duze zadluzenie, a ja zarabiam najnizsza krajowa do tego spodziewam sie dziecka i naprawde nie wiem co mam robic

    • Panie Mecenasie mam pytanie jak się ma zajęcie komornicze do zajęcia syndyka tzn. mąż ma zajęcie komornicze i jest to połowa jego wynagrodzenia czy zajęcie syndyka jest tylko do wysokości najniższej czyli zostawia około 1355 netto . Spotkałam się już z różnymi interpretacjami .W tej chwili komornik zostawia mu około 1100 zł czy ta kwota się zwiększy po zajęciu syndyka . Upadłość ogłoszona 27 stycznia (sprawa z poprzedniego roku ) .

     • W postępowaniu upadłościowym obowiązują te same zasady co przy postępowaniu egzekucyjnym. Syndyk działa tu bowiem w oparciu o te same przepisy co komornik. Więcej na ten temat przeczyta Pani TUTAJ

 35. Witam serdecznie. Ja mam inne pytanie, jak wygląda sprawa od strony wierzyciela tzn. czy wierzyciel może w jakiś sposób zatrzymać upadłość konsumencką swojego dłużnika lub spowodować że sąd jednak nie dopuści do niej? Mam od wielu lat jednego dłużnika, który zalega mi z kwotą ponad 150.000 pln. Przez wiele lat komornik nie mógł nic wyegzekwować bo formalnie dłużnik nic nie ma. Wszystko jest zapisane na żonę, mają rozdzielność majątkową. Mój dłużnik żyje sobie jak król, jeździ super autami, jest właścicielem pałacu (zapisany jest na matkę, ale wszędzie w publikacjach o tym pałacu podaje się za właściciela), jest udziałowcem w kilku firmach. W tej chwili dowiedziałem się, że ogłosił swoją upadłość konsumencką a ja mam zgłosić swoją wierzytelność do syndyka. W jaki sposób mogę to zatrzymać, żeby nie stracić możliwości wyegzekwowania swoich pieniędzy. Dobrze wiem, że przedstawi w sądzie że nie ma majątku, tak jak zrobił to na rozprawie o wyjawienie majątku, więc nic od syndyka nie odzyskam i moja wierzytelność zostanie umorzona. Czy jest jakiś sposób aby zatrzymać upadłość konsumencką?

  • Wierzyciel nie ma możliwości wpływu na rozstrzygnięcie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Nie jest stroną tego postępowania, a co za tym idzie nie ma legitymacji do zaskarżenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Dopiero po głoszeniu upadłości konsumenckiej, tj w toku właściwego postępowania upadłościowego, wierzyciel może wnosić o jego umorzenie wskazując np. na fakt ukrywania majątku lub zatajenia okoliczności, które mogłyby skutkować oddaleniem wniosku o upadłość konsumencką gdyby sąd o nich wiedział.

   • Witam serdecznie,

    bardzo dziękuję za informację. Widzę światełko w tunelu dla siebie. Będę próbował tak zrobić.

    Pozdrawiam Rafał

 36. Witam. W. Wyniku zaniedbań w pracy i łamania wewnętrznych procedur w. Firmie zostałem obciążony kara finansowa w dość sporej kwocie kwocie której nie jestem w stanie spłacić, czy jest szansa ogłosić upadłość?

  • Szansa zawsze jest. Niemniej nie będzie łatwo o pozytywne rozstrzygniecie. Biorąc pod uwagę takie okoliczności, sąd może bowiem uznać, że stan niewypłacalności jest wynikiem przynajmniej rażącego niedbalstwa.

   • Mam wrażeniąąe że upadłość konsumencka nie jest wogóle realna że nie warto jaj składać bo po co składać w każdym jednym przypadku sąd uzna jako rażacaniedbałośc przecież wjadomo że dłużnicy biorą kredyty a potem wypadnie błachostka i nie sa w stanie już splacac z przeczytanych pytań i odpowiedzi wynika jedno albo sąd zrobi upadłość jak będzie chciał albo odrzuci mogę się założyć że 85 procent dłużników mają rażąca niedbałosc i nie sa w stanie tego udowodnić a banki żeby wykonać swój plan chętnie dają i przymykaja oko że nie ma sie zdolnosci kredytowej tak było w moim przypadku wiec jaka mam szanse na upadłośc żadna bo to jest przecież moja wina że poszłam do banku a teraz nie mam z czego zpłacać.

 37. Ostrzegam wszystkich przed upałoscią. Jak sie w niej wycofałem jeszcze przed uprawomocnieniem sie orzeczenia ale w ciaguu dwóch tygodni i tak ukazało się nieprawomocne ogłoszenie w monitorze sądowym. Ci z banku zaraz rąbneli mi blokadę na koncie( BZWBK, codziennie moinitorują upadłosci i rejestr dłuzników niewypłacalnych) i koniec. Tak wiec jak masz kilka kont-= lepiej zlikwidować zaraz po otrzymaniu upadłości wszystkie a wypłatę przelewać na konto mamusi albo teściowej. To raz. Najśmieszniejsze jest to, że w BZWBK nie miałem zgromadzonej ani złotówki i nie byli oni moim wierzycielem- a konto zablokowali- i nie wynika to ani z przepisów prawa bankowego ani z umowy ROR. Syndyk o niczym ich nie informował- bo wiedział że wycofałem wniosek. Syndyk wiedział, że wycofałem wniosek wiec wstrzymał wszelkie czynnosci windykacyjne. Powinno być tak. Syndyk nie wysyła ogłoszenia o publikacji postanowienie dopóki to się nie uprawomocni. A jest inaczej – publikacja jest przed uprawomocnieniem i to sytuację komplikuje. Mi bardzo skomplikowało. Ponadto alimenty mogą nie być przekazyywane przez syndyka w tej wysokości co orzeczono- szykuje sie więc kolejna awantura. Radze nie upadać. , bo banki naditerpretują przepisy prawa bankowego i blokują wszystkie konta jeszcze przed informacją od syndyka. Nieważne czy są Twoim wierzycielem czy też nie. Blokada polega nie braku mozliwosći wypłaty z karty i z konta…. Zachodzi podwójne blokowanie srodków: zajecie u pracodawcy przez syndyka i zajęcie na koncie ( blokada przez bank). Durne. Ja sie wycofałem z upałości, ale kosztowało mnie to ogrom biegania, załatwiania, wycofywania ogłoszenia w Monitorze Sądowym, likwidację w wyszukiwarkach google,na stronach KRSu etc Tak wiec zanim złozycie wniosek dobrze sie zastanówcie. czasem lepiej mieć komornika niż syndyka-choć ten drugi jest o wiele tańszy- fakt. Na wszelkie pytania chętnie odpowiem o to moj mail: arczi74-74@wp.pl

   • Witaj podam nazwy banków ,które z całą pewnością tego nie robią PKO Bank Polski oraz santander consumer . Upadłość jest do przejścia jestem już prawie na końcu i naprawdę miałam mnóstwo problemów po drodze czasem jest to bardzo frustrujące , niesprawiedliwe ale można . Liczę że za miesiąc może 2 opisze swoją przygodę z upadłością ku pokrzepieniu serc wszystkich upadłych .Pozdrawiam.

  • Kolego drogi! To głupio zrobiłeś i to podwójnie – ale każdy sobie rzepkę skrobie: Po pierwsze miałeś korzystny wyrok i się z niego wycofałeś, bo „konto zablokowali”, no przecież zawsze jest blokowane – przez syndyka albo przez bank! Po drugie – komornika będziesz miał do końca życia, a syndyka miałeś mieć szansę przez 1 rok, może 2-3 lata i koniec!
   A po trzecie – nie przygotowałeś się do sprawy. Niestety. I możesz mieć żal o to tylko do siebie. Wszystkiego nie przewidzisz – ale lektura tutejszego bloga i forum to OBOWIĄZEK! To takie jakby MINIMUM konieczne i potrzebne.

   • Syndyk nie interweniuje bo blokada nie byla na jego wniosek tylko jakiś nadgorliwiec zobaczył ogłoszenie w MS i G i zablokował puste konto!;;;;

    • Tak, zgadza się – blokady nie są na wniosek syndyka. Dlatego wielokrotnie już musiałem udawać się wraz z syndykiem do placówki banku moich klientów żeby sprawę odkręcać. Na początku przekonanie dyrektora placówki zajmowało około godziny, obecnie 15-20 min.

     • Problem dotyczy większości banków – Na pewno PKO BP, BZWBK, ING, PKO SA, ALIOR< DB …. inne nie mam informacji. Nie wiem jak ze spółdzieczymi podobno nie dostają sra…ki gdy zobaczą ogłoszenie w MS i G i czekają spokojnie na ruchy syndyka . Jednakże w/w banksterskie organizacje reaguja histerycznie. U mnie było to tak- dostałem postanowienie o upałdości ale się zażaliłem przed jego uprawomocnieniem- po prostu doszedłem do wniosku że mam w nosie tą całą upadłośc. W międzyczasie na linii syndyk i MSi G trwało rozwolnienie. ten wysyłał publikację a ja jednoczesnie walczyłem w sądzie żeby ten wydał mi kwitek o wycofaniu wniosku. Niestety ogłoszenie się ukazało i tego samego dnia jakiś nadgorliwiec w bankowej egzekucji- ( prawdopodobnie mają jakiś system powiadamiajacy o ogłoszonych upadlościach) blokuje mi konto w banku na którym jest zero złotych i zero wierzytelnosci. Nie mozesz nic wypłacić, nawet z okienka , karta zablokowana. Słowem zero.Jesteś bez kasy. Twierdzą,że konto nie twoje rozporządza nim syndyk. Syndyk ma Twoje konto w nosie bo twierdzi, ze zajmie Ci tylko wypłate a to co leci na konto to możesz bez problemu podejmować, I tak w kólko robią z Ciebie matoła wszyscy w koło. Jak nie ruszysz d…, nie wydrzesz ,nie będziesz miał kasy jej nawet miesiace. Podobnie jest w PKO BP – Panie w okienku robią głupie miny, nie wiedzą o co chodzi a chodzi o to: Panie z banku( Działy Windykacji) po marketingu w Częstochowie czy z Siedlcach , monitorują codzienniie MSI G i upadłosci . Ponadto uważają że obowiązuje je art. 61, 75, i 160 prawa upadłościowego- zapominaja niebogi, że jest art.63 który stanowi: Nie wchodzi do masy upadłości:
      1) mienie, które jest wyłączone od egzekucji według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego tj art. 833 kpc)
      2) wynagrodzenie za pracę upadłego w części niepodlegającej zajęciu;
      3) kwota uzyskana z tytułu realizacji zastawu rejestrowego lub hipoteki, jeżeli upadły pełnił funkcję administratora zastawu lub hipoteki, w części przypadającej zgodnie z umową powołującą administratora pozostałym wierzycielom.

      Reasumując – bank po publikacji w MS i G nie ma żadnego prawa uniemożliwienia upadłemu wypłaty zgromadzonych na koncie środków do wysokości nie podklegajacej zajęciu egzekucyjnemu a zablokowanie jemu konta jest w tej sytuacji irracjonalne i nie zgodne z przepisami prawa bankowego ( art. 54 i nn). Panie nie znają przepisów, reagują histerycznie zamiast poczekać co zrobi syndyk/. Tak więc prawo jest niespójne i wykorzystywane p-ko upadłemu przez bankowców. Rada moja dla : przed ogłoszeniem upałosci – poinformuj pracodawcę,żeby przelewał Ci wypłatę na konto mamusi albo do, łapy – nie umrzesz z głodu. Jak mozesz konta w banku polikwiduj tego samego dnia w którym dostaniesz upałość z sądu. Bądz na to przygotowany. Syndyk jak wejdzie to na wypłatę, bo dostanie z US informacje kto odprowadza składki za Ciebie- konta zajmował Ci nie będzie. Ja popełniłem błąd- nie upadałem z głową i się przejechałem. Nie miał mi kto doradzić.-tu tej informacji nie ma – a to jest bardzo istotna informacja. O sprawach o których piszę są istotne bo musiałem regulować bieżace płatności a zachowanie banksterów mi to uniemozliwiło. tak wiec UWAGA nie na Syndyka a na nieuków z wydziałów windykacji naszych banków!!!!!! Tam naprawdę pracują MEGA NIEUKI.

   • Panie Mecenasie, Mam pytanie dotyczące egzekucji po zakończeniu postępowania, jak się skutecznie bronić, bo jeżeli jakiś wierzyciel nie wziął udziału w postępowaniu a składa wniosek do komornika po zakończeniu postępowania, czy wystarczy postanowienie sądu o umorzeniu wysłać do komornika czy przez sąd trzeba to załatwiać i jak się ma rzecz do kosztów komorniczych ?

    • Ja bym w pierwszej kolejności przesłał kserokopię postanowienia z żądaniem umorzenia postępowania egzekucyjnego tak do komornika, jak i wierzyciela. Jeżeli to nie poskutkuje, to nie pozostaje nic innego jak powództwo przeciwegzekucyjne. Oczywiście koszty takiego postępowania powinien pokryć wierzyciel.

 38. mam pewien problem z moja mama,ma kilku komornikow ustawiaja sie w kolejce ,mama ma 68 lat posiada emeryture z ktorej sa sciagane jakies tam egzekucje zostaje jej tam jakas kwota wolna od egzekucji ale jest samotna i duzo wydaje na leki,nie posiada mieszkania ani samochodu czy jest mozliwosc ogloszenia upadlosci czy to nic nie da i w dalszym ciagu bedzie sciagane z emerytury

  • Ogłoszenie upadłości nie spowoduje z dnia na dzień zwolnienia emerytury spod zajęcia. Część emerytury nadal będzie zajmowana ale przez syndyka i to do czasu zakończenia postępowania upadłościowego. Po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego emerytura jest zwalniana spod zajęcia a pozostałe długi umarzane.

   • Witam Panie mecenasie. Przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej sędzia poinformowała mnie iż z emerytury będzie potrącane 25% na rzecz masy upadłościowej..Rzeczywistość okazała się zupełnie inna .Z emerytury ZUS potrącał mi 85% i przez okres 18 miesięcy otrzymywałam tylko 441 złotych .Żadne skargi do sądu, ZUS, Rzecznika Praw Obywatelskich, Premiera RP, Kancelarii Prezydenta,Sejmu i Senatu nie odniosły żadnego skutku.Sytuacja zmieniła się dopiero kiedy syndyk sprzedał moje mieszkanie , otrzymałam gotówkę na wynajem , został przedstawiony plan spłat wierzycieli, sąd zatwierdził i wówczas syndyk wystąpił do ZUS o przywrócenie w całości mojej emerytury. W chwili obecnej realizuje plan spłat ale boje się otworzyć konto bankowe aby jakiś pazerny i niedouczony komornik mi nie zablokował konta. Ponieważ spotkałam się już z taką sytuacją i dopiero skarga do Izby Komorniczej pomogła.Dlatego też zamknęłam konto a opłaty przy realizacji przelewów planu spłat są znaczne i nie bez znaczenia w budżecie domowym. Przez 2 lata od ogłoszenia upadłości przeszłam bardzo wiele i trzeba być osobą silną i mieć nerwy ze „stali”. Uważam iż Ustawa o Upadłości konsumenckiej jest niedopracowana a diabeł tkwi w szczegółach.
    Pozdrawiam Alina z Łodzi

    • Niestety ustawa jest niedopracowana i dlatego przygotowano już projekt jej nowelizacji. Problem w tym, że nie bardzo wiadomo kiedy i czy w ogóle wejdzie ona w życie. Nasz ustawodawca ma teraz „ważniejsze” sprawy na głowie.

 39. Czy będąc w związku z konkubentem ojcem moich dzieci muszę przy staraniu się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej dotyczącej mojej osoby wykazywać jego dochód? Składam wniosek o upadłość z pominięciem planu spłaty

  • Nie można składać wniosku o upadłość i od razu wnioskować o zerowy plan spłaty: raz że ten wniosek w ogóle nie będzie rozpoznany na posiedzeniu (bo rozpoznawana będzie zdolność do upadłości), a dwa – będzie to (psychologicznie) bardzo niekorzystnie wpływało na sytuację potencjalnie upadłego. Co do pytania – upadasz TY, a nie konkubent.

 40. Witam mam pytanie – mam wyznaczoną licytację mieszkania (w całości kasa idzie na spłatę kredytu hipotecznego) przez komornika – poza mieszkaniem posiadam jeszcze działkę (również pod hipoteką) – wierzyciele w takej sytuacji nie zobaczą ani 1 zł. czy po licytacji mieszkania mogę złożyć wniosek o upadłość konsumencką – czy muszę koniecznie przed ?

  • Nie ma to większego znaczenia. Wniosek o upadłość konsumencką może Pani składać zarówno przed, jak i po. Przy czym w razie sprzedaży mieszkania w toku postępowania upadłościowego będzie się Pani należała kwota na wynajem dla siebie jakiegoś lokalu mieszkalnego. Kwota ta odpowiada równowartości czynszu najmu za okres od 12 do 24 miesięcy.

 41. Witam dziewczyna ogłosiła upadłość czy jako konkubinat coś mi grozi syndyk może zabrać moje rzeczy? Bardzo proszę o odpowiedź bo mam stracha

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *